"O ljudi, hoćete li da vas obavijestim o predznacima Sudnjeg dana..."

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa da je rekao:

"Kada je Allahov Poslanik a.s. obavljao oprosni hadž, (hadžetul-veda') došao je do Kabe, a zatim se uhvatio za halku na vratima rekavši: "O ljudi, hoćete li da vas obavijestim o predznacima Sudnjeg dana?". Pa je ustao Selman r.a. i rekao: "Obavijesti nas, o Allahov Poslaniče."

Nakon toga je Allahov Poslanik a.s. rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je ostavljanje namaza, podavanje strastima i veličanje bogataša."
"Zar će se to desiti, Allahov Poslaniče?" - upita Selman. "Da, tako mi Onoga u čijoj ruci je duša Muhammedova i tada će, o Selmane, zekat biti smatran nametom i globom, a ratni plijen profitom. Tada će se vjerovati lašcu, a onaj ko bude govorio istinu, smatraće ga lašcem. Ljudima će govoriti oni koji ne znaju govoriti i nisu dostojni toga. Devet desetina od ljudi će u to vrijeme negirati istinu. Od islama će tada ostati samo ime, a od Kur'ana samo rukopis, a njegove stanice će biti ukrašavane zlatom. Povečaće se broj muškaraca moga ummeta, a robinje će se ukrašavati (gizdati). Sa minbera će govoriti djeca, a džamije će se ukrašavati, kao što se ukrašavaju crkve i sinagoge. Minbere će se izgrađivati i safovi će se umnožiti, a srca će se mrziti i jezici razilaziti i strast umnožiti."
"Zar će se to desiti, o Allahov Poslaniče?", upita Selman. "Da, tako mi Onog u Čijoj ruci je duša Muhammedova, tada će mu'min biti poniženiji od robinje. Srce će mu se istopiti u grudima, kao što se so topi u vodi, zbog zla koje će gledati oko sebe, a neće ga moći spriječiti. Muškarci će općiti s muškarcima, a žene sa ženama. Čovjek će prilaziti mladiću, kao što se prilazi nevinoj djevojci. U to vrijeme, Selmane, vladari će biti pokvarenjaci, a njihovi ministri griješnici, a povjerenici će biti pronevjeritelji, koji će namaz ostavljati i strasti slijediti. Ako doživiš takvo vrijeme, klanjaj namaz u njegovom vremenu. U to vrijeme, o Selmane, pojaviće se robovi sa istoka i robovi sa zapada, tijela će im biti ljudska, a srca šejtanska. Neće imati milosti prema mlađima, niti poštovanja prema starijima. U to vrijeme ljudi će obavljati hadž i posjećivati ovu Svetu kuću (Kabu), vladari radi igre i zabave, bogataši radi trgovine, siromasi radi prosjačenja, a alimi i učaći Kur'ana radi (da bi bili viđeni i slušani)."
"Zar će se to desiti, o Allahov Poslaniče?", ponovo upita Selman. "Hoće, tako mi Onog u Čijoj ruci je moja duša, i tada će se, o Selmane, proširiti laž, i žene će sa muževima učestvovati u trgovini i pijaci će se približiti.". "A šta predstavlja njihovo približavanje, o Allahov Poslaniče?". "Slaba prođa i neuspješna trgovina. U to vrijeme Selmane, Allah će poslati vjetar u kome će biti žuta zmija, koja će zgrabiti vođe među ulemom, one koji su vidjeli zlo i grijeh, a nisu ga pokušali promijeniti."
"Zar će se to desiti, o Allahov Poslaniče?"
"Da, tako mi Onog Koji je poslao Muhammeda a.s. sa istinom."

(Ibn Nerdevejh)
 
Top