Shaykh Uthaimeen o saboubistvu u dzihadu

muharram23

New Member
Staff member
[Imâm Muhammed bin Sâlih bin al Uthaimîn (rahimahullah)
Kayfa Nu`âlij Wâqi`ûnâ al-Alîm str. 119]Pitanje : Kakav je sud za djelo u džihadu kao što je samoubistvo. Na primjer, kada čovjek napuni auto dinamitom i onda krene prema neprijatelju znajući da će sigurno poginuti u toj akciji bez ikakvih sumnji?

Odgovor: Zaista je moj stav za takvu osobu da je to osoba koja je izvršila samoubistvo i kao rezultat biće kažnjena džehennemom. Poslanik sal-Allâhu ’alejhi wa sallam je rekao:


“Zaista, ko namjerno uzme sebi život (izvrši samoubistvo) biće kaznjen džehennemom, gdje će vječno i ostati“. (al bukhârî i muslim)

Ako ta osoba nema znanje i ne zna, misleći da je to djelo dobro i da Allâh subhânahu wa ta’âla voli to djelo, onda se nadamo da joj Allâh subhânahu wa ta’âla oprosti zbog učinjenogog djela koje je urađeno zbog pogrešnog idžtihâda. Ja ovdje ne vidim opravdanje za takvu osobu u ovim danima zato što je ovaj način samoubistva dobro poznat i raširen među narodom i zato se o ovome moraju pitati učeni (`ulemâ) sve dok se prava uputa ne bude razlikovala od onoga što je pogrešno.

Začuđujuće je da ovi ljudi ubijaju sami sebe uprkos tome sto Allâh subhânahu wa ta’âla kaze:

” i ne ubijajte sami sebe, zaista je Allâh milostiv prema vama“. (An Nisâ` 29)

Mnogi od tih ž ele samo da se osvete svojim neprijateljima, na bilo koji način, bilo to haram (zabranjeno) ili halal (dozvoljeno). Znači, oni žele samo da ugase žeđ osvete.

Molimo Allâha da nas blagoslovi da razumijemo Njegovu vjeru i da činimo djela koja su Njemu draga.

innahu `alâ kulli shayy’in Qadîr

http://selefi.com/?p=35
 
Top