Sunnet i njegovo značenje

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Jezičko značenje riječi sunnet jeste: put, život, svejedno radilo se o dobrom ili lošem, pohvalnom ili pokuđenom, dok se šerijatsko značenje odnosi na sve ono što je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, naredio, zabranio ili preporučio, svejedno bilo to riječima ili djelima.

Ponekad, sunnet se odnosi na ono na čemu su bili ashabi, radijallu te'ala anhum, tj. na čemu su se složili, poput skupljanja Kur'ana, uvođenja divana (zapisnika), jer Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, je rekao: ''Držite se moga sunneta i sunneta pravovjernih pravednih halifa poslije mene.'' (Tirmizi)

Također, ponekad se riječ sunnet upotrebljava za ono što je suprotno bid'atu – novotariji, onome što su ljudi uveli u vjeru od riječi i djela a koja nemaju nikakve osnove u riječima i djelima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme. Tako se za nekoga kaže da je na sunnetu ukoliko su njegovi postupci u skladu s postupcima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, dok se za drugoga kaže da je na bid'atu – novotariji ukoliko njegovi postupci nemaju osnove u riječima i djelima Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme.

Također, ponekad se pod sunnetom podrazumijevaju sva djela na koja je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, podsticao ali ne i naređivao, poput dobrovoljnih namaza.

Stoga, islamski učenjaci, shodno svojoj struci i specijalizaciji, upotrebljavaju različite definicije sunneta.

Učenjaci hadisa npr. proučavaju život Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, s aspekta uzora i primjera u svakoj stvari, usljed čega prenose sve što je vezano za Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, pa čak i moralne i tjelesne osobine, tako da bi definicija sunneta kod učenjaka hadisa glasila: Sunnet je sve ono što se prenosi od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, od riječi, djela, odobravanja, tjelesnih i moralnih osobina, ili sve ono što je vezanoza njegov život, svejedno prije ili poslije poslanstva.

Što se tiče učenjaka usuli fikha, oni su se usredsredili samo na ono što se od sunneta može se upotrijebiti kao dokaz za određeni propis, tako da bi njihova definicija sunneta glasila: Sunnet je sve ono što se prenosi od Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, od riječi, djela i odobravanja, a može se upotrijebiti kao dokaz za neki od šerijatskih propisa. Dakle, učenjaci usuli fikha tjelesne i moralne osobine ne uvrštavaju u sunnet jer iste ne mogu poslužiti kao dokaz za neki određeni propis.

Na osnovu spomenutog vidimo da je definicija sunneta kod učenjaka hadisa sadržajnija i potpunija. Sadrži riječi, djela, odobravanja i tjelesne i moralne osobine Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme.

Primjer onoga što se prenosi od riječi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, jeste hadis: "Uistinu su djela samo prema namjerama ..."

Od onoga što se prenosi od djela Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, jeste i hadis Aiše, radijallahu te'ala anha, u kome kaže: "Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, kada bi htio da spava a bio bi džunub, oprao bi svoj polni organ i abdestio se kao što se abdesti za namaz."

Primjer Poslanikovog, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, odobravanja nalazimo u hadisu Ibn Abbasa, radijallahu te'ala anhuma, u kome se kaže da je njegova tetka poklonila Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, malo maslaca, dabba (životinja nalik gušteru) i jogurta, pa je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, jeo maslac i jogurt a ostavio je po strani dabba. Za sofrom se nalazio i Halid b. Velid, radijallahu te'ala anh, koji je uzeo i pojeo dabba. Da je jelo ove životinje zabranjeno ne bi se jelo za sofrom Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme.

Što se tiče hadisa koji govore o osobinama Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, oni su mnogobrojni. Jedan od njih je i hadis Enes b. Malika, radijallahu te'ala anh, koji kaže: "Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve ala alihi ve selleme, bio je širokih dlanova. Imao je svjež ten, ni bjel ni taman. Imao je crnu kosu, a možda samo dvadesetak bijelih dlaka i u glavi i u bradi," a u drugoj predaji stoji: "Imao je malo na glavi i to na sljepoočnicama prosijedih dlaka." (Buharija i Muslim)

elbejan.com
 
Top