Vasten in Sha'baan

Shishani

moderator
Staff member
Vasten in de maand Sha'baan

19 mei 2015 was de 1ste dag van Sha'baan 1436 h.
Het is de achtste maand van het islamitische kalender, de maand vóór Ramadaan.
Het wordt aanbevolen om meer TE VASTEN in deze maand.

Zes belangrijke punten over de maand Sha'baan
Shaykh Muhammed ibn Saalih al-'Uthaymeen

DE MAAND SHA'BAAN (artikel):
http://islamhouse.com/nl/articles/232036/

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
Inleiding:


Sha'baan is de naam van de achtste maand in de Islamitische jaartelling. Het wordt zo genoemd omdat de (oude) Arabieren in deze maand zich verspreiden (tasha'aba) op zoek naar water, er is wordt ook gezegd dat zij zich ergens verspreidden om overvallen dan wel invallen te plegen. Uit verschillende overleveringen kunnen wij tevens herleiden dat Sha'baan verschijnt, of zich vertakt, tussen maand ‘Radjab‘ en de maand ‘Ramadan‘. De meervoudsvorm van het woord Sha'baan is Sha'baanaat en Sha'aabeen.

Dit is wat betreft de taalkundige betekenis van het woord, de tekst hieronder handelt over de betekenis en het belang van deze maand binnen de Islam.[1]

Het wordt aanbevolen te vasten tijdens de maand Sha'baan:

De moeder der gelovigen, 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), zei: "De boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) was gewoon om te vasten totdat wij dachten dat hij nooit zijn vasten zou verbreken, en (hij was gewoon) niet te vasten totdat wij dachten dat hij nooit zou vasten. Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve in de Ramadan, en ik heb hem nooit meer zien vasten dan dat hij in Sha'baan deed."[2]


Het is tevens overgeleverd dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden met hen zijn) zei: "Ik zei, 'O boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha'baan.' Hij (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei, 'Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht besteden, tussen Radjab en Ramadan, en het is een maand waarin de handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. Ik hou ervan dat mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.'"[3]

Ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Het vasten in Sha'baan is beter dan het vasten in de Heilige Maanden, en de beste van de vrijwillige vasten zijn die, die het meest dichtbij (verricht worden) de Ramadan zijn, voor of na. De status van deze vastendagen zijn zoals as-Soenan ar-Rawaatieb (vrijwillige gebeden) die verricht worden voor en na verplichte gebeden, en die gebrek in het aantal verplichte gebeden goedmaken. Hetzelfde geldt voor vastdagen die verricht worden voor en na Ramadan. Zoals as-Soenan ar-Rawaatib beter zijn dan andere vrijwillige vasten, zo zijn vastendagen (in de maanden) voor en na Ramadan beter dan vastendagen op andere tijdstippen." In ‘as-Sahiehayn‘ (Al-Boekharie en Mouslim) werd overgeleverd op gezag van Ibn ‚Abbaas:... Dat de boodschapper van Allah nooit een gehele maand vastte, afgezien van de Ramadan."[4]

Een ander voordeel van het vasten in Sha'baan, is dat het een soort van voorbereiding is voor de vastendagen van de Ramadan, in geval een persoon het moeilijk vindt om te beginnen met vasten wanneer de Ramadan begint; als hij vast in Sha'baan dan zal hij gewend raken aan het vasten en zal hij zich sterk en energiek voelen wanneer Ramadan begint. Sha'baan is als een introductie op de Ramadan en het heeft een aantal aspecten die in overeenstemming zijn met de Ramadan, zoals het vasten, het reciteren van de Qor-aan en het geven in liefdadigheid.

Salamah ibn Soehayl was gewoon te zeggen: "De maand van Sha'baan is de maand van de recitatoren (van de Qor-aan)."

Habieb Ibn Abi Thaabit was gewoon te zeggen, wanneer Sha'baan kwam: "Dit is de maand van de recitatoren (van de Qor-aan)."

Wanneer Sha'baan is aangebroken begon 'Amr ibn Qays al-Malaa'i zijn winkel te sluiten en zijn tijd te wijden aan het lezen van de Qor-aan.

[1]Noot toegevoegd na revisie van de tekst.

[2] Al-Boekharie, 1833 en Mouslim, 1956.

[3] An-Nasaa-ie, zie Sah'eeh' at-Targhieb wa't-Tarhieb, pagina 425.

[4] Overgeleverd door Al-Boekharie, 1971; Mouslim, 1157.
 

Shishani

moderator
Staff member
Het vasten na halfweg Sha'baan:

Het is overgeleverd van Aboe Hoerairah (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei: "Wanneer Sha'baan half voorbij is, vast dan niet."[1]

Deze h'adieth geeft aan dat het niet toegestaan is om te vasten na de helft van Sha'baan. Er bestaat echter ook overleveringen die aangeven dat het toegestaan is om in die periode te vasten. Enkele voorbeelden zijn:

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) zei: "Anticipeer niet op Ramadan door één of twee dagen te vasten voor het begint, maar als een man uit gewoonte vast, laat hem dan vasten."
(Overgeleverd door Boekhaarie, 1914; Moesliem, 1082)

Het is tevens overgeleverd dat 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: "De boodschapper van Allah was gewoon alles van Sha'baan te vasten, hij was gewoon om Sha'baan te vasten behalve een paar dagen."
(Overgeleverd door Boekhaarie, 1970; Moesliem, 1156)

Imaam Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei: "De boodschapper van Allah (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) was gewoon alles van Sha'baan te vasten, hij (salla llaahoe 'aleihi wa sallam) was gewoon om Sha'baan te vasten behalve een paar dagen - de tweede zin geeft een uitleg van de eerste zin, en het geeft (hiermee) aan dat het woord 'alles' de betekenis draagt van 'grootste (gedeelte)".

Deze overleveringen geven aan dat het toegestaan is om te vasten na de helft van Sha'baan, maar dit is dus enkel toegestaan voor degenen die doorgaan met vasten nadat zij aan het begin van Sha'baan waren begonnen met vasten, tevens is het toegestaan om te vasten voor degenen die een vast patroon hebben in hun vastendagen.

De geleerden van de Shafa'itische wetschool volgden al deze overleveringen en zeiden: "Het is niet toegestaan om te vasten na de helft van Sha'baan, behalve voor degenen die een gewoonlijk patroon hebben van vasten, of degenen die doorgaan met vasten nadat zij al begonnen waren met vasten aan het begin van de maand." (Zie al-Madjmoe', 6/399-400; Fath' al-Baari, 4/129)

Imaam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) zei in Riyaadh as-Saalih'ien (pagina 412): "Hoofdstuk over het verbod op het anticiperen van de Ramadan door te vasten na de helft van Sha'baan, behalve door diegene die doorgaat met vasten (waarmee hij begonnen is) voor de helft van de maand, of degene die een regelmatig patroon heeft van vasten, zoals het vasten op maandagen en donderdagen."

Sheikh 'Abdoel 'Aziez Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de hadieth waarin wordt gesproken over het verbod om na de helft van Sha'baan te vasten. Hij zei: "Dit is een authentieke hadieth zoals Sheikh al Albaanie heeft gezegd. Wat hiermee ( d.w.z., de hadieth) bedoeld wordt is dat het niet toegestaan is om te beginnen met vasten ná de helft van de maand. Echter, als een persoon bijna de hele maand vast of de hele maand, dan volgt hij de Soennah." (Madjmoe' Fataawa as-Sheikh Ibn Baaz, 15/385).

Sheikh Ibn 'Oethaymien zei in zijn commentaar op Riyaadh as-Saalih'ien (3/394): "Zelfs als de hadieth ‘sahieh‘ is, het verbod erin niet betekent dat dit (d.w.z vasten) haraam is, het is juist enkel makroeh, zoals sommige geleerden dit eruit hebben begrepen. Degene die echter de gewoonte heeft om regelmatig te vasten dient te vasten, zelfs ná de helft van Sha'baan ."


[1] Overgeleverd door Aboe Dawoed, 3237; at-Tirmidhie, 738 en Ibnoe Maadjah, 1651; geclassificeerd als authentiek door Sheikh al-Albaanie in Sah'ieh'at-Tirmidhie, 590.
 
Top