Wat is 'Iebaada?

Oem Qaasiem

Sunni Member.
ما هي العبادة ومن المكلف بأدائها ؟

العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، والمكلف بأدائها على سبيل الوجوب أو الاستحباب بحسب الأمر الإلهي هو المكلف العاقل من عالم الإنس والجن، قال تعالى:

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

البينة:5Vraag: Wat is al-`Ibaadah en wie is belast met het verrichten ervan?

Antwoord: Al-`Ibaadah (aanbidding) is een algemene term voor alles waar Allaah van houdt en tevreden mee is, van uitspraken, daden en handelingen, de openlijke en de verborgene. En degene die belast is met het verrichten ervan door middel van verplichting of aanbeveling in overeenstemming met het goddelijke bevel is de intelligente verantwoordelijke van de wereld van de mensheid en de Djinn, zoals de Allerhoogste zegt:

En zij werden niets anders bevolen dan het aanbidden van Allaah, de Religie zuiver en alleen voor Hem makend, en het verrichten van de Salaah en het geven van de Zakaah en dat is de Rechte Religie. [Soerah al-Bayyinah (98): 5]

Shaych Zaid al-Madchalie. Uit Al-Adjwibatoes-Sadiedah
 

Oem Qaasiem

Sunni Member.
Al-Iebaada (aanbidding):

De meest omvattende defintie voor Al-Iebaada is die van Shaychoel-Islaam Ibn Temiyyah Rahimullah Ta'ala hij zegt:
' Al-Ibaadah is een alles omvattend begrip voor al datgene waar Allah van houdt en tevrede mee gesteld wordt van innerlijke en uiterlijke uistpraken en handelingen!'

Al-Imaam Al-Qoertoebie Rahimullah Ta'ala zegt over Al-Iebaada:
" De oorsprong van Al-'Ibaadah is nederigheid (onderwerping) en onderdanigheid!"
De 'Oelema zeggen dat dit eengoede taalkundige uitleg voor Al-'Ibaadah is!

Ibn Al-Qayyim Rahimullah Ta'ala zegt over Al-Iebaada:
'De meeste volmaakte liefde voor Allah en de meeste volmaakt onderwerping aan Allah!'

Imaam Ibn Kethier Rahimullah Ta'ala zegt hierover:
' Zijn (Allahs) aanbidding is; Hem te gehoorzamen door te doen wat bevolen is en te laten wat verboden is. Dat is de werkelijkheid van de Islaam, want de betekenis van de Islaam is: De totale overgave aan Allah, die het uiterste van gehoorzaamheid, nederigheid en onderdaningheid moet bevatten!
(Fath Al-Madjied: Sharh Kitaab At-Tawhied eerste Hoofdstuk vers 56 van Soerrah Adh-Dhariaat).

Bron: Vanuit het boek Al-Iebaanah van Mohammed Aboe 'OebaydilLaah
 

Oem Qaasiem

Sunni Member.
sheikh ul islaam ibn taymiyah rahimahoellaah reageerde op dezelfde vraag (wat is Iebaada?)

Iebaada is een veelomvattende term die al hetgeen omvat waar Allaah van houdt en tevreden mee is. Zowel uitspraak als daad, (zowel) het openlijke als het verborgene.
Dus, het gebed; zakaah; vasten; hadj; eerlijke spraak; betrouwbaar zijn; vriendelijk zijn t.o.v de ouders; het onderhouden van de familiebanden; beloftes nakomen; het goede bevelen; het kwade verbieden; jihaad tegen de ongelovigen en de hypocrieten; goed zijn tegen de buren, de wees,de arme, de reiziger en de persoon of het dier die in jouw bezit is; doen van smeekbeden; gedenken (van Allaah); reciteren (van de Qur'aan) en dergelijke. (Dit zijn) allemaal vormen van aanbidding.

Zo ook het geval met (het hebben van) liefde voor Allaah en Zijn Boodschapper ('aleihi salaatu wa salaam); vereren van Allaah; vergiffenis vragen aan Allaah; oprechtheid in de Deen voor Hem; geduld hebben met Zijn oordeel; dankbaar zijn voor Zijn gunsten;; tevreden zijn met Zijn gebod; vertrouwen hebben in Hem; hopen op Zijn genade; angst voor Zijn straf en dergelijken. (Dit zijn) allemaal vormen van het aanbidden van Allaah. (.....)

(uit zijn boek: al 'Uboodiyaah)
 
Top