We hebben tawhied begrepen?!

Umm Haroun

Junior Member
Shaych Saalih Aale Shaych haalt het volgende verhaal aan in zijn uitleg van Kashf ash-Shubuhaat:

Shaych al-Islaam Muhammed ibn 'Abdil-Wahhaab was met zijn studenten en nadat ze klaar waren met het bestuderen van zijn boek Kitaab at-Tawheed, wilde hij weer voor de derde of vierde keer opnieuw beginnen met dit boek.

Zijn studenten zeiden tegen hem: "O Shaych, we willen een ander boek bestuderen, een boek van Fiqh of Hadeeth."

De Shaych antwoordde: "Waarom (willen jullie een ander boek bestuderen)?"

Zijn studenten (zeiden): "We hebben in feite Tawheed begrepen en we willen een andere wetenschap bestuderen."

De Shaych (zei toen): "Wacht, ik zal hier over nadenken."

Een paar dagen laten kwam de Shaych naar de les met een zorgelijk gezicht. Zijn studenten vroegen hem naar de reden van dat. De Shaych legde uit dat hij wat zaken was tegengekomen die hem boos hadden gemaakt. Zijn studenten vroegen wat dat was.

De Shaych (zei): "Het is aan mij overgeleverd dat de bewoners van een huis een haan hebben geofferd (voor een Jinn) voor hun voordeur. Ik heb iemand gestuurd om deze zaak te bevestigen."

Wat tijd later vroegen zijn studenten hem over deze zaak die hij had aangehaald. De Shaych antwoordde: "In feite hebben de bewoners van het huis niet voor een ander dan Allaah geofferd, maar het was iemand die overspel had gepleegd met zijn moeder."

Alleen dit keer riepen de studenten gechokeerd: "We zoeken toevlucht bij Allaah! Hij heeft overspel gepleegd met zijn moeder? We zoeken toevlucht bij Allaah! Hij heeft overspel gepleegd met zijn moeder..."

Nadat Shaych Saalih dit verhaal had verteld, legde hij uit dat Shaych al-Islaam dit verhaal had verteld om hen te laten inzien dat de zin "Wij hebben Tawheed begrepen!" onwetendheid is en één van de grootste plotten van de Shaytaan.

In feite hebben zij een grote zonde (overspel plegen met je moeder) groter gemaakt dan Shirk wat je uit de Islaam doet treden.

Waarlijk, hun harten werden niet razend toen de Shirk die je uit de Islaam doet treden, werd genoemd.

En dit gebeurt ook vandaag de dag. Wanneer sommige onwetende mensen een grote zonde zien, worden ze daar boos om. Maar wanneer ze horen over Shirk al-Akbar of mensen zien die Shirk plegen, zoals het offeren voor een ander dan Allaah, dan beweegt dit hun harten niet.

Dit bewijst hun onwetendheid. Het bewijst dat zij Tawheed niet hebben begrepen.

--------------------------------------------------------------------------------
 
Top