Allahu Akbar! ☪Madinah Salah 1443H Muharram/Safar/Rabiul Awal/ Rabiul Akhir/Jamadil Al Awal/Jamadil Al Akhir/Rajab/Shaaban/Ramadhan/Shawwal/Dhulqa'dah/DhulHijjah

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Fajr
23 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 26 January 2022
(Surah Maryam: Ayaah 16-40) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Judge ‘Abdul Muhsin al Qaasim .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Maghrib
24 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 26 January 2022
(Surah Kahf: Ayaah 45-54) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Justice Dr Ali Abdul Rahman al Huzaifi ( Chief of Imams for Madinah).
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Isha'
24 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 26 January 2022
(Surah Ahzaab: Ayaah 56-73) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr. Hussain Bin Abdul Aziz Ale Sheikh
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Fajr
24 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 27 January 2022
(Surah TaHa: Ayaah 102-127) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Justice ‘Abdul Muhsin al Qaasim .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
★Jumuah Mubarak★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Maghrib
25 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 27 January 2022
~Salah led by the imam: Al Sheikh Justice Dr Ali Abdul Rahman al Huzaifi ( Chief of Imams for Madinah).
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
★Jumuah Mubarak★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Isha'
25 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 27 January 2022
~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr. Hussain Bin Abdul Aziz Ale Sheikh
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Maghrib
27 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 29 January 2022
(Surah Dukhaan: Ayaah 40-59) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Justice Dr Ali Abdul Rahman al Huzaifi ( Chief of Imams for Madinah).
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Isha'
27 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 29 January 2022
(Surah- Saffaat: Ayaah 171-182 & Dhariyaat: 55-60) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr. Hussain Bin Abdul Aziz Ale Sheikh.
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah. Salahtul Fajr
27 Jamadil Al Akhir 1443H☪/ 30 January 2022
(Surah Mursalaat & Infitaar) ~Salah led by the imam: Al Sheikh Dr Ahmad al Hudhaify .
 
Top