Allahu Akbar! ☪Madinah Salah 1444Hijriah☪DhulHijjah/Dhul qa'dah/Shawwal/Ramadhan/Shaaban/Rajab/Jamadil Akhir /Jamadil Awwal/Rabiul al'akhir/Rabiul al'awal/Safar/

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah , Maghrib
28 Dhul qa'dah 1444H☪/ 16 June 2023 Masihi
(Surah Kawthar & Ikhlaas) ~ Salah by the imam : Al Sheikh Dr Salaah al Budayr ( Deputy Chief Imam for Madinah).
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah , Isha'
28 Dhul qa'dah 1444H☪/ 16 June 2023 Masihi
(Surah A’raaf Ayaah 178-188) ~ Salah by the imam : Al Sheikh Judge ‘Abdul Muhsin al Qaasim
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah , Fajr
28 Dhul qa'dah 1444H☪/ 17 June 2023 Masihi
~ Salah by the imam : Al Sheikh Al Ustadz Ahmad Taalib Abdul Hameed .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah , Maghrib
1 Dhulhijjah 1444H☪/ 18 June 2023
~ Salah by the imam : Al Sheikh Justice Dr Ali Abdul Rahman al Huzaifi ( Chief of Imams for Madinah).
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah , Isha
1 Dhulhijjah 1444H☪/ 18 June 2023
~ Salah by the imam : Al Sheikh Al Ustadz Hussain aal ash Sheikh .
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah , Fajr
1 Dhulhijjah 1444H☪/ 19 June 2023
~ Salah by the imam : Al Sheikh Judge ‘Abdul Muhsin al Qaasim
 

queenislam

★★★I LOVE ALLAH★★★
Masjid An_Nabawi, Madinah , Maghrib
2 Dhulhijjah 1444H☪/ 19 June 2023
~ Salah by the imam : Al Sheikh Justice Dr Ali Abdul Rahman al Huzaifi ( Chief of Imams for Madinah).
 
Top