ahadith ovder de bruidschat (mahr)

Deen_Al_Islaam

Junior Member
Assalamu3alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe


Over de bruidschat (Mahr):

"Als men een vrouw trouwt voor een bepaalde bruidschat en hij wil haar niets geven, dan wordt hij als een bedrieger gezien. Als hij sterft zonder haar recht te betalen, zal hij Allah op de Dag des Oordeels als een overspelige ontmoeten."
(Al-Bucharie)

"Gezegend is de vrouw van wie de bruidschat gemakkelijk is." (Ahmad & Al-Nisa'i)

"Op een keer kwam er een vrouw naar de Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) en zei: " Ik heb mijzelf aan jou toegewijd voor het huwelijk." Zij verbleef een lange tijd daar, tot een man zei: " O Boodschapper van Allah! Als jij haar niet wilt, huw dan haar aan mij uit." De Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) zei: "Wat heb je als bruidschat aan te bieden?" De man antwoordde: "Ik heb niets anders dan een izâr (onderkleed)." De Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) zei: "Als je haar een izâr geeft, dan heb jij geen Izâr om te dragen, zoek iets anders." Hij zei: "Ik heb niets." De Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) zei: "Probeer iets te vinden, zelfs al is het een ring van ijzer." Maar de man kwam met niets terug. De Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) zei: "Ken je iets van de Qor'aan uit je hoofd?" De man zei: "Ja, ik ken die en die", en noemde zo een aantal Soerât. Toen zei de Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam): "Ik trouw jullie samen voor datgene wat je uit de Qor'aan kent." (Al-Bucharie & Muslim)

Aboe Salamâ overleverde dat hij aan 'Aisha vroeg: "Hoeveel heeft de Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) als bruidschat gegeven?" Zij zei: "De bruidschat die de Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) aan zijn vrouwen gaf was slechts twaalf Uqiyyahs en een nash." Zij zei: "Weet je hoeveel een nash is?" Ik zei: "Neen." Zij zei: "Het is gelijk aan een halve Uqiyyah." Ik zei dat dit vijfhonderd dirham was." (Muslim)

Ibn' Abbas heeft ook overgeleverd: "Toen 'Ali met Fatimah trouwde, vroeg de Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) hem haar iets te geven, maar 'Ali zei: "Ik heb niets om te geven." 'De Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) zei: "Waar is je mantel?" (Aboe-Da’woed & An-Nasa’i )

Anas overleverde dat de bruidschat die aan Oem Salim werd gegeven toen zij Aboe-Talha trouwde, zijn acceptatie van de Islam was. (An-Nasa'i)

'Omar vermaande de mensen door te zeggen: "Overdrijf de bruidschat van de vrouw niet, als het een deugd in het wereldlijke leven zou zijn of een devotie in het aangezicht van Allah, dan zou de Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) het doen." Toen zei hij: "Ik heb nooit iets anders gehoord dan dat de Profeet (sallAllaahu 3alayhi wa sallam) niet meer dan twaalf uqqiyyah als bruidschat aan zijn vrouwen gaf, en hij ontving hetzelfde bedrag als hij zijn dochters ten huwelijk gaf." (At-Tirmidhie & Ahmad)

wa salamu3alaykoum​
 
Top