Bidden in moskee van innoveerders (ahloel-bid'ah)

Shishani

moderator
Staff member
Bidden in moskeeën van innoveerders (ahloel-bid'ah)​

Shaych Rabie´ al-Madchalie

http://an-nasieha.nl/

De vraag:
Wat is het oordeel over het gebed dat verricht is in de masjid (moskee) van Ahlul Bid’ah (de mensen van innovatie)? Hoe verricht ik het gebed als er geen masjid van Ahlus Sunnah is in mijn dorp en is het gebed geldig wanneer ik dit verricht met mijn vrouw in mijn huis?

Het antwoord:
Nee, als er een masjid aanwezig is, dan moet je daar bidden, ook al is dat met Ahlul Bid’ah. Ibn Umar - radiAllahu anhu - verrichtte het gebed achter Najdah al-Khaaridjee en al-Bukharee haalde dit als bewijs aan. De jamaa’ah (het gemeenschappelijk gebed) is een belangrijke kwestie en wordt niet verlaten omwille van dit. Van onder de mensen van bid’ah is hij wie verborgen is.
Als hij verborgen is dan dien je achter hem te bidden en wanneer zijn innovatie voor jou duidelijk wordt dan dien jij hem de waarheid te verduidelijken. Als zijn bid’ah onder kufr valt en hij volhardt in deze bid’ah bidt dan niet achter hem want nadat het bewijs wordt gevestigd tegen hem dan is hij een kaafir (ongelovige). Bedoelend hiermee dat zijn bid’ah mukaffirah (buiten de islaam tredend) is. [Bijvoorbeeld] hij maakt dua naar een ander dan Allah, slacht voor een ander dan Allah, zoekt hulp bij anderen dan Allah en ontkent de eigenschappen [van Allah]. Hij heeft een bepaalde bid’ah dat moekaffirah is en jij hebt hem hierover bediscussieerd en de Waarheid uitgelegd vanuit het Woord van Allah, de woorden van de Profeet – sallallahoe aleihi wasalam – en de uitspraken van de salaf. Als hij dan zich verzet en volhardt [in zijn bid’ah] bid dan niet achter hem.
Maar wanneer hij verborgen is en geen dwalende bid’ah al-mukaffirah (een innovatie onder kufr valt) heeft, bid dan achter hem.

Bron: http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=214
 
Top