Correcte manier van adviseren!

Shishani

moderator
Staff member
De correcte manier van het adviseren

Door Shaykh Mohammed ibn Abdul Wahhaab al 'Aqeel (hafidahoellaah)

Vraag: O Shaykh, moge Allaah u behoeden, ik hoop dat u de voorgeschreven manier van het correct geven van Naseeha(oprecht advies) kunt uitleggen. Vooral wanneer de geadviseerde persoon eveneens een selefie is die een paar fouten heeft gemaakt?

Antwoord: Naseeha(oprecht advies) – moge Allaah jullie beschermen – heeft een erg hoge status in de Islaam. De profeet Sallallaahoe ‘alaihi wa sallam zei: ‘De religie is Naseeha’, drie maal. We (de sahaaba) zeiden, ‘voor wie o Boodschapper van Allaah?’ Hij zei: ‘Voor Allaah, voor Zijn Boek, voor Zijn Profeet, en voor de Moslimleiders en het gewone volk.’ Dus het geven van Naseeha aan onze broeders is een verdienste aan hen, het verbieden van kwaad aan hen en hen oproepen tot het goede.

De Profeet Sallallaahoe ‘alaihi wa sallam zei: ‘…en dat je met de mensen om gaat zoals je zou willen dat ze met jou omgaan.’ Dit principe – moge Allaah jullie beschermen -, dat jullie met de mensen omgaan zoals jullie zelf behandeld willen worden:

- Hoe zou jij willen dat mensen jou Naseeha geven?

- Zou je willen dat ze jou met dwang/hardheid adviseren?

- Met slechte woorden? Met geweld? Of met vriendelijkheid?

Zoals Allaah zegt: ‘Beantwoord het slechte met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.’ (al Fussilat: 34)

Er is geen twijfel – moge Allaah jullie beschermen – dat wij gebreken hebben in vele zaken. We hebben grote gebreken in onze omgang met onze vaders en moeders. Wallaahi(bij Allaah), sommige ouders klagen over hun kinderen zeggend: ‘Als hij nou maar niet was gaan praktiseren! Toen hij nog niet praktiseerde was hij meer gehoorzaam aan ons dan hij nu is!’ Dit, bij Allaah, is wat we van vele vaders en moeder hebben gehoord.

Ook in de omgang met onze broers en zussen! Onze omgang met onze buren! Onze omgang met onze vrouwen! Onze omgang met onze mannen! Tot het punt dat één van hen zei: ‘Trouw geen vrome(praktiserende) vrouw! Jij weet, mijn vrouw heeft mij zoveel slechts bezorgd.’

Na’udhu billaah(We zoeken toevlucht bij Allaah), na’udhu billaah!

Hij gaat tegen de uitspraak van de profeet in: ‘…dus trouw een vrome vrouw, je zult succesvol zijn.’ Dit omdat ze begon te praktiseren zonder dat ze de correcte manier wist. Ze leerde niet hoe ze Da’wah moest doen bij haar man.

Hetzelfde geldt voor echtgenoten… Moge Allaah ons veilig houden. Het lijkt wel alsof ze de mensen weg willen houden van mannen die de Religie praktiseren. Zelfs een religieuze man zal in werkelijkheid ofwel van zijn vrouw houden, ofwel hij zal haar niet onderdrukken omdat hij Allaah de Allerhoogste vreest. Maar we hebben gebreken.

Een ander voorbeeld is de manier van omgaan en adviseren van elkaar. We hebben een beetje hardheid, en het lijkt alsof we fouten soms te erg opblazen.

Dit is waarom we terug moeten keren naar de leiding van de Profeet sallallaahoe ‘alaihi wa sallam. Hoe ging hij met de Joden om? Zoals de Joodse man die naar de profeet sallallaahoe ‘alaihi wa sallam kwam en hem groette door te zeggen: ‘As-saamoe ‘alaik(de dood zij met jou), o Mohammed!’ De Joodse man was een crimineel, hier in Medinah! ‘De dood zij met jou, o Mohammed!’ Dus de Profeet antwoordde: ‘En met jou.’

Moge mijn ouders voor hem opgeofferd worden, sallallaahoe ‘alaihi wa sallam. Hij zei, ‘en met jou’. Onze moeder ‘Aaisha radiAllaahoe ‘anha zei, ‘de dood zij met jou en de Vloek van Allaah!’ Met jou zij… Wat? De dood, en Allaah’s Vloek! Dus hij zei tegen haar, ‘kalm, o ‘Aaisha’. Ze zei tegen hem: ‘Hoorde je niet wat hij zei?’ Dus hij antwoordde: ‘En hoorde jij niet wat ik zei? Ik zei, ‘en met jou’… Allaah beantwoord mijn smeekbede over hem, en Hij beantwoord niet zijn smeekbede over mij. Nu zeg ik, moge de dood en Allaah’s Vloek met hem zijn.’ Omdat de Profeet tegen hem smeekte, en daarna tegen haar zei, ‘medeleven wordt niet toegevoegd aan iets behalve dat het het mooi maakt, en het wordt niet ergens van weggenomen behalve dat het het lelijk maakt.’

Onze religie is een religie van compassie(rifq), moge Allaah jullie beschermen. Wees zacht tegen je broeders, weed geduldig met hen. Breng de harten samen en geef cadeaus. De profeet sallallaahoe ‘alaihi wa sallam gaf honderden kamelen als cadeau. Hij gaf eens een bedoeïen een hele kudde schapen. Sallallaahoe ‘alaihi wa sallam.

Wat betreft de zaken van geloofsleer, moge Allaah jullie beschermen: Hier in Medinah was er een broeder van buiten het Koninkrijk, en ik was hem aan het adviseren over bepaalde zaken van Tawheed. Dus hij zei tegen mij, ‘rustig aan, rustig aan. Ik ben zestig jaar oud nu, en voor de laatste vijftig jaar kan ik mij enkel herinneren dat mijn moeder mij meenam naar het graf(van een zogenaamde heilige) , de treden van de tombe kussend. Verwacht je van mij dat ik deze geloofsleer van mij verlaat –met vijftig jaar- met een paar uitspraken(van jou)?! Rustig aan, 1 ding tegelijk…’

Zeker, hij had gelijk! Voor dertien jaar probeerde de Profeet Sallallaahoe ‘alaihi wa sallam om ze(de Quraish) al Laat en al ‘Uzzaa(afgoden) te laten verlaten. Het was niet een simpele zaak van een paar dagen voordat Allaah’s bestraffing over hen kwam. Toen de Profeet Sallallaahoe ‘alaihi wa sallam verbannen was en de Engel van de bergen tegen hem zei, ‘Als je wilt, zal ik ze verpletteren tussen de twee bergen’, antwoordde de profeet sallallaahoe ‘alaihi wa sallam, ‘Nee ik geef ze tijd. Misschien zal een deel van hun nageslacht Allaah aanbidden.’ Dit terwijl deze mensen ongelovigen waren! Hij was geduldig met hen.

Dus wat betreft je selefie broeder die wat fouten heeft gemaakt? Wees geduldig met hem, en kus hem op zijn hoofd, en vertel hem, ‘Mijn broeder, bij Allaah, ik hou van jou(omwille van Hem).’ Bijvoorbeeld: ‘O Mu’aadh, mijn broeder, ik hou van jou (omwille van Allaah)’. Heb ik gelijk of niet?

‘O mijn broeder, ik hou van jou.’

Je gaat niet naar hen toe zeggend, ‘Jullie allemaal en jullie Shaykh begrijpen niets’, en ‘jullie zijn allemaal koppig’, en ‘jullie allemaal(dit en dat)…’. Waarschijnlijk zullen ze zeggen: ‘Jij begrijpt niets, noch jij, noch jou Shaykh.’

Dus let op jullie broeders – moge Allaah jullie beschermen – en wees geduldig met hen. Dit is de periode van Ghurbah(vreemdheid). We zijn vreemdelingen vandaag de dag. Dus als je iemand ziet die de geur heeft van Salafiyyah… Huh? Slechts een geur… Ja, ik zei de geur van Salafiyyah, dus kus zijn hoofd en zeg, ‘Bij Allaah, ik hou van jou’.

Arabische bron: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=677524
 
Top