De gevangenis! - 3 grote geleerden

Aboeyunus

Super Moderator
gevangenisgz3.png

Ibn Taymiyyah

Sheychoel-Islaam Ibn Taymiyyah (rahimahoellaah), is zeven keer gevangen genomen. Zijn behandeling en omstandigheden in de gevangenis waren vele malen erger dan die van de christenen. Zoals hij zegt in een van zijn debatten over de fundamenten van de geloofsbelijdenis van een moslim: "De christenen hebben een aangenaam gevangenschap, waarin zij deelgenoten toekennen aan Allaah en hun gevangenissen omvormen tot kerken. Was ons gevangenschap maar als die van de christenen en afgoden aanbidders! Nee, voor hen is er waardigheid en voor ons schande. En voor welke zonden zijn mijn broeders in het geloof gevangen genomen, behalve leugens en laster?" [Madjmoe' al-Fataawaa 3/254]

Ondanks al dit, vertelt Ibn al-Qayyim (rahimahoellaah) over de situatie van zijn Sheych in de gevangenis van al-Qal'ah in Damascus, zeggende: "Hij (Ibn Taymiyyah) zou zeggen over zijn gevangenschap in al-Qal'ah: "Al zou deze hele gevangenis worden gevuld met goud en aan hen gegeven worden (degene die hem gevangen namen), dan zou het niet genoeg zijn om mijn dank aan hun te uiten voor deze zegening." Of hij zei: "Ik zou ze daarmee niet genoeg hebben terugbetaald, voor het goede wat zij hiermee voor mij hebben veroorzaakt." En Allaah weet dat ik nog nooit iemand heb gezien die meer tevreden was met het leven dan hij. Als wij angstig zouden worden of negatieve gedachten begonnen te krijgen of we voelden dat de aarde krap begon te worden (dat ze zich opgesloten en eenzaam voelden), dan zouden we naar hem toe gaan om hem te zien en naar zijn woorden te luisteren. Dan zou al dat (de depressieve gevoelens) weggaan, en we zouden ons weer opgelucht, sterk en zeker voelen!" [al-Moestadrak 'alaa Madjmoe' al-Fataawaa 1/154]


Al-Imaam Ahmad bin Hanbal

Al-Imaam Ahmad bin Hanbal (rahimahoellaah) heeft in zijn leven drie choelafaa (kaliefen) meegemaakt (al-Ma'moen, al-Moe'tassim en al-Waathiq), waarvan het gezag zich van het oosten van de aarde tot aan het westen uitstrekte. Met hen waren filosofische geleerden, militaire bevelhebbers, ministers, gouverneurs en beheerders wiens aantal alleen door Allaah geteld kan worden. Sommigen van hen probeerden hem (Imaam Ahmad) te beïnvloeden met het gevangenschap, en sommigen door hem met de dood te bedreigen. Anderen probeerden het door hem rijkdom en heerschappij aan te bieden, weer anderen probeerden het door hem te slaan en te bedreigen met verjaging (uit het land). Hij werd aan zijn lot overgeleverd door al zijn vrienden waaronder geleerden, vromen en rechtgeleiden. Ondanks al dit gaf hij hen niets van wat zij hem vroegen en keerde hij zijn rug niet toe aan hetgeen waar hij mee gekomen was uit de Kitaab (Boek) en Soennah. [Madjmoe' al-Fataawaa 12/439]


Al-Imaam al-Boewaytie

Al-Imaam al-Boewaytie (rahimahoellaah), de vriend van Imaam ash-Shaafi'ie (rahimahoellaah), werd gevang genomen en er werd een keten om zijn nek gedaan en zijn benen werden vastgebonden met ijzer. Hij was gewoon om te zeggen:
"Ik zal sterven in deze ketenen totdat er een volk zal komen die zal weten dat ik in deze staat gestorven ben, een natie die gestorven is in ketenen."

Al-Boewaytie zou, terwijl hij in gevangenschap zat, elke vrijdag de ghoesl (grote wassing) verrichten, zichzelf parfumeren en zijn kleding wassen. Hij zou dan richting de deur lopen als hij de oproep tot het vrijdagsgebed hoorde. De cipier zou hem tegenhouden en terugsturen naar zijn cel. Al-Boewaytie zou dan zeggen: "O Allaah! Ik heb Uw Oproep verhoord en zij hielden mij tegen."

Al-Boewaytie schreef aan adh-Dhahlie (rahimahoellaah) zeggende: "Ik vraag jou om mijn broeders van ahloel-hadieth te informeren over mijn situatie, wellicht zal Allaah mij redden door hun smeekbeden. Ik ben vastgeketend en kan de verplichte zaken van tahaarah (reiniging) en salaah (gebed) niet verrichten." Bij het horen van zijn bericht begonnen de mensen intens te huilen en smeekbeden voor hem te verrichten.

As-Soebkie (rahimahoellaah) zei: "Kijk eens naar deze geleerde, -rahimahoellaah-, hij had nergens spijt van behalve het feit dat hij de verplichte daden niet verrichten kon en hij was niet beïnvloed door de ketenen of de gevangenis. Moge Allaah tevreden met hem zijn en zijn geduld belonen met het goede." [Tabaqaat 2/164-165 van as-Soebkie]
 

bilal 5

Junior Member
mashallah wat een sabr had ik die maar insallah zal allah ons allemaal zo een soort sabr schenken alle moslims insallah
 
Top