De reden waarom de Profeet 'Aaishah huwde

Deen_Al_Islaam

Junior Member
Salamu3alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe

Fatwa 44990 De reden waarom de Profeet(vrede en zegeningen van Allah zij met hem) ‘Aa’ishah huwde ondanks het leeftijdsverschil


Vraag:
Een christelijke collega van mij vroeg me waarom de Profeet (vrede enzegeningen van Allah zij met hem)‘Aa’ishah (moge Allah tevreden methaar zijn) huwde toen zij negen jaar oud was en hij was bijna zestig, en was hij intiem met haar op die leeftijd of wat? In feite weet ik niet hoe daarop te antwoorden.


Antwoord:
Lof is aan Allah.

De Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) huwde‘Aa’ishah(moge Allah tevreden met haar zijn) nadat hij Sawdah bintZam’ah (mogeAllah tevreden met haar zijn) huwde. Zij – ‘Aa’ishah – was de enige maagd die hij (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)huwde. En hij consumeerde het huwelijk met haar wanneer ze negen jaar oud was.
Onder de verdiensten was het feit dat de Openbaring niet neerdaalde wanneer hij onder een dak was met een van zijn andere vrouwen dan zij.Zij was een van de geliefdste van alle mensen voor de Profeet(vrede en zegeningen van Allah zij met hem), en nieuws van haar onschuldigheid werd van boven de zeven hemelen geopenbaard. Ze was een van de slimste van zijn vrouwen, en een van de slimste vrouwen van deummah als een geheel. De hogere metgezellen van de Profeet (vrede enzegeningen vanAllah zij met hem) verwezen naar haar mening en raadpleegden haar.

Met betrekking tot het verhaal van haa rhuwelijk, de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) had verdriet over de dood van de Moeder van de Gelovigen, Khadeejah, die hemhad gesteund en aan zijn zijde stond, en hij noemde het jaar waarin zij overleed Het jaar van rouw. Toen huwde hij (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)Sawdah, die een oudere vrouw was en ze was niet erg mooi; maar hij huwde haar om haar te troosten nadat haar man was overleden en ze bleef onder de mushrik mensen. Vier jaar later huwde de Profeet (vrede enzegeningen van Allah zij met hem) ‘Aa’ishah (mogeAllah tevreden methaar zijn), en hij was over de vijftig.Waarschijnlijk waren de redenen voor het huwelijk als volgt:

1– Hij zag een droom over het huwen van haar. Het is bewezeninal-Bukhaari van de hadeeth van ‘Aa’isha (moge Allah tevreden met haar zijn) dat de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem)tegen haar zei: “Je werd twee keer in mijn droom getoond. Ik zag dat je in een stuk zijde was gewikkeld, en het werd gezegd ‘Dit is jouw vrouw.’Ik onthulde haar en ik zag dat jij het was. Ik zei, ‘Als dit van Allah swt is dan zal het gebeuren.” (Verteld door al-Bukhaari, no. 3682). Of het een profetische visioen was zoals het schijnt te zijn, of een normale droom die onderwerp van interpretatie kan zijn, er was hierover een verschil van mening onder de geleerden, zoals vermeld door al-HaafizinFath al-Baari, 9/181.

2 – De eigenschappen van intelligentie en slimheid die de Profeet(vrede en zegeningen van Allah zij met hem)zelfs als een klein kindhad opgemerkt in ‘Aa’ishah, dus hij wilde haarhuwen zodat ze meer instaat zou zijn dan anderen om overleveringen over te brengen van wat hij deed en zei. In feite, zoals hierboven verklaard,was ze een puntvan raadpleging voor de Sahaabah (moge Allah tevreden met hen zijn) met betrekking tot hun zaken en regelgevingen.

3– De liefde van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met Hem)voor haar vader Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn), en de vervolging waaraan Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn)had geleden omwille van de roep van waarheid, welke hij met geduld verdroeg. Hij was de sterkste van de mensen in geloof en de meest oprechte in vaststaand geloof, na de Profeten.

Het kan opgemerkt worden dat er onder zijn vrouwen, er waren die jong en oud waren, de dochter van zijn gezworen vijand, de dochter van zijn beste vriend. Een van hen hield zichzelf bezig met het opvoeden van wezen, een ander onderscheidde zichzelf van anderen door heel veelvasten en qiyaamte bidden… Zij vertegenwoordigden allerlei soorten menen waardoor deBoodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met Hem) in staat was om een weg voor de Moslims uit te zetten en liet zien hoe naarbehoren met allerlei soorten mensen om te gaan. [Zieal-Seerahal-Nabawiyyah fi Daw’ al-Masaadir al-Asliyyah, p. 711].

Metbetrekking tot de kwestie van haar jong zijn en jouw verward zijn daarover, je zou moeten opmerken dat de Profeet (vrede enzegeningenvan Allah zij met Hem) in een warm land opgroeide, het Arabische Schiereiland. Normaal gesproken komt volwassenheid in warme landen eerder en mensen huwen eerder. Dit is hoe de mensen van Arabiëtotrecentelijk waren. Bovendien, vrouwen verschillen erg in hun ontwikkeling en hun fysieke bereidheid voor huwelijk.
Als je bedenkt – moge Allah jou leiden Ameen Ya Rabb Al Alamien– dat de Profeet (vrede en zegeningenv an Allah zij met Hem) geen andere maagd huwde dan ‘Aa’ishah(moge Allah tevreden met haar zijn), en dat al zijn andere vrouwen eerder waren gehuwd, dit zal het denkbeeld, verspreid door veel vijandige bronnen,weerleggen, dat het basis motief achter de huwelijken van de Profeet fysiek verlangen was en plezier van vrouwen,want als dat zijn intentie was dan zou hij alleen degenen hebben gekozen die maagd waren en mooi waren etc.

Zulke laster tegen de Profeet van Genade (vrede enzegeningen van Allahzij met hem) door kaafirs en anderen van hun soort,zijn indicatief van hun onvermogen om fouten in de wet en religie te vinden die hij van Allah soubhanahu wa ta3ala bracht, dus zij proberen manieren te vinden om Islam te bekritiseren met betrekking tot kwesties die niet aan desharee’ah gerelateerd zijn.
En Allah soubhanahu wa ta3ala is de bron van kracht. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet Muhammad en zijn familie en metgezellen.
Voor meer informatie zie Zaad al-Ma’aad, 1/106

Bron: Islam-qa

wa salamu3alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe
 
Top