De Voortreffelijkheid van de Geleerden

Shishani

moderator
Staff member
De Voortreffelijkheid van de Geleerden

Ibn al-Qayyim al-JawziyyahAllaah, de Machtige en Majestueuze, zegt in de Nobele Qur’aan :

“Allaah getuigt, dat niets (of niemand) het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, en (ook) de engelen, en de bezitters van kennis (Oolul-'Ilm) (getuigen hiervan). (Hij is) handhaver van de gerechtigheid. Niets (of niemand) heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij, de Almachtige, de Alwijze.” [Soerah Aal-'Imraan (3):18]

Deze vers toont de superioriteit van kennis (‘ilm) en zijn mensen (Oolul ‘ilm). De volgende punten kunnen uit deze vers worden afgeleid:

1. Allaah heeft de mensen van kennis (Oolul ‘ilm) uitverkoren boven de rest van Zijn schepping, om te getuigen van Zijn Eenheid (Tawheed).

2. Allaah heeft de mensen van kennis geëerd, door hun getuigenis tezamen met Zijn getuigenis te noemen.

3. Hij heeft de status van de geleerden verheven, door hun getuigenis te associëren met de getuigenis van de engelen.

4. Deze vers getuigt van de superioriteit van degenen die kennis bezitten. Allaah laat niets in Zijn Schepping getuigen, behalve de rechtschapenen onder hen.

Er is een bekende overlevering van de Profeet , hij zei:
“De rechtschapenen in iedere generatie zullen deze kennis dragen, terwijl ze de verdraaiingen van de extremisten, de valse beweringen van leugenaars en de (foutieve) interpretaties van de onwetenden verwerpen.” [hasan]

5. Allaah, Degene Die vrij is van gebreken, getuigt Zelf van Zijn Eenheid, en Hij is de beste van alle getuigen. Toen koos Hij uit Zijn schepping de engelen en de geleerden – dit is voldoende voor het aantonen van hun uitmuntendheid.

6. Allaah liet de geleerden getuigen met de beste en meest voortreffelijke getuigenis, en dat is “Niets (of niemand) heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allaah”. Allaah, Degene Die vrij is van gebreken, de Allerhoogste, legt geen getuigenis af, behalve omtrent zaken die van groot belang zijn, en alleen de besten uit Allaah's Schepping leggen deze getuigenis af.

7. Allaah maakte de getuigenis van de mensen van kennis tot een bewijs tegen de verwerpers. Het zijn dus de bewijzen en de tekenen ervan, Zijn Eenheid (Tawheed) aanduidend.

8. Allaah, de Allerhoogste, heeft één werkwoord gebruikt (shahida), om te verwijzen naar Zijn getuigenis en de getuigenis van de engelen en de geleerden. Hij heeft daarnaast geen andere werkwoord gebruikt voor hun getuigenis; dus verbond hij hun getuigenis met die van Hem. Dit toont de sterke link tussen hun getuigenis en Allaah’s getuigenis, alsof Hij Zelf getuigde van Zijn Eenheid vanaf hun tongen en hen deze getuigenis liet uitspreken.

9. Allaah, Degene Die vrij is van gebreken, heeft de geleerden Zijn recht doen vervullen (dat niets (of niemand) het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Hij) door middel van deze getuigenis. En indien zij het vervullen, dan hebben ze dit recht wat Allaah op hen heeft, vervuld en gevestigd. Dan is het voor de mensheid een plicht om deze getuigenis te aanvaarden, wat de manier is om het geluk te verkrijgen in dit leven en bij hun uiteindelijke terugkeer (bij Allaah). Al wie deze leiding van de geleerden aanneemt, en deze waarheid aanvaardt vanwege hun getuigenis, dan is er voor de geleerden een beloning gelijk aan de beloning die zij krijgen. En niemand behalve Allaah kent de waarde van deze beloning.


(uit: Miftaah Daaris Sa'aadah)
Vertaalde stuk: The Excellence of the Scholars
Genomen van: sincerehearts.nl
 
Top