Geschiedenis verzameling van ahadieth!

Shishani

moderator
Staff member
Het verzamelen van hadieth

Shaych ‘Abdel-Ghaffaar Hassaan Rahmanie
~ rahiemahoellaah ~

Dit boekje is zeer nuttig en er staan zeer veel profijtvolle zaken in welke bewijzen dat het verzamelen van de soennah, het bestuderen ervan en het memoriseren hiervan iets is wat altijd al gedaan is door de oemmah van Mohammed – salallaahoe ‘alayhie wa sallam. En niet iets wat eeuwen later pas gebeurde zoals dwalende sekten en jaloerse oriëntalisten valselijk beweren!


Introductie:
_______________________________________
Dit boek is oorspronkelijk geschreven in het Oerdoe getiteld “Itikhaab e hadieth” door Shaych Rahmanie - rahiemahoellaah - . De broeders van theclearpath.com hebben dit in het Engels vertaald. Wij wilden dit publiceren aangezien deze Shaych een van de leraren is van vele ‘Oellamaa welke zeer bekend zijn geworden in deze tijd. Daarnaast is het boekje zeer nuttig en staan er zeer veel profijtvolle zaken in welke bewijzen dat het verzamelen van de soennah, het bestuderen ervan en het memoriseren hiervan iets is wat altijd al gedaan is door de oemmah van Mohammed – salallaahoe ‘alayhie wa sallam. En niet iets wat eeuwen later gebeurde zoals dwalende sekten en jaloerse oriëntalisten valselijk beweren!

Door dit te vertalen maken wij deze Shaych - rahiemahoellaah - bekend bij de lezers en kunnen wij de lezers, na onszelf, profijt geven van dit geweldige artikel. Wij hebben zelf ook een aantal voetnoten toegevoegd welke wij zullen aangeven onder het kopje SN. De voetnoten van de oorspronkelijke vertalers zullen wij aangeven onder het kopje: Vertaler. De voetnoten waar niets bij staat zijn van de Shaych -
rahiemahoellaah.

Moge Allaah ons, de schrijver en de vertalers op de Dag des Oordeels profijt geven van dit artikel en ons laten behoren tot Ahl al Hadieth, amien.


Het artikel:
>> klik hier <<
 
Top