Het geloven in de Voorbeschikking (Qadar).

BintShishaan

AmatuLlaah
As salaamu 'alaykum wa rahmatu llaahi wa barakaatuh.
Bismillaahi Rahmani Rahim.
In de Naam van Allaah, De Barmhartige ,De Genadevolle.​

Geloven in Qadar(Voorbeschikking)

Allaah, ta ' ala, zegt in de Qur'aan:
إنا كل شيء خلقناه بقدر

Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar

Ayah 49 van Surah al-Qamar, betekent:
(Allah schept alles volgens Zijn Beschikking.)

De Profeet, sallallaahu 'alayhi wa sallam, zei:
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

Wat betekent: "Geloof is geloven in Allaah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en Zijn Boodschappers, de Dag der Opstanding, en geloven in Qadar (Lot/Voorbeschikking), zowel het goede en het kwade."
Overgeleverd door Muslim.


Geloven in qadar (goed en kwaad) betekent: Geloven dat alles wat bestaat, hetzij goed of kwaad,door de Eeuwige Wil van Allah is. De goede daden van de slaaf zijn volgens de Wil, Liefde, en de Aanvaarding van Allah.

De kwade daden van de slaaf zijn volgens de Wil van Allah, maar niet Zijn Liefde en Zijn Aanvaarding.


De Profeet, moge Allaah zijn rang verhogen, zei tegen Ibn 'Abbas, moge Allaah tevreden zijn met hen beiden:

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك, رفعت الأقلام وجفت الصحف.


Wa 'lam annal-ummata lawijtama ' ' op ala ay-yanfa ' uka bishay'il-lam yanfa ' uka illa bi shay'in QAD katabahu-llahu lak. Wa lawijtama u ' ' ala ay-yadurruka bishay'il-lam yadurruka illa bi shay'in QAD katabahu-llahu ' alayk. Rufi ' Atil-aqlamu wa jaffatis-suhuf.

Wat betekent: "Weet dat als de hele natie akkoord is gegaan om je met iets te baten, ze zullen je met niets baten, behalve met wat Allah heeft gewild voor jou. Evenzo, als ze akkoord gaan om je met iets te schaden, zij zullen je met niets schaden behalve met wat Allah heeft gewild voor jou. De Pen is opgeheven en de Geschriften zijn opgedroogd. "Overgeleverd door at-Tirmidhiyy.
 
Top