Het principe van Tawqeef

bilal 5

Junior Member
Ibn Taymiyyah zegt:
Uitspraken en daden (handelingen) van mensen zijn van twee soorten: daden van aanbidding waarop hun religie is gebasseerd, en gewoonten (gebruiken) welke vereist zijn in het dagelijks leven. Van de principes van de Sharee'ah weten we dat daden van aanbidding de daden zijn die zijn voorgeschreven door Allah of door Hem zijn goedgekeurd; niets wordt hier bevestigd behalve via de Sharee'ah. Echter, wat de wereldlijke activiteiten betreft, zijn deze nodig voor het dagelijks leven. Hier geldt het principe vrijheid van handeling; niets mag worden beperkt (begrenst) in dit opzicht behalve wat Allah (subhaanahu wa ta'ala) heeft beperkt (begrenst). Dit is het geval, omdat het bevelen en het verbieden beide in de handen van Allah liggen. Wat aanbidding betreft, dient er een bevel van Hem te zijn. Dus, wanneer het een bevel (van Allah) vereist om iets vast te stellen, hoe kunnen we dan zeggen dat iets is beperkt (begrenst) zonder Zijn bevel?

Dit is waarom Ahmad ibn Hanbal (RahimhuAllaah) en andere juristen (fuqaha) die hun oordelen basseren op ahadith zeggen, "Met betrekking tot daden (handelingen) van aanbidding, is het principe tawqeef ;" wat wil zeggen, niets kan worden beslist in dit opzicht, behalve wat Allah zelf heeft beslist. Door het anders (het tegengestelde) te doen, loopt men het risico om te worden meegerekend in de ayah:

Hebben zij deelgenoten die hun in de godsdienst dat voorschrijven waartoe Allah geen toestemming heeft gegeven? (Surah Shoorah (42), Aayah 21)

Maar wat bestaande gewoonten betreft, geldt het principe van vrijheid, omdat niks beperkt (begrenst) kan worden in dit opzicht, behalve wat Allah zelf heeft verboden. Door het anders (het tegengestelde) te doen, betekent dat je wordt meegerekend in de betekenis van Zijn uitspraak:

Zeg: "Hebben jullie gezien wat Allah voor jullie heeft neergezonden aan voorzieningen, waarna jullie daarvan verboden en toegestane dingen maakten?"


uit: al-Qawaa'id an-Nuraniyah al-Fiqhya p.112-113)
Ibn Taymiyyah (Sheikh al-Islam)
 
Top