Het verbod op Shirk (afgoderij) in de Qur'aan!

Discussion in 'De geloofsleer ('aqiedah).' started by Shishani, Jan 31, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,051
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Het Verbod op Afgoderij (Shirk) in de Qor`aan

  "Voorwaar, Allaah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (in aanbidding), maar Hij vergeeft daarbuiten wat Hij Wil, voor wie Hij Wil. En wie deelgenoten aan Allaah toekent (in aanbidding) begaat daadwerkelijk een geweldig grote zonde" (Soerah An-Nisaa Vers: 48.)

  " En (gedenk) toen Loeqmaan zijn zoon adviseerde en zei: ‘O mijn zoon! Vereenzelvig niets in aanbidding met Allaah. Voorwaar, Ash-Shirk (afgoderij, polytheïsme ect.) is daadwerkelijk een geweldige zonde." (Soerah Loeqmaan Vers: 13.)

  " Er is reeds aan jouw en aan degenen die voor jou waren geopenbaard: 'Als jij anderen (met Allaah) vereenzelvigt in aanbidding dan zullen je daden te niet gaan en zal jij zeker van de verliezers zijn. Aanbid Allaah dus (alleen) en wees van de dankbaren" (Soerah Az-Zoemar Vers: 65-66.)

  " En de moskeeën (gebedsplaatsen) zijn voor Allaah (alléén), roept dus niets (in aanbidding) naast Allaah aan! " (Al-Djinn: 18.)

  " En aanbidt Allaah (alleen) en verricht niets van de aanbidding voor een ander dan Hem …" (An-Nisaa: 36)

  " En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag en de zon en de maan. Kniel niet neer (in aanbidding) voor de zon en niet voor de maan, maar kniel neer voor Allaah, Degene Die hen heeft Geschapen, als jullie (werkelijk) alléén Hem aanbidden. " (Foessilat: 37)

  " En wie een andere Ilah (god) aanroept (aanbidt) naast Allaah, waarvoor hij geen bewijs heeft: dan is zijn afrekening bij zijn Heer alleen. Voorwaar, de kaafiroen (ongelovigen in de Eenheid van Allaah, polytheisten, ellendigen, heidenen, godenaanbidders) zullen
  niet slagen. " (Al-Môminoen: 117)

  " Laat daarom degene die hoopt op de ontmoeting met zijn Heer goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niets met Hem vereenzelvigen (grote afgoderij en/of showen)." (Al-Kahf: 110)

  " En de meeste van hen geloven niet in Allaah, alleen dat ze daarnaast (toch nog) afgodenaanbidders zijn (d.w.z.deelgenoten aan Hem toekennen)." (Soerah Yoesoef Vers:106)

  " En degenen die jullie naast Hem (Allaah) aanroepen bezitten niet eens een qitmier (dadelvliesje). Wanneer jullie hen aanroepen, horen zij jullie aanroep niet, en als zij zouden horen dan zouden zij jullie doe’aa (smeekgebed) niet verhoren. En op de Dag der Opstanding zullen zij jullie afgoderij verwerpen. En niemand kan jou (O Mohammed) op de hoogte brengen zoals de Alwetende." (Soerah Fatir Vers:13-14)

  " En wie is verder afgedwaald dan hij die naast Allaah afgoden aanroept die hem tot en met de Dag der Opstanding niet kunnen (en zullen) verhoren? En zij (de afgoden) zijn achteloos over hun aanbidding. En wanneer de mensheid bijeengebracht wordt, zullen zij (de afgoden) voor hen (de afgodenaanbidders) vijanden worden en zullen zij hun aanbidding verwerpen." (Soerah Al-Ahqaaf Vers: 5-6)

  " Zeg: ‘Zien jullie dan niet wat jullie buiten Allaah aanroepen? Wanneer Allaah voor mij rampspoed Wenst, kunnen zij (de afgoden) Zijn ramp wegnemen? Of als Hij Barmhartigheid wenst, kunnen zij Zijn Barmhartigheid tegenhouden?’ Zeg: ‘Allaah is mij voldoende. Op Hem vertrouwen degenen die vertrouwen hebben.’" (Soerah Az-Zoemar Vers: 38')

  Bron: selefiepublikaties

Share This Page