Laat daarom degenen die tegen zijn gebod ingaan, oppassen..

Discussion in 'Methodologie (manhadj).' started by MashaAllah, Feb 20, 2009.

 1. MashaAllah
  Offline

  MashaAllah Islam is mijn macht

  Joined:
  Sep 22, 2008
  Messages:
  183
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Belgium
  Ratings Received:
  +0 / 0
  :salam2:

  Laat daarom degenen die tegen zijn gebod ingaan, oppassen..
  Allaah de Verhevene zegt in de Quran:
  {"...Laat daarom degenen die tegen zijn(de Boodschapper) gebod ingaan, Oppassen opdat geen rampspoed hen overkomt of een pijnlijke straf hen achterhaalt."}


  [Surat an-Nur; 63]


  Voorbeelden:

  1 - Op gezag van Ibn 'Abbas dat de boodschapper van Allaah zei:
  "Ga niet naar binnen bij uw vrouwen, wanneer jullie snachts aankomen van een reis."

  Hij vertelde toen dat de Boodschaper van Allaah een keer snachts terugkwam met een karavaan(van een reis) , waarop twee mannen die met hem waren wegglipten en in het geheim naar hun gezinnen gingen, terwijl ze hadden gehoord dat de Profeet vrede zij met hem dit verbood. Zij beiden troffen hun vrouw aan met een andere man!

  ['Sunan ad-Darimi'; # 444, authentieke overlevering]


  2 - Salamah bin al-Akwa' heeft overgeleverd:
  "Een man at met de Boodschapper van Allaah vrede zij met hem, met links. De Profeet vrede zij met hem zei tegen hem: "Eet met je rechterhand." De man antwoorde arrogant: "Ik kan dat niet." De Profeet vrede zij met hem zei toen: "Moge je nooit in staat zijn het te doen." Vanaf toen kon de man nooit meer zijn rechterhand naar zijn mond te brengen."

  ['Sahih Muslim'; # 2021]


  3 - Abu Yahya as-Sagi heeft overgeleverd:
  "Wij namen de stegen van Basrah naar de deur van sommige geleerden van Hadith. Ik versnelde mijn schreden en een man van onder de mensen van Basrah kwam naar ons en zei sarcastisch: "Verhoog je voeten goed boven de vleugels van de Engelen en breek hen niet (Een spottende referentie naar de hadith "...De Engelen laten hun vleugels voor de zoeker van kennis neer...")." Zijn voeten werden toen stijf en hij viel precies waar hij stond."

  ['Bustan al-'Arifin' by an-Nawawi; p. 92]


  4 - Muhammad bin Isma'il at-Taymi zei:
  "Ik las in enkele overleveringen, dat bij het horen van de woorden van de Profeet vrede zij met hem: "Als iemand van jullie ontwaakt uit zijn slaap, dan moet hij zijn hand nergens in dompelen(emmer met water bijvoorbeeld) totdat hij zijn handen gewassen heeft. Omdat hij niet weet waar ze (zijn handen) waren terwijl hij sliep." een innovator zei: "Ik weet waar mijn handen waren in bed, ik hoef me dus niet aan dit gebod te houden!" Toen hij de volgende ochtend wakker werd, was zijn hand - tot de voorarm - in zijn anus."

  ['Bustan al-'Arifin' door an-Nawawi; p. 94]

  5 - Ibn Kathir overleverd, op gezag van Ibn Khalkan:
  "Het (bericht) heeft ons bereikt van een betrouwbare groep mensen die reisden van Basrah naar Damascus dat zij in een dorp waren genaamd Dir Abi Salamah. In het dorp was een man van de bedoeinen die anderen buitensporig zou bespotten en vrij onwetend was.

  Op een dag, werden de siwak en zijn deugden vermeld in zijn bijzijn, dus zei hij: "Bij Allah, ik gebruik de siwak niet behalve om mijn achter passage schoon te maken." Dus nam hij de siwak en stopte het spottend in zijn rectum. Hij leed veel pijn die nacht, en de komende negen maanden zou hij constant klagen over veel pijn in zijn maag en rectum. Toen ervaarde hij pijnen die een zwangere vrouw ook zou ervaren, plotseling kwam een wezen met het lichaam van een grote rat, de hoofd van een vis, vier poten, een staart zo lang als een hand wiens uiteinde eruitzag als een konijn, uit het lichaam van de man. Toen het wezen eruit kwam, werd het wakker en schreeuwde drie keer, de mans dochter stond op en sloeg het hoofd ervan kapot en doodde het. De man zelf leefde maar twee dagen langer, zeggend op zijn sterfbed: "Dit wezen heeft mij gedood! Het heeft mijn ingewanden los gesneden!" Deze gebeurtenis is gezien door een grote groep mensen van het dorp, inclusief de khatib van het dorp."

  ['al-Bidayah wan-Nihayah'; 13/263]

  6 - Ibn al-Qayyim vermeldt deze overlevering van sommige van de Salaf:
  "Waarlijk, wanneer ik Allaah ongehoorzaam ben, kan ik het effect van die daad van ongehoorzaamheid zien aan het uiterlijk van mijn vrouw en mijn paard."

  ['ad-Da' wad-Dawa''; p. 139]

  7 - Sufyan ath-Thawri zei:
  "Ik werd van het bidden in de nacht voor vijf maanden voorkomen wegens één enkele zonde die ik gepleegd had."

  ['Tazkiyyat an-Nufus'; p. 62]

  8 - Sufyan ath-Thawri zei:
  "Mij is begrip van de gehele Quran gegeven. Toen ik een cadeau van de heerser accepteerde , werd dit begrip van mij weggenomen."

  [Overgeleverd door Bakr Abu Zayd in 'Hilyat Talib al-'Ilm'; p. 7]

  9 - Ibn al-Jazwi overleverd, op gezag van 'Abd al-Hamid:
  "Ik zag een man die constant gemeenschap met zijn vrouw zou hebben terwijl zij menstruerde. Uiteindelijk begon hijzelf te menstrueren. Toen hij berouw toonde, stopte het menstrueren."

  ['Sayd al-Khatir'; p. 398]


  10 - Anas bin Malik overleverd:
  "De Boodschapper van Allaah vrede zij met hem stuurde een man van zijn metgezellen naar een man van de ongelovigen, om hem op te roepen tot Allaah De Verhevene. De (ongelovige) man zei tegen de Metgezel:

  "Wat is deze Heer van jullie waar je me naar oproept? Is Hij gemaakt van ijzer? Is Hij gemaakt van koper? Is Hij gemaakt van zilver? Is Hij gemaakt van goud?"

  De Metgezel keerde terug naar de Profeet vrede zij met hem en vertelde hem wat er gebeurt was, dus stuurde de Profeet vrede zij met hem een tweede keer. De man vroeg hem hetzelfde, dus werd hij voor de derde keer gestuurd. De man vroeg weer hetzelfde, de Metgezel keerde terug en informeerde de Profeet vrede zij met hem hierover.Allaah de Verhevene stuurde toen een bliksemschicht die de man raakte en hem verbrande.

  De Boodschapper van Allaah vrede zij met hem zei toen: "Waarlijk, Allaah - De Verhevene - heeft naar deze man die jij kent een bliksemschicht gestuurd die hem verbrande. "

  Toen werd het vers geopenbaard: {"... en Hij zendt de bliksem en treft er mede, wie Hij wil; nog steeds redetwisten zij over Allah. Terwijl Hij streng is in het straffen.."} [ar-Ra'd; 13]"

  [Overgeleverd door al-Bayhaqi in 'as-Sunan al-Kubra' (11259), al-Haythami in 'Majma' az-Zawa'id' (7/24), en hij is authentiek

  11 - Ibn al-Jawzi overleverd, op gezag van 'Abd al-Majid bin 'Abd al-'Aziz:
  "In Khurasan, was een man met ons die kopien maakte van de Mushaf in drie dagen. Op een dag kwam een man naar hem toe en vroeg: "Hoe lang heb je erover gedaan om dit te schrijven?" De man hield zijn duim, wijs en middelvinger op en zei: "Drie dagen, {"...en geen vermoeidheid raakte Ons."} [Qaf; 38]"

  Plotseling werden de drie vingers stijf, en hij kon ze nooit meer gebruiken.

  ['Sayd al-Khatir'; p. 398]


  12 - adh-Dhahabi overleverd:
  "Muhammad bin 'Abd al-Malik az-Zayyat gaf bevel dat een lang stuk hout werd gebracht, die gespietst was met veel ijzeren spijkers. Hij zou zijn gevangenen daarmee martelen - onder hen was Ahmed Ibn Hanbal - zeggende: "Ik heb nooit medelijden gehad met iemand, omdat medelijden iets is wat de ziel verzwakt."

  Later, toen hij zelf gevangen was gezet in dezelfde gevangenis, werd hij gemarteld met hetzelfde apparaat. Wanneer hij zou schreeuwen om medelijden werd er tegen hem gezegd: "Medelijden is iets wat de ziel verzwakt."

  ['Siyar A'lam an-Nubala''; 11/172]

  13 - al-Hafidh Abu Sa'id as-Sam'ani overleverd, op gezag van al-Qadi Abu at-Tayyib:
  "Wij zaten in een bijeenkomst in de Moskee al-Mansur, en een jonge man uit Khurasan kwam naar ons, vragend om de regelgeving betreffende een bepaalde zaak. Wij gaven hem een antwoord, en gebruikten een hadith die door Abu Hurayrah is overgeleverd als bewijs. Hij antwoorde: "Ik accepteer geen hadith van Abu Hurayrah." Hij maakte niet eens zijn zin af, toen een grote slang viel van het plafond van de moskee, terwijl de mensen uit zijn weg gingen en het de jongeman achterna ging. De mensen vertelden de jongeman dat hij spijt moest hebben(van wat hij gezegd had), en zodra de jongen zei: "Ik heb spijt!," verdween de slang, zonder een spoor achter te laten."


  'Siyar A'lam an-Nubala'' (2/618), en Ibn Taymiyyah leverd een dergelijk incident ook over in 'Majmu' al-Fatawa' (4/538), behalve dat in zijn overlevering de jongeman omkomt.

  14 - adh-Dhahabi overleverd:
  "Een man kwam naar Ibn Sirin en zei: "Ik had een droom waarin ik een glas gevuld met water in mijn hand had. Plotseling verbrijzelde het glas, maar het water bleef zoals het was."

  Ibn Sirin zei tegen hem: "Vrees Allah! Waarlijk, jij hebt zo'n droom niet gehad. Ik zal niet afgerekend worden om jou leugens, maar, deze droom zou erop duiden dat jouw vrouw zal sterven en haar kind zal overleven."

  Toen de man wegging, zei hij: "Bij Allah, hij heeft gelijk. Ik heb zo'n droom niet gehad.[m.a.w hij loog dus]"

  Toen hij thuis aankwam, trof hij aan dat zijn zwangere vrouw is overleden, en haar nieuw geboren kind het heeft overleefd."

  ['Siyar A'lam an-Nubala''; 4/617]


  15 - Ibn al-Qayyim overleverd:
  "...en het is overgeleverd dat in Egypte, er een man was die de moskeen zou onderhouden, de oproep zou doen tot het gebed, etc. Hij was, wat uiterlijk betreft, een gehoorzaam persoon en een vrome aanbidder.

  Op een dag, zoals hij gewoonlijk deed, besteeg hij de minaret om de oproep tot het gebed te maken. Aan de voet van de minaret, stond een Christense vrouw. Hij zag haar, en was verleidt door haar blik. Hij daalde de minarent af, ging naar haar toe en trad haar huis binnen. Ze zei tegen hem: "Wie ben jij, en wat wil je?"

  Hij antwoorde: "Ik wil jou."

  Ze zei: "Waarom?"

  Hij zei: "Je hebt mijn ogen verslaafd, en mijn hart gevangengenomen."

  Ze zei: "Ik zal jou verlangen nooit op een twijfelachtige of verdachte manier beantwoorden."

  Hij zei: "OK, dan zal ik met je trouwen."

  Ze zei: "Jij bent een Moslim, en ik ben een Christen. Mijn vader zal mij nooit met jou laten trouwen."

  Hij zei: "Dan zal ik Christen worden."

  Ze zei: "Als je dat wenst, ga je gang."

  Dus werd de man Christen om met deze vrouw te kunnen trouwen, en leefde met de familie van de vrouw in haar huis. Later op die dag was hij op het dak van het huis. Hij viel van het dak af en stierf, zonder zelfs van zijn nieuwe bruid te hebben genoten. Dus verloor hij de vrouw, en verloor zijn religie."

  ['ad-Da' wad-Dawa''; p. 127]

  :wasalam:

Share This Page