Laster over Geleerden is niet nieuw!

Discussion in 'Methodologie (manhadj).' started by Shishani, Nov 20, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  As-salaamoe 'aleykoem wa rahmatoellaah.

  Onze Ahloel-'Ilm (mensen van kennis) werden al meer dan 1000 jaar geleden beledigd en beschuldigd van zaken waar zij niets mee te maken hadden. Ze werden ook beschuldigd dat zij zich bezig hielden met "details" en niet spraken over belangrijkere dingen. Dat laatste deden ze wel, echter verwaarloosden ze de andere aspecten van deze Dien niet door te zeggen dat ze "kleinigheden" zijn en "niet belangrijk" zijn.

  Eens kijken wat onze klassieke 'Oelamaa zeiden.

  Imaam ash-Shaatibie (rahimahoellaah) [gestorven in 790H] vertelde:
  Het is tot ons gekomen [m.a.w. wij weten] dat één van de leiders van de aanhangers van innovatie (Ahloel-Bid'ah) -wensend om de voortreffelijkheid van filosofie boven fiqh (jurisprudentie) aan te tonen- heeft gezegd: "Voorwaar, de kennis van de Imaams (ash-Shaafie'ie, Aboe Haniefah...) gaat niet verder dan de vragen over menstruatie en post-natale bloeding." Zo zijn de woorden van de dwalenden, moge Allaah hen vernietigen.

  Aboe Sa'daa (rahimahoellaah) vertelde:
  Op een dag sprak Wasl bin 'Ataa' [een dwalende Moe'tazilie] tot de mensen en 'Amr bin Shoe'ayb [een dwalende Moe'tazilie] zei: "Luister naar hem (Wasil). En wat betreft al-Hasan al-Basrie, Ibn Sierien, Ibraahiem an-Nachaa'ie en ash-Sha'bie, hun woorden zijn niets anders dan verbruikte en weggegooide maandverbanden van onder de menstruerenden." [al-'Oeqaylie in "ad-Doe'afaa", 3/285]

  {Vertaald vanuit het Russisch. Serie "Ad-Da'watus-Salafiyyah", deel 1. "Geleerden en hun positie in Islaam". Eerste uitgave. Redactie "ToIslam.ws".}

  -------------------
  Die 4 Imaams (rahimahoemoellaah), die door Ibn Shoe'ayb werden beledigd, waren onder de grootste Imaams van deze Islaamitische Gemeenschap. Zij waren van de Salaf (voorgangers). Zij waren van de eerste 3 generaties! Al-Basrie was één van de grootste Taabi'ien (de opvolgers van de Sahaabah)!

  'Abdoellaah bin 'Abbaas (radiyallaahoe 'anh) werd beschuldigd door de Chawaaridj toen hij naar hen kwam. Zij beweerden dat hij kwam om voor de chalief 'Aliyy (radiyallaahoe 'anh) te spreken. "Een overheidsgeleerde", zouden de onwetenden vandaag de dag zeggen.

  Nog erger. De Boodschapper van Allaah (sallallaahoe 'aleyhi wa sallam) werd beschuldigd van onrechtvaardigheid. Aboe Choewaysarah (één van de eerste Chawaaridj) ging naar de Profeet en zei tegen hem dat hij (de Profeet) de buit niet eerlijk had verdeeld. Deze woorden waren gezegd in het 8ste jaar na de hidjrah, wanneer Allaah de oprechtheid van Zijn Boodschapper al had getoond aan iedereen.

  De laster, beledigingen en beschuldigingen jegens de Erfgenamen van de Profeten zullen ons niet schaden. Want, voorwaar, Allaah heeft hun oprechtheid en kennis getoond aan de hele gemeenschap.


Share This Page