Prvi i zadnji saffovi u namazu

Discussion in 'Pravac, Metodologija' started by Konjanik, Dec 24, 2013.

 1. Konjanik
  Energetic
  Offline

  Konjanik Hic Rhodus Hic Salta

  Joined:
  Mar 24, 2013
  Messages:
  51
  Likes Received:
  19
  Trophy Points:
  18
  Ratings Received:
  +22 / 0
  بسم الله​

  Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

  ''Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi.''
  (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

  El-Kurtubi je rekao: ''Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: ''I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa muškarcima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja s muškarcima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'' ''
  (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

  Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao:
  ''U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: ''Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi'', zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi muškaraca sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je naređivao muškarcima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa muškarcima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta s muškarcima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.''

  (Hukmu ihtilat fi ta'limi, Medželletu el-buhus el-islamije)

Share This Page