RAMADAAN (artikelen, vragen & antwoorden)

Discussion in 'Algemene discussies' started by Shishani, Aug 10, 2010.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Artikelen en Vragen en Antwoorden, omtrent de Ramadan


  Bronnen: Soennah.com & ahloelhadieth.com & SelefieNederland.nl

  De Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd: “Wie (de hele maand) Ramadaan vast met geloof (in Allaah) en hoop (op Zijn Beloning); zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de Ramadaan staat (in gebed) met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. En wie in de nacht (genaamd) “Al-Qadr” staat (in gebed) met geloof en hoop; zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door al-Boechaarie nr.1910 en Moeslim nr. 759.)

  [​IMG]
  Download "48 vragen omtrent het vasten"
  Download alle onderstaande artikelen in één bestand:

  Uitleg van: Boek van het vasten (‘Oemdatoel-Ahkaam: Kitaab as-Siyaam) - deel 1
  Shaych Ahmad an-Nadjmie
  Uitleg van: Boek van het vasten (‘Oemdatoel-Ahkaam: Kitaab as-Siyaam) - deel 2
  Shaych Ahmad an-Nadjmie
  De profijten en juiste manieren van het vasten
  Shaych Saalih al-Fawzaan
  Het inhalen van de gemiste dagen van de Ramadhaan
  Shaych Saalih al-Fawzaan

  Kitaab as-Siyaam (Het boek over vasten) `Omdatoel-Ahkaam
  (door al-Iemaam al-Haafidh ` Abdoel-Ghanie al-Maqdasie)
  Kitaab as-Siyaam (Het boek over vasten) Manhadj as-Saaliekien
  (door al-Iemaam `Abdoer-Rahmaan bin Naasir as-S`adie)
  Woorden van advies voor Ramadaan
  (door Shaych Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz)

  De Etiquette van het Vasten
  (door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien)
  Zaken die het Vasten verbreken
  (door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien)
  Zwangere vrouw die niet in staat is om gemiste dagen van Ramadaan alsnog te vasten
  (door Het Permanente Commite voor Islamtisch Onderzoek en Fataawa)
  Het gebruik van tandpasta tijdens het vasten
  (door Shaych Saalih Ibn Fauwzaan)
  Het gebruik van parfum op basis van olie -of vloeistof terwijl men vast
  (door Shaych Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz)
  De Iemaam berispte mij omdat ik Parfum gebruikte tijdens het Vasten
  (door Shaych Saalih Ibn Fauwzaan)
  De Regelgeving betreffende Natte Dromen tijdens de Ramadaan
  (door Shaych Saalih Ibn Fauwzaan)
  Wordt Iemand die niet Vast een Ongelovige (Kaafir)?
  (door Het Permanente Commite voor Islamtisch Onderzoek en Fataawa)

  De Regelgeving betreffende het Taraawieh Gebed op de Nacht (voorafgaande) aan de Dag van ‘Ied
  (door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien
  Het Nacht Gebed tijdens de Ramadaan
  (door Shaych Mohammed Nassiroed-Dien al-Albaanie)
  Betreffende het aantal rak`ahs in tarawieh (deel 2)
  (door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien)
  Betreffende het aantal rak`ahs in tarawieh (deel 1)
  (door Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien)

  Zie de volgende artikelen hier: http://allesoverramadan.blogspot.be/2013/05
  (de onderstaande links werken niet)

  Wat is beter voor de reiziger: vasten of eten?
  Wanneer dienen de jongens en meisjes te worden opgedragen om te vasten?
  Wanneer degene die wil vasten de oproep tot het ochtendgebed hoort, terwijl hij nog bezig is met..
  Wanneer de zwangere en de zogende vrouw niet in staat zijn om te vasten
  Wanneer de vastende een natte droom heeft
  Wanneer de vastende bloed verliest
  Vasten tijdens het menstrueren
  Ramadaan, de maand van de barmhartigheid
  Niet vasten vanwege examens
  Laylatoel-Qadr (de Waardevolle Nacht)
  In welke moskeeën kan de i'tikaaf worden verricht?
  Het vasten namens de dode
  Het gebruiken van tandpasta en de siwaak tijdens het vasten
  Het gebruiken van lippenbalsem tijdens het vasten
  Het gebruiken van kohl en (oog- of oor)druppels tijdens het vasten
  Het gebruiken van de inhalator tijdens het vasten
  Het douchen tijdens het vasten
  Het doorslikken van speeksel tijdens het vasten
  Het aderlaten (hidjaamah) tijdens het vasten
  Een vrouw menstrueerde gedurende zes dagen...
  Degene die overdag tijdens Ramadaan geslachtsgemeenschap heeft
  De zegeningen van de soehoer
  De wijsheden en geheimen van het vasten
  De vastende die een vreemde vrouw aanraakt
  De regelgeving betreffende degene die niet vast tijdens Ramadaan, zonder de verplichting ervan te ontkennen.
  De opzettelijke zaadlozing tijdens het vasten
  De narcoseprik tijdens het vasten
  De menstruerende vrouw in de Islaam
  De i'tikaaf
  De injectie tijdens het vasten
  De gezegende maand Ramadaan
  De gemiste dagen van Ramadaan:Moet men deze onmiddellijk inhalen of mag men dit uitstellen?
  Een volk dat Allah alleen tijdens Ramadaan kent, zal niet slagen
  Is degene die in een bepaald jaar zes dagen van Shawwaal vast, verplicht om dit hierna elk jaar te..
  Eerst de dagen van Ramadaan inhalen, of eerst de zes dagen van Shawwaal?
  De gunsten van de laatste tien dagen van Ramadaan
  Een vrijdagspreek over Ramadaan...
  Het vasthouden van de Moes-haf voor iemand die achter de imaam bidt
  Mag de vrouw tijdens Ramadaan de pil innemen om de menstruatie uit te stellen?
  De wijsheid achter het verborgen houden van Laylatoel-Qadr
  Als een vrouw die menstrueert of een postnatale bloeding heeft, overdag rein wordt, dient zij zich..
  Als je nog wilt bidden na Taraawieh, moet je al-Witr dan meebidden met de imaam?
  Wat is de regelgeving als iemand uit vergeetachtigheid eet of drinkt tijdens het vasten?
  Wat is beter tijdens Ramadaan: het memoriseren van de Qor-aan, of het reciteren hiervan?
  De regelgeving betreffende I'tikaaf
  Wat is beter tijdens Ramadaan: het lezen van de Qor-aan of het verrichten van vrijwillige gebeden?
  Als de menstruatie van de vrouw overdag tijdens Ramadaan stopt...
  De regelgeving betreffende degene die niet vast tijdens Ramadaan,zonder de verplichting ervan te ontkennen.
  De regelgeving betreffende degene die het inhalen van de gemiste dagen van Ramadaan uitstelt...
  De gunsten van het vasten in de maand Ramadaan en het bidden tijdens haar nachten
  De Wijsheden achter het Vasten
  Het Vasten
  Ramadaan
 2. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Woorden van advies voor Ramadaan

  Geschreven door Shaych 'Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz
  (voormalige moefti van Saoedi-Arabië)​


  Vraag: “Wat voor woorden van leiding heeft U voor de Moslim gemeenschap, met de komst van de Ramadaan?”

  Antwoord: “In de naam van Allaah, alle lof is aan Allaah alleen, en moge Allaah gebeden en zegeningen op onze Profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) en zijn familie en zijn metgezellen zenden en wie geleid is door zijn leiding. En wat volgt:

  Zeer zeker, betreffende de komst van de gezegende maand Ramadaan, adviseer ik mijn Moslim broeders en zuster om vrees voor Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke te hebben, en te streven naar goede daden, en oprecht advies te geven en geduldig te zijn met het advies, en elkaar te assisteren in goede daden en vroomheid, en waakzaam te zijn van alle zonden die Allaah verboden heeft, waar iemand dan ook mag zijn, in het speciaal gedurende deze nobele maand, want zeer zeker is het een grootse (kostbare) maand, waarin de beloning voor goede daden wordt vermenigvuldigd.

  Fouten (zonden) worden gedurende deze maand vergeven, voor diegene die vasten en vrijwillige gebeden verrichten, met oprecht geloof en hoop om Allaah`s beloning te bereiken.

  De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Diegene die gedurende de Ramadaan vast, met oprecht geloof en hopende Allaah's beloning te bereiken, al zijn voorgaande zonden zullen dan vergeven worden.”

  De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Wanneer de maand van Ramadaan begint, zijn de poorten van de Hemel geopend en de poorten van het Hellevuur gesloten en zijn de duivels geketend.”

  De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Vasten is een schild of bescherming van het vuur en van het begaan van zonden. Als een van jullie aan het vasten is, moet hij seksuele gemeenschap met zijn vrouw vermijden en het maken van ruzie, en als iemand wil vechten of ruzie wil maken met hem, moet hij zeggen: “Ik ben aan het vasten.”

  De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft ook gezegd: (op autoriteit van Allaah): “Alle daden van de zoon van Adam zijn voor zichzelf, een goede daad is gelijk aan tien maal zijn gelijkwaardigheid, behalve het vasten, want voorwaar het is voor Mij, en ik zal er een beloning voor geven. Hij liet zijn behoeften, zijn eten, zijn drinken voor Mij. Er zijn twee plezierigheden voor de vastende persoon, een op het moment als hij het vasten verbreekt, en de andere op het moment als hij zijn Heer ontmoet. De onplezierige geur die uit de mond van een vastende persoon komt is plezieriger bij Allaah dan de lucht van Musk.”

  De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) was gewend om het goede nieuws voor het aankomen van Ramadaan aan te kondigen aan zijn metgezellen, hij zei dan tegen hen: “De maand Ramadaan is naar jullie gekomen. Het is de maand van zegeningen. Gedurende deze maand, zendt Allaah zijn Genade neder, iemands fouten worden vergeven, smeekbeden worden beantwoord en Allaah prijst je aan in aanwezigheid van Zijn engelen, dus laat Allaah je deugdzaamheid zien. Want voorzeker de ongelukkige individueel is hij die onthouden wordt van Allaah's Genade.”

  De profeet (salallaahoe `aleihie wasellem) heeft gezegd: “Diegene die geen kwade taal en handelingen vermijdt, Allaah heeft het niet nodig dat hij zijn eten en drinken laat (bedoelende zijn vasten).”

  En zulke overleveringen betreffende de superioriteit van Ramadaan en het streven om goede daden te laten toenemen in deze maand, zijn vele.

  Daarvoor, adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om oprecht te zijn gedurende deze dagen en nachten, en te wedijveren in het doen van goede daden. En van onder deze goede daden zijn:
  - Het toenemen van het lezen van de Nobele Qor`aan, met begrip en overpeinzing.
  - En het toenemen in het verheerlijken van Allaah [subhaan-Allaah] (at-Tasbeeh), met begrip en overpeinzing, het preizen van Allaah [al-Hamdu-Lillaah] (at-Tahmeed), en het verklaren dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah [Laa ilaaha ill-Allaah] (at-Tahleel), en het verklaren van de grootheid van Allaah [Allaahu Akbar] (at-Takbeer), en het vragen van vergeving aan Allaah [Astaghfi-rullaah] (al-Istighfaar), en Allaah voor het Paradijs vragen, en het vragen van Zijn bescherming tegen het Hellevuur en alle andere goede smeekbeden.

  Ook adviseer ik mijn Moslim broeders en zusters om toe te nemen in het geven van liefdadigheid, en om de zwakken en de noodlijdende te troosten en op hun gemak te stellen, en om de zakaat te verspreiden over degene die het verdienen, en om te trachten de mensen uit te nodigen naar het pad van Allaah (Soebhaanahoe wa Ta'aala) en diegene die onbekend zijn met de Islaam te leren, en het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte met zachtheid, wijsheid en de beste manieren, en te waarschuwen tegen al het kwade en het oprecht zoeken naar vergeving, volgens Allaah's uitspraak:
  “…en allen van jullie smeken Allaah om jullie allen te vergeven. O gelovigen, zodat jullie succesvol mogen zijn.” (Soerah an-Noer, vers 31)

  En de uitspraak van Allaah:
  “Voorwaar diegene die zeggen: Onze Heer is (alleen) Allaah, en daarna Istaqamoe (i.e. standvastig stonden op Islaamitisch Geloof en Monotheïsme door het wegblijven van allerlei zonden en kwade daden die Allaah verboden heeft en door het verrichten van allerlei goede daden die Hij opgedragen heeft). Voor hen zal geen vrees zijn, nog zullen zij rouwen. Zij zullen verblijven in het Paradijs daarin duurzaam blijvend, als beloning voor wat zij deden.” (Soerah al-Ahqaaf, vers 13-14)

  Moge Allaah iedereen succes schenken in hetgeen wat Hem tevreden stelt, en iedereen beschermen tegen de verleidingen die doen dwalen, en tegen alle satanische verlokkingen. Want voorwaar Allaah is vrijgevig en vriendelijk.”

  Bron: Fataawa Ramadaan - Volume 1, Pagina 32, Fatwa No.7;
  Majmoo' Fataawa Samaahatu as-Shaykh 'Abdul-'Azeez Ibn Baaz -Volume 3, Pagina's 147-148

  ahloelhadieth.com  De Etiquette van het Vasten

  Geschreven door Shaych Mohammed bin Saalih Al-'Othaymien


  Vraag:
  “Wat is de etiquette van het vasten?”

  Antwoord:
  “Het behoort tot de etiquette van het vasten, om vrees voor Allaah te hebben, de Machtige en Majesteitelijke, door het doen van vrome handelingen en het vermijden van verboden zaken. Dit is gebaseerd op de Uitspraak van de Meest Verhevene:
  "O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie vroomheid verkrijgen." [Soerah al-Baqarah 2: vers 183]

  En de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): "Degene die uitspraak van bedrog en het handelen ernaar niet nalaat, Allaah heeft het niet nodig dat hij zich onthoud van het eten en drinken."[1]

  En het behoort tot de etiquette van het vasten, dat men veel doet aan liefdadigheid, goedheid en goed gedrag jegens de mensen. Dit geldt vooral voor de Ramadan. En de Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) de meest vrijgevige der mensen. En hij was het meest vrijgevig in de Ramadan, toen Djibriel hem ontmoette en hem de Qor'aan onderwees[2].

  En het behoort ook (tot de etiquette van het vasten) dat een persoon datgene wat Allaah voor hem haraam heeft gemaakt onthoud van leugen, belediging, schelden, bedrog, diefstal, en het verboden kijken. En ook het luisteren naar een haraam iets, en andere soorten verboden zaken, die verplicht zijn voor de vastende en andere te vermijden. Dit geldt dan nadrukkelijker voor de vastende.

  En het behoort ook tot de etiquette van het vasten om de soehoer-maaltijd[3] te nuttigen en om ook de soehoer-maaltijd uit te stellen. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): "Nuttigt de soehoer-maaltijd, want in de soehoer-maaltijd zit barakah".[4]

  En het behoort verder ook tot de etiquette, om het vasten te verbreken met verse dadels. Als men die niet vindt, met droge dadels. Als men die niet vindt, dan met water. En hij dient zich ook te haasten tot het verbreken van het vasten, wanneer voor hem duidelijk is geworden dat de zon onder is gegaan of dat hij ertoe geneigd is te denken, dat de zon al onder is gegaan. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): "De mensen zullen altijd op het goede zijn, wanneer ze zich haasten tot het verbreken van het vasten…"[5]

  __________
  [1] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over Vasten / Hoofdstuk: Degene die de Spraak van Bedrog en het Handelen ernaar niet nalaat tijdens het Vasten (1903).
  [2] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over het Vasten / Hoofdstuk: De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) was het meest vrijgevigst tijdens Ramadan (1902).
  [3] Vertaler: De Soehoer-maaltijd is een maaltijd die genuttigd wordt voor het aanbreken van de fadjr.
  [4] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over het Vasten / Hoofdstuk: De Barakah van de Soehoer-Maaltijd… (1923). En Moslim: De Superioriteit van de Soehoer-maaltijd… (1095).
  [5] Overgeleverd door Al-Boechaarie: Het Boek over het Vasten / Hoofdstuk: Het zich haasten tot het verbreken van het Vasten (1957). En Moslim: Het Boek over het Vasten / De Superioriteit van de Soehoer-maaltijd… (1098).


  ahloelhadieth.com
 3. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Zaken die het Vasten verbreken

  Geschreven door Shaych Mohammed bin Saalih Al-'Othaymien


  Al-Moefattiraat[1] - Zaken die het Vasten Verbreken.

  Vraag:
  “Wat zijn de moefattiraat die het vasten van een persoon verbreken?”

  Antwoord:
  “De Moefattiraat die in de Qor’aan staan vermeld zijn er drie:

  1- Het eten;
  2- Het drinken;
  3- En de geslachtsgemeenschap.

  En de bewijsvoering hiervoor is de Uitspraak van de Allaah:
  “Dus hebt nu geslachtsgemeenschap met hen en zoek datgene wat Allaah voor jullie beschikt heeft, en eet en drinkt totdat de witte draad (licht van de dageraad) zich voor jullie onderscheidt van de zwarte draad (donkerte van de nacht), maakt vervolgens jullie vasten compleet tot de nachtval.” (Soerah al-Baqarah (2), vers 187)

  (Ten eerste en ten tweede); Wat betreft het eten en het drinken, (dan maakt het niet uit) of het nu haraam of halaal (eten betreft), en of het bevorderlijk is voor het lichaam of schadelijk, of (dat het) èn niet bevorderlijk èn niet schadelijk is, of dat nu weinig of veel is. Op basis hiervan is dus ook het roken een moefattir, ondanks het feit dat het èn schadelijk èn haraam is. De geleerden zeggen verder ook dat als een persoon iets ter grootte van een graankorreltje inslikt, hij dan daarmee zijn vasten tenietgedaan heeft. Terwijl iets ter grootte van een graankorreltje niet bevorderlijk is voor het lichaam. Toch wordt het gerekend tot de moefattiraat.

  Ten derde; Geslachtsgemeenschap. En dat is de ernstigste vorm van de moefattiraat, vanwege de verplichting van kaffaarah[2] die het met zich mee brengt. En die kaffaarah is dan het vrijlaten van een slaaf, als hij die niet vindt dan dient hij twee maanden achtereenvolgens te vasten, als hij daartoe niet in staat is, dan dient hij zestig armen te voeden.

  Ten vierde; Zaadlozing door (seksuele) lust.[3] Als een zaadlozing bij een persoon plaatsvindt, doet dat zijn vasten teniet. Echter hierbij vindt geen kaffaarah plaats, omdat die slecht bij geslachtsgemeenschap plaatsvindt.

  Ten vijfde; Injectiespuiten waarmee men zich laat voorzien van eten en drinken. Het betreft hier dus de injectievoedingen.[4] Wat betreft de injectiespuiten die geen voedende werking hebben, die toen het vasten niet teniet. Of een persoon die nu binnenkrijgt via de aderen of via de spieren. Het is dan immers geen eten of drinken en heeft dan ook niet de functie van eten of drinken.

  Ten zesde; Opzettelijk overgeven. Als een persoon opzettelijk overgeeft, doet dat zijn vasten teniet. Als hij echter gedwongen is om over te geven, dan rust er op die persoon geen blaam.[5]

  Ten zevende; Het uitvloeien van menstruatiebloed of postnatale bloeding. Als bij een vrouw menstruatie (bloed) uitvloeit, ook al zou dat maar een ogenblik vóór het ondergaan van de zon plaatsvinden, dan doet dat het vasten teniet.[6]

  Ten achtste; Het uitvloeien van bloed door al-Hidjaama[7]. Het bewijs hiervoor is de uitspraak van de Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem): “Degene die hidjaama uitvoert en degene die hidjaama laat uitvoeren, hebben hun vasten verbroken”.[8] Als een persoon hidjaama laat uitvoeren, en er verschijnt bloed, dan verbreekt dat het vasten. En het verbreekt ook het vasten van degene die al-hidjaama uitvoert als dat op de manier plaatsvindt die bekend stond in de tijd van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem). En dit houdt in dat de haadjim[9] kleine porties bloed aftapt. Echter als hij de hidjaama uitvoert middels apparatuur die losgekoppeld staat van de haadjim, dan verbreekt dat slechts het vasten van de mahdjoem[10] en niet van de haadjim.

  Als deze moefattiraat gedurende de dag van de Ramadan gebeuren, komen voor de betreffende persoon de volgende zaken kijken:

  De zonde;
  1- Het tenietdoen van het vasten;
  2- De verplichting om zich de rest van de dag te onthouden aan de moefattiraat;
  3- De verplichting om de betreffende dag in te halen.

  En als de moeffatir plaatsvindt door geslachtsgemeenschap, komt daar een vijfde zaak bij kijken, en dat is de kaffaarah.

  Maar men dient ook te weten dat deze moeffatiraat het vasten niet verbreken behalve bij de aanwezig van de volgende drie voorwaarden:

  1- De kennis;
  2- Het bewustzijn;
  3- De wil.

  (De eerste voorwaarde is) dus als een persoon enige van deze genoemde moefattiraat overkomt, zonder dat hij er kennis van heeft (dat het daadwerkelijk zijn vasten verbreekt) Het vasten van die persoon is dan correct. Of dat nu is, omdat hij onwetend is met betrekking tot de tijd of onwetend is met betrekking tot de regelgeving.

  Een voorbeeld van onwetendheid met betrekking tot de tijd, is als een persoon in het laatste gedeelte van de nacht op staat en hij denkt dat de tijd van fadjr nog niet is aangebroken en hij eet en drinkt dan, waarna het hem duidelijk wordt dat de fadjr al is aangebroken. Het vasten van die persoon is dan correct, omdat hij onwetend is betreffende de tijd.

  En een voorbeeld van iemand die onwetend is betreffende de regelgeving, is als een persoon hidjaamah laat uitvoeren, en hij weet niet dat de hidjaamah de vasten doet verbreken. Er dient dus tegen die persoon gezegd te worden: “Je vasten is correct.” En het bewijs hiervoor is de uitspraak van Allaah:
  “O onze Heer! Leg geen rekenschap af, als wij vergeten of een fout begaan.” [11] [12] (Soerah al-Baqarah (2), vers 186)

  En vanuit de Soennah, de hadith van Asmaa bint Abie Bakr (radiallaahoe ta'alla 'anha), die overgeleverd is door Al-Boechaarie in zijn Sahieh: “Wij verbraken ons vasten op de dag, dat het erg bewolkt was ten tijde van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) …” Daarna kwam de zon op, zodat hun eten en drinken gedurende de dag plaats vond. Zij wisten dat echter niet, en dachten dat de zon al onder was gegaan. En de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) droeg hen niet op om die dag in te halen. En als het verplicht zou zijn geweest, dan had hij hen zeker daartoe opgedragen. En als hij hen daarmee opgedragen zou hebben, dan zou dat aan ons zijn overgeleverd[13]. Echter, als een persoon eet en drinkt, terwijl hij denkt dat de zon al is onder gegaan, en erachter komt dat de zon nog niet is ondergegaan, is hij verplicht om zich te onthouden, totdat de zon daadwerkelijk is ondergegaan. En zijn vasten is dan correct.

  De tweede voorwaarde is dat een persoon bij bewustzijn is. Het tegenovergestelde van bewustzijn is vergeetachtigheid. Als een vastende dus vergeet, en eet en drinkt, dan is zijn vasten correct. Dit is gebaseerd op de Uitspraak van de Meest Verhevene:
  “O onze heer! Leg ons geen rekenschap af, als wij vergeten of een fout begaan.” (Soerah al-Baqarah (2), vers 186)

  En de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem), die overgeleverd is door Aboe Hoereirah (radiallaahoe ta'alla 'anhoe): “Degene die eet of drinkt, terwijl hij vastende is, dient zijn vasten door te zetten. Allaah immers, heeft hem dan te eten en te drinken gegeven.”[14]

  De derde voorwaarde is de wil. Als een vastende enige van deze moefattiraat pleegt, zonder eigen wil en keuze, dan is zijn vasten correct. Als hij bijvoorbeeld zijn mond aan het spoelen was, en water vervolgens naar zijn buik daalt, zonder opzet, dan is zijn vasten correct.

  Als een persoon zijn vrouw dwingt tot het hebben van geslachtsgemeenschap en zij is niet in staat om hem van zich af te houden, dan is haar vasten correct. Zij heeft het immers niet gewild. En het bewijs daarvoor is de Uitspraak van de Meest Verhevene over degene die gedwongen koefr pleegt:
  “Degene die ongelovig is geworden in Allaah na geloof te hebben gehad, behalve hij die daartoe gedwongen is en zijn hart gevuld is met geloof.” [15] (Soerah an-Nahl (16), vers 106)

  Als een vastende gedwongen wordt om zijn vasten te verbreken of het begaan van een moefattir, zonder eigen wil of opzet, dan rust er op die persoon geen blaam en is zijn vasten correct.”


  Bron: ‘48 Vragen betreffende het Vasten’.
  Voetnoten:
  __________
  [1] Moefattiraat is het meervoud van moefattir en duidt op alle zaken die het vasten van een persoon verbreken. Al-iftar is het tegenovergestelde van as-saum (vasten), en heeft dus de betekenis van 'het verbreken van het vasten'.
  [2] Een kaffaarah is een boetedoening voor het begaan van een verboden zaak in de Islaam.
  [3] Wat betreft de zaadlozing door (seksuele) lust, daarvoor is het bewijs de uitspraak van Allaah betreffen de vastende: “Hij laat zijn eten en drinken omwille van Mij.” [Overgeleverd door Ibn Maajah: Het Boek van het Vasten / Hoofdstuk: Betreffende de Superioriteit van het Vasten (1638)].

  En zaadlozing is een lust. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem): “In het hebben van geslachtsgemeenschap (met jullie wettige vrouwen), zit liefdadigheid.” Zij zeiden: “O Boodschapper van Allaah, dus als iemand van ons zijn seksuele lusten gaat bevredigen (met zijn wettige vrouw/en), krijgt hij dan daarvoor beloning?” Hij zei: “Zien jullie dan niet, dat wanneer hij die lusten op een harame manier gaat bevredigen, dat dan voor hem een zonde staat. Zo is het ook, wanneer hij die op een halale wijze gaat bevredigen, hij daarvoor een beloning krijgt.” [Overgeleverd door Moeslim: ‘Het Boek over de Zakaat. Hoofdstuk: De Verduidelijking dat de Term Sadaqah toegepast wordt op elke Soort goede Zaak (1006)]. [Bron: Fataawah Arkaan Al-Islaam door Shaych Al-‘Othaymien]

  [4] Deze nemen immers de functie in van voedsel en drank, waardoor een persoon geen behoefte meer heeft aan eten of drinken. En alles wat de functie inneemt van iets anders, daarop is dezelfde regelgeving van toepassing. Om die reden blijft het lichaam in afwachting op het innemen van die injectiespuiten. Dit betekent dat het lichaam gevoed blijft door die injectiespuiten, ook al kan een persoon op een andere manier helemaal geen voedsel tot zich nemen. [Bron: Fataawah Arkaan Al-Islaam door Shaych Al-‘Othaymien].

  [5] De hadith van Aboe Hoerairah (radiallaahoe ta'alla 'anhoe) dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: “Degene die overgeeft dient zijn vasten in te halen, en degene die gedwongen is over te geven, hoeft zijn vasten niet in te halen.” [Overgeleverd door Aboe Dawoed: Het Boek van het Vasten / Hoofdstuk: De Vastende die opzettelijk overgeeft (2370). En At-Tirmidhi: Het Boek over het Vasten / Wat overgeleverd is wanneer opzettelijk wordt overgegeven (720)].

  En de wijsheid daarvan is dat als een persoon overgeeft zijn buik leeg wordt gemaakt van voedsel. En het lichaam heeft juist datgene nodig waarvan het lichaam ontdaan is. Daarom zeggen wij, als het om een verplichte vasten gaat, dan is het voor een persoon niet toegestaan om over te geven. Als hij immers overgeeft, heeft hij daarmee zijn verplichte vaste tenietgedaan. [Bron: Fataawah Arkaan Al-Islaam door Shaych Al-‘Othaymien]

  [6] Dit is gebaseerd op de uitspraak van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) over de vrouw: “Is het niet waar dat een vrouw niet kan bidden of kan vasten gedurende haar menstruele bloedingen?” [Overgeleverd dor Al-Boechaarie in 'Het Boek over de Menstruele Bloedingen' (304). En door Moeslim in 'Het Boek over het Geloof' (79)]

  En de geleerden hebben een consensus dat het vasten van een menstruerende vrouw niet correct is. En dit geldt ook voor vrouwen die lijden aan postnatale bloedingen. [Bron: Fataawah Arkaan Al-Islaam door Shaych Al-‘Othaymien]

  [7] Al-Hidjaamah is het (medisch) af laten tappen van bloed.
  [8] Overgeleverd door Al-Boechaarie als een moe'allaq hadith. Het Boek van het Vasten / Hoofdstuk over Al-Hidjaamah en het opzettelijke Overgeven. Ook At-Tirmidhi: Het Boek over het Vasten / Hoofdstuk: de Afkeurenswaardigheid van Al-Hidjaamah voor de Vastende (774).

  [9] De haadjim is degene die de hidjaamah uitvoert.
  [10] De mahdjoem is degene die hidjaamah laat uitvoeren.
  [11] Overgeleverd aan het begin van Sahieh Moeslim van de hadith van Aboe Hoereirah: “Allaah heeft ja gezegd!” En de hadith van Ibn 'Abbaas dat Allaah hierop gezegd heeft: “Dat heb Ik gedaan!” [Bron: Tafsir Al-Qor'an Al-'Adhiem van Ibn Kathir].

  [12] En gebaseerd op de Uitspraak van de Meest Verhevene: “Er rust op jullie geen blaam wanneer jullie hierin een fout begaan, behalve wat jullie harten opzettelijk bedoelen.” (Soerah al-Ahzaab (33), vers 5). En beide bewijzen zijn algemeen.
  [13] Dit is gebaseerd op de Uitspraak van de Meest Verhevene: “Waarlijk! Wij zijn het die de Vermaning hebben neder gezonden en voorzeker, Wij zullen het beschermen.” (Soerah al-Hidjr (15), vers 9).
  [14] Overgeleverd door Al-Boechaarie in 'Het Boek over het Vasten' (1933) en door Moeslim in 'Het Boek over het Geloof' (49).
  [15] Als dus de regelgeving betreffende ongeloof is, dat het opgeheven wordt door dwang, dan wordt al het andere (dan ongeloof) zeker opgeheven. En ook de hadith die overgeleverd is dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd: "Allaah heeft van mijn gemeenschap de fouten, de vergeetachtigheid en datgene waartoe het gedwongen wordt, opgeheven." [Overgeleverd door Ibn Maadjah in 'Het Boek over het Echtscheiding' (2043)]. [Bron: Fataawah Arkaan Al-Islaam door Shaych Al-‘Othaymien]

  ahloelhadieth.com
 4. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Zwangere vrouw die niet in staat is om gemiste dagen van Ramadaan alsnog te vasten

  Geschreven door Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa
  (van Saoedi-Arabië)​


  Vraag: “In het jaar 1409H (1988), heeft mijn vrouw veertien dagen niet gevast vanwege haar menstruatie. Naderhand, is het haar gelukt om zeven dagen te vasten, waarop ze nog zeven dagen over had. Nu is ze zes maanden zwanger. Ik vraag u om hulp, is het voldoende om een boetedoening te doen voor de overgebleven dagen? Wat moet ik doen? Moge Allaah u belonen.”

  Antwoord: “Het is verplicht dat uw vrouw de overgebleven dagen van de ramadaan waarin zij niet heeft kunnen vasten vanwege haar menstruatie alsnog te vasten. Als zij het goedmaken van de gemiste dagen heeft uitgesteld tot aan de komst van de volgende ramadaan zonder een geldige, Islaamitische reden, dan moet zij die dagen inhalen samen met een boetedoening voor iedere overgebleven dag. De boetedoening wordt gedaan door middel van het voeden van een arm persoon voor elke overgebleven dag die men nog moet inhalen, met een halve maat dadels of gerst of hetgeen dat hier op lijkt van het eten van de mensen, en anders (kan men ook) een aantal mensen gelijk aan het aantal dagen dat men moet inhalen (te eten geven). Desalniettemin, als de uitstel vanwege een zwangerschap of vanwege ziekte was, dan wordt er niets meer van haar verwacht behalve het goedmaken van de (gemiste of overgebleven) dagen.

  En bij Allaah ligt al het succes, en moge Allaah gebeden en begroetingen sturen over onze Profeet Mohammed (salallaahoe alayhie wasellem) en zijn familie en zijn metgezellen.


  Bron: Fataawa Ramadaan - Volume 2, Page 583, Fatwa Nummer 568
  Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhoeth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Fatwa Nummer 13545


  ahloelhadieth.com
 5. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Het gebruik van tandpasta tijdens het vasten

  Geschreven door Shaych Saalih Ibn Fawzaan
  (lid van Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa te Saoedi-Arabië)​


  Vraag:
  “Is het toegestaan voor iemand die vast, om tandpasta gedurende die dag te gebruiken?”

  Antwoord:
  “Het is toegestaan voor iemand die vast, om tandpasta te gebruiken, maar wel voorzichtig blijft dat niets van de oplossing zijn keel binnen gaat. Bij vookeur maakt hij zijn mond schoon met miswaak en andere zoals deze, van hetgeen dat de keel niet bereikt, net zoals iemand niet moet overdrijven wanneer men met water gorgelt in de mond tijdens het verrichten van de kleine wassing (wudhoe).”


  Fataawa Ramadaan – Volume2, Pagina 496, Fatwa Nummer 445;
  Al-Muntaqaa min Fatawaa ash-Shaych Saalih ibn Fawzaan – Volume 3, Fatwa Nummer 158


  ahloelhadieth.com
 6. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  "De Imaam berispte mij omdat ik parfum gebruikte tijdens het vasten"

  Geschreven door Shaych Saalih Ibn Fawzaan
  (lid van Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa te Saoedi-Arabië)​


  Vraag: “Ik deed vlak voor het Dhoehr (middag) gebed tijdens de Ramadaan wat parfum op mezelf en toen ik de moskee binnen kwam, berispte de Imaam mij en zei dat mijn vasten nu verbroken was en ook het vasten van iedereen die (de geur) heeft geroken, omdat het nogal sterk was. In hoeverre is deze uitspraak correct?”

  Antwoord: “Er is geen probleem in het aanbrengen van parfum terwijl men vast en dit heeft geen enkel effect op het gebed, behalve als de parfum een wierrook basis heeft en men het opzettelijk inademt. Dit is omdat de rook van de wierrook de neus binnengaat en de hersenen beïnvloed en op die manier ook het vasten beïnvloedt. Wat parfums betreft, dan is er geen enkel probleem voor degene die vast om hen te gebruiken. Het is niet toegestaan voor deze Imaam om een fatwa (religieus oordeel) te geven zonder (degelijke) kennis.”


  Bron: Fataawa Ramadaan – Volume 2, Pagina 500, Fatwa Nummer 454;
  Al-Fatawaa libni-Fawzaan – Volume 1, Fatwa Nummer 151.


  ahloelhadieth.com
 7. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Het gebruik van parfum op basis van olie -of vloeistof terwijl men vast

  Geschreven door Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz
  (voormalige moefti van Saoedi-Arabië)​


  Vraag:
  “Is het toegestaan om parfum te gebruiken zoals ‘Oed (houtgeur) op olie-basis en cologne en wierrook, gedurende de dag tijdens de Ramadaan?”

  Antwoord:
  “Ja, het is toegestaan om hen te gebruiken, met als voorwaarde dat men de wierrook niet inademt.”


  Fatawaa Ramadaan – Volume 2, Pagina 499, Fatwa Nummer 451

  ahloelhadieth.com
 8. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De Regelgeving betreffende Natte Dromen tijdens de Ramadaan

  Geschreven door Shaych Saalih Ibn Fauwzaan
  (lid van Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa te Saoedi-Arabië)​


  Vraag:
  “Als iemand die vast een natte droom heeft gedurende een dag van de Ramadaan, verbreekt dit dan zijn vasten of niet, en moet hij de rituele reiniging (Ghoesl) verrichten?”

  Antwoord:
  “Als iemand aan het vasten is en een natte droom heeft gedurende een dag van de Ramadaan, dan is zijn vasten geldig en het is niet beïnvloed door de natte droom, omdat hij dit niet met opzet heeft gedaan. Desondanks, is het verplicht voor hem om de rituele reiniging (Ghoesl) te verrichten omdat hij het gebed moet verrichten. Om zo snel mogelijk de rituele reiniging te verrichten is beter, maar het is niet verplicht.

  En Allaah weet het, het beste.”


  Arabische Bron: Fataawa Ramadaan – Volume 2, Pagina 440, Fatwa Nummer 365;
  Al-Muntaqaa min Fatawaa ash-Shaych Saalih Ibn Fawzaan – Volume 3, Pagina 162.


  ahloelhadieth.com
 9. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  De Regelgeving betreffende het Taraawieh Gebed op de Nacht (voorafgaande) aan de Dag van ‘Ied

  Geschreven door Shaych Mohammed Ibn Saalih al-‘Othaymien


  Vraag:
  “Aangaande het taraawieh gebed op de dag (voorafgaande) aan de Dag van ‘Ied, moet men deze verrichten, of niet?”

  Antwoord:
  “Als (het aanschouwen van) de maan is bevestigd op de 30e nacht van Ramadaan, dan moet het taraawieh gebed niet verricht worden, noch het nachtgebed. En dit is omdat het taraawieh gebed en het nacht gebed (specifiek) voor de ramadaan zijn, dus als het einde van de maand is bevestigd dan moeten zij niet worden verricht, dus de mensen vertrekken van hun moskeeën naar hun huizen.”


  Bron: Fataawa Ramadaan – Volume 2. Pagina 842. Fatwa Nummer 836;
  al-Fataawa libni ‘Uthaymien – Kitaab ad-Da’wah, Volume 1, Pagina 201-202


  ahloelhadieth.com
 10. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Het Nacht Gebed tijdens de Ramadaan

  Geschreven door Shaych Mohammed Nassiroed-Dien al-Albaanie


  Ik heb dit onderwerp al gedetailleerd besproken in mijn boek genaamd ‘Salaatoet-Taraawieh’ (bladzijde 101-115), en was daarom van mening dat ik deze discussie moest samenvatten om het gemakkelijk te maken voor de lezer en om hem te herinneren (aan dit onderwerp):

  De Eerste Manier:

  Bestaat uit dertien rak’aat, hetgeen wordt begonnen met twee korte rak’aat. Volgens de meest correcte opinie, zijn dit de twee rak’aat Soennah gebed die na ‘Ishaa verricht worden, of zij zijn twee specifieke rak’aat waarmee men het Nacht Gebed begint, zoals hiervoor is vermeld. Daarna bidt men twee hele lange rak’aat. Vervolgens worden weer twee rak’aat gebeden, en daarna weer twee rak’aat. Dan worden nog twee rak’aat gebeden en een ander set van twee rak’aat. Dan wordt de Witr gedaan met één rak’aah.

  De Tweede Manier:

  Bestaat uit dertien rak’aat. Ze bevatten zelf acht rak’aat, waarbij men Tasliem geeft na elke twee rak’aat. Vervolgens wordt er Witr gedaan met vijf rak’aat en men zit niet, noch geeft men Tasliem, behalve in de vijfde rak’aat.

  De Derde Manier:

  Bestaat uit elf rak’aat, waarbij men Tasliem geeft na elke twee rak’aat en vervolgens op het einde het Witr gebed bidt met één rak’aah.

  De Vierde Manier:

  Bestaat uit elf rak’aat, waarbij men vier rak’aat bidt en Tasliem doet na vier (rak’aat). Dan bidt hij nog eens vier op een soortgelijke manier en eindigt het met drie rak’aat (voor het Witr gebed).

  Bleef de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) in een zittende houding na elke twee rak’aat, wanneer hij een eenheid van vier rak’aat of een eenheid van drie rak’aat bad? Wij vinden hier geen duidelijk antwoord voor, maar het in een zittende houding blijven (om Tashahoed te verrichten) bij het uitvoeren van een eenheid van drie rak’aat is niet opgedragen (in de Religie)!

  De Vijfde Manier:

  Bestaat uit elf rak’aat, waarbij men acht rak’aat bidt en in geen enkele van hen zit behalve in de achtste rak’aah. Terwijl men zit (in de achtste rak’aah), maakt men de Tashahoed en Gebeden stuurt over de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en vervolgens op staat zonder Tasliem te geven. Vervolgens doet hij het Witr gebed met één rak’aah en wanneer men klaar is, geeft men Tasliem. Dit bestaat uit negen rak’aat. Daarna bidt hij twee rak’aat in een zittende houding.

  De Zesde Manier:

  Iemand bidt negen rak’aat, waarin hij niet zit behalve na de zesde rak’aah. Vervolgens maakt men de Tashahoed en Gebeden stuurt over de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) en staat men op zonder Tasliem te geven. Daarna verricht hij Witr met drie rak’aat en wanneer men klaar is, maakt men Tasliem, etc. (De rest is hetzelfde als de voorgaande manier)

  Dit zijn de manieren die zijn overgeleverd over hoe de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) het Nacht Gebed heeft verricht. Het is mogelijk om andere soorten van manieren erbij toe te voegen door hetgeen dat men wilt, in mindering te brengen van elke set rak’aat totdat hij het vermindert tot één rak’aah, handelend naar de voorgenoemde Hadieth van Allaah’s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem):
  “Dus eenieder die wilt, laat hem dan Witr met vijf rak’aat bidden, en eenieder die wilt, laat hem dan Witr met drie rak’aat bidden, en eenieder die wilt, laat hem dan Witr met één rak’aah bidden.”

  Dus als hij wil, kan hij deze vijf rak’aat of drie rak’aat met één zitmoment en één Tasliem, zoals het in de Tweede Manier staat vermeld. En als hij wil, kan hij de Tasliem geven na elke twee rak’aat, zoals in de Derde Manier staat vermeld, en dit geniet de voorkeur.

  Wat de set van vijf of drie rak’aat betreft en het zitten na elke twee rak’aat maar zonder het maken van de Tasliem, dan (kunnen wij daarover zeggen) dat wij geen enkele authentieke overlevering hebben gevonden, dat de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) dit zou hebben gedaan. De 'Asl (fundament) is dat het is toegestaan, maar de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft ons verboden om Witr met drie rak’aat te bidden, en gaf daarvoor een reden aan, door te zeggen:
  “En laat het niet lijken op het Maghrib gebed.”

  En dit kan men op twee manieren doen:

  De Tasliem geven tussen de even en oneven aantallen rak’aat (Bijvoorbeeld tussen de tweede en derde rak’aat). Dat is hetgeen wat het sterkste is en de voorkeur heeft.

  Men zit niet tussen de even en oneven aantallen (Bijvoorbeeld wanneer hij drie rak’aat aan één stuk bidt met één Tasliem), en Allaah weet het, het beste.


  Bron: ‘Qiyaam Ramadaan’, bladzijde 28-30
  ahloelhadieth.com
 11. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Wanneer de vastende een natte droom heeft

  Door de nobele Shaykh
  Saalim al-‘Adjmie
  - moge Allah hem behouden -​

  Vraag: Wanneer de vastende een natte droom heeft, heeft dit dan enig effect op zijn vasten?

  Antwoord: De natte droom maakt het vasten niet ongeldig en heeft geen enkel effect op het vasten. Maar hij dient de grote rituele wassing voor djanaabah(1) te verrichten, wanneer hij een zaadlozing heeft gehad.

  _____________
  Bron: As-Siyaam Soe-aal wa Djawaab (Het Vasten: Vraag & Antwoord)
  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

  (1) Voetnoot van de vertaler: Djanaabah: Staat van onreinheid als gevolg van geslachtsgemeenschap of een zaadlozing.
 12. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Masturbatie tijdens het vasten in de maand Ramadaan

  Vraag:
  Wanneer iemand`s lusten toenemen gedurende de maand Ramadaan en hij geen andere weg vindt (om deze lusten te onderdrukken) behalve door te masturberen, wordt zijn vasten dan ongeldig? En dient hij (in deze staat) deze dag in te halen of een boetedoening te verrichten?

  Antwoord:
  Het masturberen gedurende en buitenom de Ramadaan is verboden. Het is niet toegestaan om deze handeling te verrichten. Volgens de uitspraak van Allah (تعالى):
  “En degenen die over hun kuisheid waken. Behalve bij hun vrouwen en de slaven waarover zij beschikken, hen wordt niets verweten. Wie dan daarnaast nog iets zoekt: zij zijn degenen die de overtreders zijn.” [al-Ma`aaridj(70):29-31]
  Degenen die dit verricht gedurende de dag van Ramadaan terwijl hij vast dient tauwbah (i.e. vergiffenis) te verrichten en deze dag (waarin hij deze daad verricht heeft) in te halen. En er is geen boetedoening voor hem. Want de boetedoening (i.e. kafaarah) is slechts specifiek overlevert voor degene die geslachtsgemeenschap heeft (gedurende de dag van Ramadaan).
  En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم) , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

  Bron: fataawa al-ladjnah ad-daa`mah lilboehoeth al-`ilmiyyah wal iftaa, vraag 1 van fatwa nr. 2192, blz. 256, deel 10.
 13. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Kohl en smeersels voor degene die vast tijdens Ramadaan

  Vraag:
  Verbreekt kohl[1] en het gebruiken van smeersels door een vrouw het vasten gedurende de dag van Ramadaan of niet?

  Antwoord:
  Degene die kohl gebruikt gedurende de dag van Ramadaan terwijl hij vast, zijn vasten wordt niet verbroken. Zo ook voor degene die zijn hoofd gedurende de dag van Ramadaan terwijl hij vast insmeert met een smeersel. Zijn vasten wordt niet verbroken.

  En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم) , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

  Bron: fataawa al-ladjnah ad-daa`mah lilboehoeth al-`ilmiyyah wal iftaa, vraag 2 van fatwa nr. 4220, blz. 253, deel 10.

  [1] Voetnoot vertaler: de ogen zwart maken met kohl.
 14. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Het scheren van het hoofd en het knippen van de nagels voor degene die vast tijdens Ramadaan

  Vraag:
  Wordt het vasten van degene verbroken die gedurende de dag tijdens Ramadaan zijn haren scheert en nagels knipt?

  Antwoord:
  Het scheren van haren, knippen van nagels, verwijderen van okselhaar en schaamhaar, dit allen verbreekt het vasten niet.

  En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم) , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

  Bron: fataawa al-ladjnah ad-daa`mah lilboehoeth al-`ilmiyyah wal iftaa, vraag 3 van fatwa nr. 9517, blz. 255, deel 10.
 15. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Oogdruppels gebruiken gedurende de dag van Ramadaan


  Vraag:
  Is het toegestaan om oogdruppels te gebruiken gedurende de dag van Ramadaan?

  Antwoord:
  Ja, dit is toegestaan en verbreekt het vasten niet volgens de meest correcte uitspraak van de geleerden.

  En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Mohammed (صلى الله عليه و سلم) , zijn familie en al zijn metgezellen zijn.

  Bron: fataawa al-ladjnah ad-daa`mah lilboehoeth al-`ilmiyyah wal iftaa, vraag 2 van fatwa nr. 7351, blz. 250, deel 10.
 16. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
 17. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  omhoog bismillah

Share This Page