Recht van Allaah op Zijn dienaren! (Sh. Fawzaan) [YT-video]

Shishani

moderator
Staff member

Zie voor artikelen en info over Tawhied en de geloofsleer de volgende geloofsleer-rubrieken:

http://www.sincerehearts.nl/Onderwerpen/Aqeedah.html

Beschrijving video:

Een prachtige lezing van de nobele geleerde ash-Shaykh Saalih Fawzaan (moge Allaah hem beschermen) over het Recht van Allaah ten aanzien van de dienaren. Verder maakt de Shaykh ook duidelijk wat de betekenis is van de geloofsgetuigenis ''Laa illaaha illa-Allaah'', en dat deze getuigenis voorwaarden heeft en dat het niet voldoende is dit slechts met de tong uit te spreken.
Dit alles wordt door de Shaykh onderbouwd met talloze bewijzen uit de Quraan en de Soennah wat de lezing profijtvol maakt en een must voor elke Nederlandstalige moslim.
 
Last edited:
Top