Verduidelijking da'wah Moehammad Ibn 'Abdoel-Wahhaab

Discussion in 'Methodologie (manhadj).' started by Shishani, Jun 1, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,051
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Een verduidelijking omtrent de da`wah van al-Iemaam Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab

  Geschreven door Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (rahiemehoellah)

  www.ahloelhadieth.com

  Vraag: Is de da`wah[1] van shaych Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab een specifieke madhab[2]? En is het waar wat men zegt over zijn da`wah, om weg te blijven van het aanbidden van graven en het vragen aan de doden, dat dit onvriendelijkheid is tegenover de vromen (saalihien)?

  Antwoord: Shaych Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab (رحمه الله) is één van de geleerden die op de soennah en de waarheid zit. En zijn da`wah is geen vijfde madhab. Echter is zijn da`wah een uitnodiging naar de selefie `aqiedah (geloofsleer) en een uitnodiging naar hetgeen waar de vrome voorgangers op waren vanonder de metgezellen en degenen die hen volgden.

  Dus hij (shaych Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab) nodigde uit naar het aanbidden van Allah, het volgen van Zijn (i.e. Allah) wetgeving en hechten van waarde aan Zijn geboden en verboden. En hij (shaych Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab) nodigde niet uit naar een nieuwe madhab, zoals de onwetenden of zijn koppige vijanden (de afgoden aanbidders) claimen. Echter nodigde hij uit naar het aanbidden van Allah alleen.

  Zijn da`wah vond plaats in de tweede helft van de 12e eeuw, hij (رحمه الله) overleed in het jaar 1206 NH. En zijn boeken die zijn `aqiedah verduidelijken zijn aanwezig. Zoals Kitaab at-Tauwhied[3], Kashf as-Shoeboehaat[4] en Oesoel at-Thalatha[5]. Al deze boeken verduidelijken zijn da`wah. Dat hij uitnodigde naar de tauwhied[6] van Allah, het oprecht aanbidden van Allah en het niet aanbidden van een ander dan Allah. Geen engel noch een profeet noch een afgodsbeeld noch een djinn noch een mens. Echter is de aanbidding puur voor Allah alleen.

  En in de regelgevingen omtrent fiqh kwesties (jurisprudentie) was hij op de madhab van Iemaam Ahmed bin Hanbal (رحمه الله). Behalve als het tegenovergestelde duidelijk werd met bewijs, dan volgde hij het andere in plaats van de madhab van Iemaam Ahmed.

  Wat betreft hetgeen wat zijn vijanden of de onwetenden claimen, dat zijn madhab een vijfde madhab is of dat hij de vromen en de profeten minacht, dit allen is vals. En het is geen minachting tegenover hen (i.e. de vromen en de profeten) als men uitnodigt naar het wegblijven van het plegen van shirk (afgoderij) met hen. Want alle profeten zijn gekomen met de uitnodiging naar de tauwhied van Allah en zij keurde het af om de profeten en de vromen te aanroepen. En in werkelijkheid zijn zij die hen (de profeten en de vromen) buiten Allah om aanroepen degenen die minachten en tekortkomen. En zij denken dat als zij de profeten en de vromen samen met Allah aanbidden, dat dit hen tevreden stelt terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Echter zij (de profeten) hebben juist de mensen hiertegen gewaarschuwd. Allah (تعالى) zegt:

  En voorzeker, Wij hebben aan iedere oemmah (gemeenschap, groep, natie etc.) een boodschapper gezonden (die zei): “Aanbidt Allah en vermijdt de Taghoet (valse goden). [an-Nahl (16): 36]

  En Hij (سبحانه) zegt:

  En wij stuurden niet één van de boodschappers voor jou (O Mohammed), of Wij openbaarden aan hem La ilaha illa Ana (niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Ik). Dus aanbidt Mij alleen. [al-Anbiyaa (21): 25]

  Dus alle boodschappers (عليهم الصلاة و السلام) hebben uitgenodigd naar de tauwhied van Allah en het oprecht aanbidden van Hem (جل و علا) en het volgen van de boodschappers met datgene waar Hij (i.e. Allah) mee is gekomen.

  En zo ook nodigde onze profeet Mohammed (صلى الله عليه و سلم) uit naar de tauwhied van Allah en naar het hechten van waarde aan Zijn Geboden en Verboden.

  En zo ook de geleerden van ahloes-soennah wal-djamaa`ah, zij nodigden uit naar datgene waar de profeet (صلى الله عليه و سلم) ook naar uitnodigde van tawhied en oprechtheid naar Allah toe. Zoals Maalik, as-Shaafi`ie, Ahmed, abie Haniefa, ath-Thawrie, al-Awzaa`ie en anderen islamitische geleerden. Zij allen nodigde uit naar de tauwhied van Allah en naar het oprecht aanbidden van Hem (جل و علا) en naar het gehoorzamen van de geboden waar de profeet (صلى الله عليه و سلم) mee is gekomen en naar het wegblijven van de verboden.

  Dit is de waarheid en de religie van Allah. En shaych Mohammed bin `Abdoel-Wahhaab (رحمه الله) nodigde naar datgene uit waar zij (de geleerden) ook naar uitnodigde. Hij nodigde uit naar de tauwhied van Allah, het gehoorzamen van Allah`s Geboden, het wegblijven van Zijn Verboden, het volgen van de Qor`aan en de soennah en naar het wegblijven van datgene wat tegen de Qor`aan en de soennah in gaat.

  Dus hij heeft geen vijfde madhab of een vijfde da`wah. Echter nodigde hij uit naar datgene waar de profeet (صلى الله عليه و سلم) ,zijn metgezellen en de islamitische geleerden naar uitnodigden met uitspraken, handelingen en `aqiedah. Dit is de waarheid waar geen twijfel over mogelijk is. En degene die zijn boeken leest weet dit. En wij zoeken hulp bij Allah.

  Bron: Fataawa noer `ala darb, volume 3 (`aqiedah) blz. 150.


  ---------------------------------------------------------------------
  [1] Voetnoot vertaler: het uitnodigen naar Allah.
  [2] Voetnoot vertaler: wetschool.
  [3] Voetnoot vertaler: het boek van de tauwhied.
  [4] Voetnoot vertaler: het blootleggen van de twijfels.
  [5] Voetnoot vertaler: de drie fundamenten.
  [6] Voetnoot vertaler: islamitische monotheïsme (dat Allah de enige ware god is). En deze bestaat uit drie aspecten; 1. de Eenheid van Allah in Zijn Heerschappij (tauwhied ar-roeboebiyyah), 2. de Eenheid van de aanbidding van Allah (tauwhied al-oeloehiyyah), 3. de Eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah (tauwhied al-Asmaa wa Sifaat).

Share This Page