Vriendelijke behandeling van de vrouw

Shishani

moderator
Staff member
Arabische Bron: al intisaaroe li huqoeqi al moeminaat
Engelse Bron: Supporting the rights of the believing women
Auteur: Umm Salamah as-Salafiyyah (vrouw van de overleden Shaych moqbil (rahiemehoellaah))

Allaah zegt in de betekenis van het vers: in het beschrijven van zijn gelovige aanbidders;

{O jullie die geloven! Wie van jullie zich ook terug keert van zijn religie (islaam), Allaah zal dan een volk brengen waarvan Hij zal houden en zij zullen van Hem houden; nederig tegenover de gelovige, en streng tegenover de ongelovige, vechtend op de weg van Allaah, en nooit bang van de verwijten van de verwijters. Dat is de gunst van Allaah die Hij geeft aan wie Hij wil. En Allaah is genoeg voor Zijn schepsels benodigdheden, de al-wetende}
(Soerah al-Maa`idah: 34)

En de Profeet (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:

"Voorwaar, de beste van jullie zijn de beste in karakter (aqhlaaq)"
Van wreedheid en onrecht is dat een man naar de eerste ontmoeting gaat van zijn arme vrouw en hij denkt alleen maar aan het ontmaagden van haar en het bevredigen van zijn behoeften. Deze daad is een van de sterkste redenen voor haar afkeer tegenover hem totdat deze afkeer zich uitrekt voor een hele lange tijd. Wat is hetgeen dat een moslim man er van weerhoudt om naar zijn vrouw te komen door middel van aardige woorden, of grapjes maken en met haar spelen? Voorwaar dat is toepasselijker in het bijéén brengen van de twee harten en het vergemakkelijkt de genade en barmhartigheid tussen elkaar, en we hebben in de Boodschapper van Allaah (salallaahoe`alayhie was sallem) eenn goede vorbeeld.

Van de hadieth van Djaabir ibn `Abdoellaah die zei dat de Boodschapper van Allaah (salallaahoe`alayhie was sallem) tegen hem heeft gezegd:

"Waarom niet een jonge vrouw trouwen zodat zij met jou kan spelen en jij met haar kan spelen?" (sahieh al-Boechaarie)

Op gezag van `Urwah ibn az-Zoebayr die overleverde dat `A`ishah zei:

Bij Allaah, Voorzeker zag ik de Boodschapper van Allaah (salallaahoe`alayhie was sallem) aan de deur van mijn kamer staan terwijl sommige Eutiopische mannen met hun speren aan het spelen waren in de moskee. De Boodschapper van Allaah (salallaahoe`alayhie was sallem) bedekte me met zijn bovenste kledingstuk zodat ik hun show kon zien en hij bleef zo staan totdat ik klaar was. (Sahieh al-Boechaarie & Moslim)

Dus wees sympatiek tegenover de liefde van een jonge meid voor amusement.

Op gezag van `A`ishah die zei:

De Boodschapper van Allaah (salallaahoe`alayhie was sallem) daagde me uit voor een race en ik versloeg hem, en dat was voordat ik zwaar werd. Daarna, nadat ik zwaar was geworden daagde hij me uit en versloeg hij me. Dus zei hij:

"Deze is voor die" (aboe Dawoed met een authentieke ketting)

De Boodschapper van Allaah (salallaahoe`alayhie was sallem) kwam met een reservoir en ik dronk ervan terwijl ik menstrueerde, daarna nam hij het en plaatste zijn mond waar ik van had gedronken. Vervolgens nam ik de `araaq en at ervan, vervolgens nam hij het en stopte het in zijn mond op de plaats waarvan ik had gegeten. (Sahieh Moslim)

Op gezag van `A `ishah die zei:

De Boodschapper van Allaah (salallaahoe`alayhie was sallem) en ik namen samen een bad en we gebruikte één kom met water. hij begon eerder dan ik totdat ik zei: "Bewaar wat voor mij! Bewaar wat voor mij!" En wij waren beide in een staat van sexuele onreinheid. (sahieh Moslim)

Op gezag van `A `ishah die zei:

De Profeet (salallaahoe`alayhie was sallem) rustte uit in mijn kamer terwijl ik menstrueerde en vervolgens reciteerde hij de Qor`aan. (Sahieh al-Boechaarie)
 
Top