Vrouwelijke islamitische geleerden!

Discussion in 'Vrouwen, gezin & huwelijk' started by Shishani, May 22, 2009.

 1. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Geschreven door Abdul-Jabbar

  Vrouwelijke geleerden

  Vaak horen we vanuit anti-Islamitische/feministische hoek dat de regels van de Islaam door de eeuwen heen "alleen maar door de ogen van mannen" zouden zijn geïnterpreteerd en geformuleerd, en dat de wereld van de 'oelemaa een typische mannenwereld zou zijn.

  Natuurlijk is het zo dat het voor een vrouw moeilijker is om te reizen om kennis te vergaren of da'wah te geven, maar de Islamitische geschiedenis kent wel degelijk vele bergen van vrouwen, bij wiens kennis over deze Dien de nietige kennis van veel mannen verbleekt.

  Wanneer we in de biografische werken over de geleerden lezen, zoals "Siyar A'laam An-Noebalaa" van Imaam Adh-Dhahabie (moge Allah genade met hem hebben), dan zien we daarin vele vrouwen terugkomen. Hier volgen slechts enkelen van hen (moge Allah genadig met hen zijn):

  1- Moe`aadhah Al-'Adawiyyah (gest. 83 na de Hidjra). Een van de geleerden en
  betrouwbare overleveraars van de taabi'ien (generatie na de Sahaaba). Zij heeft ahaadieth overgeleverd van 'Ali bin Abie Taalib, 'Aaisha en Hishaam bin 'Aamir (radiyallaahoe 'anhoem).

  2- `Amrah bint `Abdoer-Rahmaan bin Sa`d Al-Ansaarîyyah (gest. 98 NH).
  Zij behoorde tot de taabi'ien, en een van de beste studenten van 'Aaisha (radiyallaahoe 'anhaa). Ze deed ook kennis op bij Oemm Salamah en Raafi' bin Khadiedj. Zij was een van de belangrijkste fiqh-geleerden van Medina uit de generatie van de taabi'ien.

  3- Hafsah bint Sirien Al-Ansaariyyah (gest. na 100 NH). Zij was een studente van Oemm 'Atiyyah, Anas bin Maalik en andere sahaaba (radiyallaahoe 'anhoem). Zij was een van de fiqh-geleerden van de taabi'ien, en Qataadah behoorde tot haar studenten.

  4- Amah Al-Waahid bint Al-Mahaamilie (gest. 377 NH). Zij was een vooraanstaand fiqh-geleerde van de Shaafi'ie-madhhab en was moeftie in Baghdaad.

  5- Karîmah bint Ahmad Al-Marwaziyyah (gest. 463 NH). Zij was een van de belangrijkste overleveraars van Sahieh Al-Boekhaarie, en had vele vooraanstaande studenten, waaronder Al-Khatieb Al-Baghdaadie.

  6- Zaynab bint `Abdoer-Rahmaan bin Al-Hasan bin Ahmad bin Sahl Al-Djoerdjaaniyyâh (gest. 615 NH). Zij was een vooraanstaand geleerde uit Khoerasaan, en was een van de studentes van de beroemde taalkundige Al-Zamakhsharie, van wie zij een academische graad ontving.

  7- Yaasamien bint Saalim al-Harimiyyah (gest. 634 NH). Zij was een hadieth-geleerde.
  Ibn Boelbaan was een van haar beste studenten.

  8- Zaynab bint Makkie bin `Alî bin Kaamil Al-Harraaniyyah (gest. 688 NH).
  Zij was een vooraanstaand geleerde uit Damascus, en een lerares van Ibn Taymiyyah, de beroemde hadiethgeleerde Al-Mizzie, en vele anderen.


  9- Zaynab bint Soelaymaan bin Ibrâhîm bin Rahmah Al-As`ardie (gest. 705 NH).
  Zij was één van de leraressen van de grote geleerden As-Soebkie en Adh-Dhahabie. Ze heeft As-Sahieh gehoord van Ibn Az-Zabidie.

  10- Faatimah bint Ibrahim Al-Ba`lie (gest. 711 NH). Zij was een studente van Ibn Az-Zabidie en een lerares van Ibn As-Soebkie en anderen.

  11- Faatimah bint `Abbaas bin Abie Al-Fath Al-Hanbaliyyah (gest. 714 NH).
  Zij was een vooraanstaande geleerde in de Hanbalie-fiqh en een moeftie; eerst in Damascus, en later in Cairo.

  Ik hoop dat deze lijst (die veel langer is dan dit) de eventuele twijfels bij enkele zusters heeft kunnen verwijderen. Twijfels die worden ingefluisterd door extremistische feministes en andere vijanden van de Islaam, die vele kanalen hebben om hun leugens over de Islaam te verspreiden. We zien hier dat veel van deze vrouwelijke Moslimgeleerden zelfs leraressen waren van grote mannelijke geleerden! Moge Allah onze dochters, zussen en echtgenotes in hun voetsporen laten treden.
 2. Deen_Al_Islaam
  Offline

  Deen_Al_Islaam Junior Member

  Joined:
  Dec 4, 2008
  Messages:
  251
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Assalamu3alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe

  djazaak Allaahu khairan broeder... Mag ik je posts gebruiken om door te sturen insha Allaah ?

  Je zuster in de deen,

  Wa salamu3alaykoum wa rahmatullahi wa barakatohoe
 3. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Wa 'aleykoem as-salaam wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh.

  Probeer zoveel mogelijk bronnen bij te zetten, van bv. ahaadieth, uitspraken enz.
  Doe maar.
 4. Yolcu
  Offline

  Yolcu New Member

  Joined:
  Feb 1, 2010
  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +0 / 0
  :confused: hebben jullie meer bronnen er over??
 5. Shishani
  Offline

  Shishani moderator Staff Member

  Joined:
  May 10, 2007
  Messages:
  3,047
  Likes Received:
  26
  Trophy Points:
  58
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +55 / 3
  Wat bedoel je precies, zuster?
  Of er nog namen zijn van vrouwelijke geleerden?

Share This Page