waarom begint sura tawba niet met bismileh.......

moslimmm

'Abdel'aziz
Bismillah,..


Vraag:

Ik heb een vraag met betrekking tot de Koran. Waarom staat er bij Soerat at-Tauwbah geen Bismillah (Bismillahi Rahmaani Rahiem)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Deze Soerat is geopenbaard als onthulling van de Moenaafiqien (hypocrieten), een vrijpleiting van de Moeshrikien (veelgodenaanbidders) en als een bedreiging en waarschuwing voor hen. Daarom wordt deze Soerat ook wel Baraa’at (vrijpleiting) en al-Faadhihah (de onthulling) en al-cAdhaab (de bestraffing) genoemd. En daarom toen Mohammed ibnoe al-Hanafiyyah zijn vader, cAli ibnoe Abi Taalib, vroeg waarom Soerat Baraa’at zonder Bismillahi Rahmaani Rahiem werd geschreven, antwoordde hij: “O mijn lieve zoon, waarlijk, Baraa’at is met het zwaard geopenbaard en Bismillahi Rahmaani Rahiem is veiligheid.”

En Soefyaan ibnoe cOeyaynah werd hierover gevraagd, waarop hij antwoordde: “Omdat ‘In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle’ voor genade staat en genade veiligheid inhoudt. En deze Soerat is geopenbaard in verband met de hypocrieten.''

Sommigen van hen zeiden dat dit te maken had met de veelgodenaanbidders van Mekka. Toen de Profeet (vrede zij met hem) cAli het bevel gaf om het vredesverdrag tussen de Profeet (vrede zij met hem) en de ongelovigen op te stellen, weigerden de ongelovigen dat ‘In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle’ werd opgeschreven. Waarop Allah hen op dezelfde wijze behandelde en Soerat at-Tauwbah niet is begonnen met ‘In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle’.

En Allah weet het beter.

Sheich Fawaz Jneid
 
Top