Zij zijn geen studenten van kennis! (Sh. Badr al-'Utaybi)

Shishani

moderator
Staff member
Zij zijn geen studenten van kennis!

Shaych Badr ibn 'Alie al-'Utaybie [1]
(moge Allaah hem behouden)

1) Van de zaken om van te huilen in deze tijd is dat er sommige Tuboel (trommels) zijn, en ik zeg niet Tullaab (studenten), die wanneer zij horen over een wetenschappelijk geschil tussen de ene Shaych en de andere, dat zij zich niet haasten naar islaah (goedmaking)! Maar zij haasten zich enkel naar het ontsteken van fitnah (beproeving, problemen).

2) Ja inderdaad zij zijn Tuboel en niet Tullaab, zo noemt hen onze Shaych 'Abdur-Rahmaan al-'Ayyaaf (moge Allaah Ta'aalaa hem behouden) [2]. En zij zijn degenen wiens uiterlijkheden de schijn geven van ar-rahmah (barmhartigheid), talabul-'ilm (het opdoen van kennis), maar hun innerlijk is al-'adhaab (kwelling), al-djahl (onwetendheid) en al-churaab (wanorde, vernieling).

3) Wanneer de jongeren hen zien, dan is hun uiterlijke schijn standvastigheid, terwijl zij onwetenden zijn over het fundament van de Religie, en zijn stelregel van de Tawhied van Allaah Ta'aalaa, en de faraaid (verplichtingen) van Zijn Religie. Weet dus dat zij Tuboel zijn en geen Tullaab.

4) En als je hen ziet, dan (is het alsof) zij denken dat al-Islaam hizbiyyah (sektarisch gedrag) en 'asabiyyah (fanatisme) inhoudt. En het ondersteunen van die en het verkleinen van die, terwijl zij lui zijn t.o.v. kennis, en leren, en da'wah! Weet dus dat zij Tuboel zijn en geen Tullaab.

5) En als je hen ziet, dan zijn zij beproeft/verpest met de boeken van de mufakkiroen (denkers/filosofen) en de uitspraken van de journalisten, en zij zijn onwetend over de boeken van de Tawhied en de Soennah. En zij bestuderen deze niet. Dus aan jou om te weten dat zij Tuboel zijn en geen Tullaab.

6) En wanneer de algemene moslims zich haasten naar de voorste rijen van het gebed, en de eerste rijen, dan zie je hen van achteren aansluiten aan de zijkanten van de rijen en de achterste rijen. En verrichten zij de takbieratul-ihraam (de openingstakbier) laattijdig. Dus zij zijn niets anders dan Tuboel, geen Tullaab.

7) En wanneer je een geleerde bezoekt, wiens kaken (m.a.w de zijkanten van zijn baard) met grijsheid zijn gekleurd, en wiens ogen vermoeid zijn door de kennis, dan zie je hen niet in zijn kenniskringen, terwijl zij met honderden zijn in het begin van hun jeugd! Dus was je handen van hen, want voorzeker, zij zijn Tuboel, geen Tullaab.

8) En wanneer de 'Ulamaa (geleerden) niet ingaan (in het beantwoorden van) de ingewikkelde kwesties, en een lange tijd bij hen voorbijgaat in het vergelijken van de bewijsvoeringen, en vervolgens duiken de kleine onnozelen erin, de zoekers naar Sum'ah (het gehoord willen worden) en Ish-haar (bekendheid), en geven zij fatwa's. Dus zij zijn Tuboel, geen Tullaab.

9) En wanneer de uitmuntende mensen samenkomen voor kennis en het uitwisselen van gedachten, dan komen zij samen voor het roddelen over die, en het lasteren van die, het doen van tabdie' (tot dwalende verklaren) van die, en het doen van tafsieq (tot zondaar verklaren) van die. Dus wend je af van de onwetenden, want voorzeker zij zijn Tuboel, geen Tullaab.

10) En wanneer jij ze ziet applaudisseren voor hun grootste Shaych, en trommelen voor hem! En zij prijzen hem, terecht of onterecht, zonder kennis, en zonder bewijs, en zonder leiding. Voorzeker zij zijn Tuboel, geen Tullaab (studenten) van kennis, dus laat hun kwaad/schade.

11) En als je ziet dat zij internet en telefoon experts zijn, (terwijl) zij onwetenden zijn over Tawhied, Adab (goed gedrag), Haraam (verbodene), Halaal (toegestane). Weet dan dat zij beproeft zijn en dat zij Tuboel zijn, geen Tullaab (studenten) van kennis. Prijs dus Allaah, jouw Heer.

12) Het zoeken naar kennis is een edele professie en een hoge positie. Dus voor de student van kennis is (1) Allaah zijn doel, (2) adab (goed gedrag) zijn vervoermiddel, (3) Sunnah zijn weg en (4) 'Ulamaa (geleerden) zijn leidsmannen. En wie niet zo is, dan zijn zij Tuboel, geen Tullaab.

13) En wanneer het geluid van hun geschreeuw van het discussiëren jou doet beven, en hun onderlinge strijd in tadjrieh (bekritiseren) en ta'diel (prijzen) van personen, terwijl zij niet eens de arkaan (zuilen) van het gebed en haar verplichtingen weten. Sla dan op hun hoofden, want zij zijn Tuboel, geen Tullaab.

14) 'Ilm (kennis) is de religie van Allaah, en de religie van Allaah wordt genomen met inspanning en kracht. En dus degenen die het nemen met anaashid en afbeeldingen, en met isbaal ath-thawb (het dragen van de kleding over de enkels), en ingekorte baarden, en entertainment (van de mensen). Zij zijn Tuboel, geen Tullaab.

15) En degenen die de tv-kanalen meer onderzoeken dan de bladzijden (van boeken), en die houden van spel en wegblijven bij de boeken, en zich verdiepen in politiek en onwetend zijn over Adab (goed gedrag) en Kiyaasah (goede manieren), zij zijn in werkelijkheid Tuboel, geen Tullaab.

16) En wanneer zij de grote fiqh geleerde hebben gelaten, en zij zich verzamelen rond de komediant, degene die geliefd is bij de meerderheid door zijn welbespraaktheid en artistieke eigenschappen, ook al behoort hij tot meest onwetende van de schepselen. Weet dan dat zij Tuboel zijn, geen Tullaab.

17) Dus hoeveel Tuboel al-djahl wal-hawaa (trommels van onwetendheid en begeerte) zijn er, en hoe weinig tullaab al-'ilm wat-tuqaa (studenten van kennis en godsvrees). Dus hoe kan men degene die huilt vanwege de vervreemding van de religie, en het vreemd zijn in de huidige tijd, iets kwalijk nemen?! Yaa Rabb (o Heer), verbeter onze situatie.

Bron: twitteraccount van de shaych https://twitter.com/badralialotibi1/status/419750211653615616. Artikel met als titel طبول_لا_طلاب (Tuboel la tullaab).
___________________________________

[1] Bekende shaych uit Taif (KSA), hoofd van "Markaz van da'wah & irshaad", student van grote geleerden o.a. Ibn Baaz, al-'Uthaymien, 'Abdullaah al-Ghaamidie al-'Abdilie, Ibraahiem ibn 'Abdullaah ibn 'Atieq, Saalih al-Fawzaan, 'Abdullaah al-Manie', 'Abdur-Rahmaan al-'Ayyaaf e.a. Moge Allaah de gestorvenen genadig zijn en de levenden behouden. De shaych is geboren in het jaar 1392 h. (1972), en is momenteel boven de 40 jaar. Zijn site is www.dawattawhed.com en zijn blog is www.badralitammi.blogspot.com en zijn twitter is www.twitter.com/badralialotibi1. Hij is ook actief op whatsapp en antwoordt daar op vragen (in privé en groep met broeders). Moge Allaah hem behouden en versterken op de Sunnah!

[2] Ash-Shaych al-'allaamah 'Abdur-Rahmaan ibn Sa'd al-'Ayyaaf, grote geleerde, muhaddith, faqieh, van de stad Taif, zoals shaych Badr zei in zijn biografie: "de Faqieh & de Musnid van Taif". Hij is geboren op 3/1343 h. (herfst 1924), en is momenteel dus boven de 90 jaar, moge Allaah hem behouden! Verschillende grote bekende geleerden hebben hem geprezen, zoals Ibn Baaz, al-'Uthaymieen, al-Ghudayyaan e.a. (moge Allaah hen genadig zijn).
 
Last edited:
Top