(ZWAK ALS) AFVAL & SCHUIM / (Recente aanvallen op de Profeet) - [YT video]

Shishani

moderator
Staff member
Ter verdediging van de Profeet
(Gericht naar degenen die de profeet hebben bespot)

Shaykh Rabee' ibn Hadee al-Madkhalee
Vertaalde stuk: In defense of the Prophet

Alle lofprijzingen komen Allaah toe, en moge Allaah de status van de Boodschapper van Allaah verhogen en die van zijn familie en zijn metgezellen, en moge Hij hen vrede schenken.

En nu wat volgt:

Verschillende kranten en andere vormen van media hebben kwetsende, kwaadaardige informatie verspreid dat alleen kan zijn voortgebracht door de jaloerse, arrogante vijanden van de Islaam en zijn Profeet (moge Allaah zijn rang verhogen en hem vrede schenken).
Dat gedrag is een belastering van Muhammad, de Boodschapper van Allaah, en een verdraaiing van zijn boodschap door jaloerse individuen en christelijke organisaties, en tevens de jaloerse en onverantwoordelijke collumnisten, zoals degenen die schrijven voor de Deens krant Jyllands-Posten.
De schrijvers (van deze krant) bespotten de beste der Mensheid en de meest vooraanstaande van de Boodschappers, Muhammad (moge Allaah zijn rang verhogen en hem vrede schenken), iemand van wie zijn edelmoedigheid, eer, rechtvaardigheid en manieren de wereld nooit heeft gekend. Ook heeft het niet zo'n complete en veelomvattende boodschap gekend als de zijne, noch een rechtvaardigere en een barmhartigere.

Het is een boodschap dat het geloof in alle profeten en boodschappers omvat, hen erende en verdedigende tegen roddel en laster. Het bevat ook een nauwkeurige geschiedenis van de profeten, inclusief Isa (Jezus) en Musa (Mozes). Dus degene die ongelovig is aan Muhammad en op een minachtende manier over hem spreekt, is ongelovig aan alle profeten en heeft hen allen minacht.
Recentelijk hebben enkele ongecivilizeerde immorelen de spot gedreven met de Profeet door verschillende plaatjes van hem te maken. 12 verachtelijke plaatjes, waarbij hij (moge Allaah zijn rang verhogen en hem vrede schenken) werd afgebeeld met een tulband op zijn hoofd die leek op een bom.
Wij zeggen tegen deze criminelen en hun jaloerse aanhangers in Europa en Amerika: Dit is een geval van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet!

Laat het bekend zijn, dat noch Muhammad (moge Allaah zijn rang verhogen en hem vrede schenken) noch zijn rechtgeaarde opvolgers of iemand van zijn eerbare metgezellen ooit een fabriek heeft gebouwd voor zelfs de meest primitieve wapens, zoals zwaarden en speren, laat staan atoombommen, lange-afstandsraketten of wat voor andere massavernietigingswapens ook.
Nooit heeft Muhammad (moge Allaah zijn rang verhogen en hem vrede schenken) een enkele wapenfabriek gebouwd. Integendeel, hij was gestuurd als een barmhartigheid voor de gehele schepping, om de gehele Mensheid te leiden richting gelukzaligheid in het wereldse leven en in het Hiernamaals. Dit zodat ze de rechten van hun Schepper vervullen, omdat Hij Degene is die hen heeft geschapen om Hem alleen te aanbidden. Een ieder die dit verwerpt is een crimineel die het verdient om bestraft te worden in dit leven en de volgende, door de Heer van al hetgeen er bestaat, de Schepper van dit universum en zijn Meester.

Wat jullie betreft O westerlingen, die beweren beschaafd te zijn, jullie hebben grondwetten en richtlijnen die de rechtschapen morele karakter vernietigen en allerlei verboden zaken toestaan, zoals overspel en homosexualiteit, evenals rente welke economiën van hele naties vernietigd, en het eten van het vlees van dieren die onjuist zijn geslacht en varkensvlees. Iets wat ervoor zorgt dat de bezorgdheid over de waarde van vrouwen verdwijnt, en dus voelt de man zich niet verantwoordelijk als beschermer voor zijn vrouw, zus, of dochter, en pleegt zij overspel met of raakt ze intiem bevriend met wie zij wil. Dit zijn een aantal van de zaken die leiden naar de ondergang, en deze zijn verboden verklaard in alle profetische boodschappen.

Wat betreft bommen en alle andere vernietigingswapens, oorlogsvliegtuigen, tanks en lange-afstandsraketten, zijn jullie degenen die deze hebben ontworpen en vervaardigd met jullie duivelse verstand welke alleen denkt aan schending (wandaden), vijandigheid, onderdrukking, aanvallen, tirannie, het veroveren van gehele volkeren en deze tot slaven maken, het vergieten van hun bloed, en het veroveren van hun natuurlijke bronnen (grondstoffen). Jullie denken alleen aan het vernietigen van degenen die jullie tegenwerken en tussen jullie en jullie hebzuchtige ambities, jullie onderdrukking, en verspreiding van haat in staan. Dit alles onder het mom van beschaving, mensenrechten, vrijheid, en rechtvaardigheid!

Alle intelligente mensen weten dit over jullie. Omdat jullie duistere geschiedenis is overspoeld met onbeschaafde en terroristische daden, een geschiedenis dat is vastgelegd tegen jullie (als bewijs) door zowel jullie vijanden als geallieerden.

Eenieder die dit niet weet zou moeten lezen over jullie geschiedenis en jullie onderdrukking van vele volkeren, of tenminste de geschiedenis en een aantal verschrikkelijke resultaten van jullie twee Wereld Oorlogen lezen. Bijvoorbeeld; het aantal slachtoffers in de Eerste Wereld Oorlog in Europa bereikte "Meer dan 10 miljoen, en zij waren de elite van de jeugd van hun natie. En meer dan tweemaal dit aantal had zware verwondingen opgelopen, waardoor ze voor de rest van hun leven invalide waren."
[Refereer naar: At-Taareekh al-Mu'aasir: Uruubbaa minath-Thawratil-Fransiyyah ilal-Harbil-'Aalamiyyaith-Thaaniyah, p.505 (vertaling: Recente Geschiedenis, Europa vanaf de Franse Revolutie tot aan de Tweede Wereld Oorlog)]

Het aantal soldaten dat was gedood in de Tweede Wereld Oorlog bereikte: "17 miljoen, samen met nog eens 18 miljoen burgerslachtoffers - deze waren allen gedood binnen een periode van slechts vijf en een half jaar. Experts hebben de millitaire uitgaven alleen al geschat op $1.100 miljard, en dat de schade (verliezen) die was veroorzaakt door de oorlog een bedrag van $2.100 miljard had bereikt. Hier komt nog bij; het aantal volledig verwoeste steden, de hoeveelheid verschroeide aarde, de overstroomde landbouw, en de fabrieken en plantages die de productie staakten, om maar niet de hoeveelheid vee te noemen dat was vernietigd of is verloren gegaan." [(Al-Harb al-'Aalamiyyah ath-Thaaniyah, door Ramadhaan Land, p.448-449) (vertaling: De Tweede Wereld Oorlog)]

De Hiroshima Bom

De auteur van het boek, "al-Harb al-'Aalamiyyah ath-Thaaniyah" (p.446-447) (vertaling: De Tweede Wereld Oorlog), zei: "En wellicht is het gepast om te spreken over de eerste atoombom. Laten we kijken wat er direct was overgeleverd van een van de Japanners in een interview met Marcel Junod, een vertegenwoordiger van het Rode Kruis, die de realiteit van deze angstaanjagende explosie beschrijft. Hij zei: ... En ineens verschenen er intense, duistere (vage), paarsachtige lichten, gevolgd door een onnatuurlijke beving. Dit werd direct opgevolgd door een verstikkende golf van hitte en zeer krachtige (geweldadige) winden die alles verwoestten op hun pad.
Binnen slechts enkele seconden, werden duizenden mensen, die liepen op de wegen of zaten in de straten van de stad, levend verbrand. Een groot aantal werden toen gedood door de intense hitte die zich overal verspreidde. Anderen lagen op de grond, schreeuwend van de pijn met dodelijke brandwonden over hun gehele lichaam. Al hetgeen zich bevond op de plek van inslag - muren, huizen, fabrieken, en andere gebouwen - waren geheel en totaal vernietigd, met alle overblijfselen van deze dingen die omhoog de lucht in gingen in een verschrikkelijke wervelwind. Trams werden van hun stalen rails geplukt en weggesmeten alsof deze geen gewicht en stevigheid meer hadden. Treinen werden tezamen met hun rails omhoog getild alsof deze slechts speelgoed waren. Paarden, honden, en vee ondergingen hetzelfde als wat de mensen hadden ondergaan. Iedere levend wezen had zijn leven verloren in een pijnlijke draai van gebeurtenissen te ingewikkeld om te beschrijven. Bomen werden verzwolgen door verzengende, laaiende vuren, rijstvelden verloren hun kleur, en boerderijen vielen uiteen en verbrandden alsof deze droge stro waren.
En wat de omringende gebieden betreft die aan een directe dood ontsnapten: Huizen waren afgebrokkeld en alleen stapels houten planken bleven over tussen de bakstenen en stenen fundamenten. Alles was verwoest alsof deze kaartenhuizen waren in een zone van vernietiging (met een diameter van vele kilometers). Degenen die dit overleefden, waren omsingeld door razende vuren. De weinige mensen die in staat waren geweest om op tijd een schuilplek te vinden, stierven binnen 20 tot 30 dagen een pijnlijke dood door de radioactieve straling. Bij het vallen van de avond op de dag van de explosie, werd de vlammenzee minder en stierf deze uiteindelijk, omdat er niets meer was om het te voeden. Hiroshima was gereduceerd tot niets."


Dit zijn een aantal van de mijlpalen van jullie beschaving, waarover jullie zingen en opscheppen, en waarmee jullie respectloos zijn geworden tegenover de Islaam en zijn Profeet. Echter blijven jullie iedere vorm van onderdrukking en corruptie versterken, en gaan jullie door met het uitvinden van meer en meer wapens die vernietigen, uitroeien, en verwoesten, en dit is - bij Allaah - de uiterste limiet van barbaars en dierlijk gedrag.

Of denk jij dat de meesten van hen horen of begrijpen?Zij zijn slechts als vee, erger nog, zij zijn het verst afgedwaald van de Weg. [Qur'aan, Soorah al-Furqaan 25:44]

En kroon dus julliezelf met jullie eigen bommen, inclusief de Hiroshima bom en andere zoals deze, en kroon jullie leiders hiermee. Beschouw alle andere massavernietigingswapens als jullie slagtanden en klauwen die jullie gebruiken wanneer jullie jagen op wilde dieren en de gehele Mensheid.

En degenen die onrecht pleegden zullen spoedig weten tot welke plaats van terugkeer zij zullen terugkeren! [Qur'aan, Soorah ash-Shooraa 26:227]

______________________________________________
[Noot van de Vertaler: De bom op Hiroshima veroorzaakte in eerste instantie in één klap 70.000 doden (zoals verschillende bronnen vermelden). Daarna volgden natuurlijk de doden ten gevolge van straling e.d. Deze bom werd echter "Little boy" genoemd door de amerikanen, een zwaardere bom genaamd "Fat boy" werd niet veel later gegooid op Nagasaki en was krachtiger dan de eerste. In het kort:

Op 6 augustus 1945 werd het nucleaire wapen Little Boy gegooid op Hiroshima, door de bemanning van de amerikaanse B-29 bommenwerper Enola Gay, waarbij direct ongeveer 70.000 mensen omkwamen. Tegen het einde van het jaar werd het totaal aantal doden, ten gevolge van verwondingen en straling, geschat op 90.000-140.000 doden. [1] Ongeveer 69% van de gebouwen van de stad waren volledig verwoest, en 6.6% ernstig beschadigd.

Op 9 augustus 1945 werd Nagasaki om 11:02 getroffen door 's werelds tweede atoombomaanval, toen het noorden van de stad werd verwoest en ongeveer 40.000 mensen de dood vonden. Volgens statistieken, vrijgegeven bij het Nagasaki Peace Park, was het totaal aantal doden 73.884, 74.909 gewonden, en honderden zieken. [2]

[1] http://www.rerf.or.jp/general/qa_e/qa1.html Radiation Effects Research Foundation
[2] Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR VII) report to the National Academies of Science, 2007

Daarnaast hebben ze zich natuurlijk schuldig gemaakt aan veel meer misdaden (ook recentelijk, zoals het gebruik van chemische wapens (Wit Fosfor) in Faluja (Iraq), waarbij ook vele onschuldigen zijn omgekomen), maar daar hoeven we verder niet op in te gaan, het punt is duidelijk.]
 
Top