De islamitische staat Saoedi Arabië

Shishani

moderator
Staff member
De islamitische staat Saoedi Arabië

Uitspraken v.d. geleerden over Saoedi-Arabië

door Verschillende Geleerden

Shaych 'Abdoel-'Aziez ibn Baaz rahiemehoellaah: "Dus de vijanden van dit land zijn vijanden van de waarheid, vijanden van de Tauwhied! Welk (Islaamitisch) land staat tegenwoordig nog op de Tauwhied? Welke landen rondom ons heen, onze buren in Egypte, Shaam (Palestina, Syrië, Libanon, Jordanië), Irak? Wie van hen staat tegenwoordig noch op (met) de Tauwhied, wie van hen regeert met de Sharie'ah en verwijdert de graven die (vals) naast Allaah aanbeden worden? Wie? Waar zijn zij? Waar is het land dat met deze Wet regeert!?" [Kaft al-Fatawa ash-Sharieyyah fiel Qadaayah al-'Asrieyyah samengesteld door Mohammed ibn Fahd, oorspronkelijk van cassetteband genaamd: Fatawa al-'Ulema fie Hoekam at-Tafdjieraat wal-Ightiyaalaat wal-Moedhaharaat.]


Shaych Mohammed ibn Saalih al-'Uthaymien rahiemehoellaah: "Voorwaar, ons land is met de Lof van Allaah het beste land in de wereld als het gaat om het regeren met hetgeen Allaah 'Azowwe Djellah heeft Geopenbaard. Hier getuigt iedereen voor, degene die dichtbij of verweg is!" [Van het boek: 'Tahdhier min at-Tesar'oe fie at-Takfier' door Mohammed al-'Oraynie]


En hij rahiemehoellaah heeft ook gezegd: "Het blaffen van de honden deert de wolken niets! Er is walhamdoellillaah hedendaags geen land zoals ons land in (het naleven van) de Tauwhied en het regeren met de Sharie'ah (Islaamitische Wet). Desondanks is er ook slecht aanwezig, zoals in alle landen van de wereld. Beter gezegd, zelfs in het verlichtende Medienah tijdens het leven van de Profeet sallaahoe 'alayhie was-sellem was er enig kwaad van een aantal mensen! Er is (in die tijd) ook gestolen en er is overspel gepleegd?" [Van het bandje de weerlegging van Ahmed Salaam, en zie al-Fatawa ash-Sharieyyah fiel Qadaayah al-'Asrieyyah samengesteld door Mohammed ibn Fahd blz. 58]


Sahych Saalih al-Fauwzaan hafidhehoellaah: "Deze tijd is een tijd van Fietnah, telkens als de tijd vooruitgaat zal deze Fietnah groter worden! Het is van belang dat jullie dit inzien. Dus luister niet naar de Shoeboehaat (twijfels die op de waarheid lijken maar er niet van zijn), noch naar de twijfelachtigen en de misleiders die (ons) de gunst waarin wij leven willen ontzeggen! Zodat wij netzoals de andere landen worden kwa: diefstal, beroving, moord, verlies van rechten, verspreiding van kwaad, vijandschap en partijgenootschap!" [Kaft al-Fatawa ash-Sharieyyah fiel Qadaayah al-'Asrieyyah samengesteld door Mohammed ibn Fahd, oorspronkelijk van cassetteband genaamd: 'Ahdaaf al-Hamalaat al-'Ilaamieyyah did al-Hoekaam wal-'Ulema fie bilaad al-Haramain]


Vraag: "Is het toegestaan om degene die iets kwaads op zijn kerfstok heeft (van plan is) met de moslims of in dit land (Saoedi-Arabië), schuil te houden terwijl de veiligheidsdiensten hem zoeken. Want, wij hebben van een aantal mensen gehoord dat zij fatwa geven voor dat het verplicht is om hun (degene die iets kwaads wil verrichten) schuil te houden en dat het Haraam (verboden) is om aanwijzingen over hen te geven?"


Antwoord: "Het is niet toegestaan om degene die iets slechts van plan is tegen de moslims schuil te houden . Beter gezegd, het is een verplichting om hem aan te geven! Zodat de moslims bespaard blijven van het kwaad wat hij kan veroorzaken? [al-Fatawa ash-Sharieyyah fiel Qadaayah al-'Asrieyyah samengesteld door Mohammed ibn Fahd blz 96.]


Shaych Saalih al-Lehidaan hafidhehoellaah:

Vraag: Wat is uw commentaar tegen degene die zegt dat er in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië burgelijke, niet-Islaamitisch wettelijke wetten zijn en dat er daar met zelfgemaakte burgelijke wetten geregeerd wordt, en dat dit bekend is bij alle mensen daar. Wanneer er dan bijvoorbeeld twee personen in een geschil treden dan wordt er aan hen gevraagd: 'Volgens welke wet willen jullie dat er in jullie zaak wordt rechtgesproken? De burgelijke of Islaamitische wet?' (De vraag is): Klopt dit? En wat is uw advies aan degene die dit soort zaken bij zijn beslotenzittingen verspreidt?


Antwoord: Als eerste, dit klopt niet! Begrijp je? Dit zal jullie niet deren betreffende jullie religie! Het is alleen een gegeven dat 'de verspreiding van valse (slechte) uitspraken' één van de tekenen is van degene die ervan houden dat de buitensporigheid verspreidt wordt onder de gelovigen. Begrijp je? Deze uitspraak is totaal niet correct! Mijn commentaar hier op is: 'Soebhaanallaah dit is een geweldige belastering!'?


Vraag: Er werd tegen hem gezegd: 'De geleerden ontkennen dit!' Waarop hij antwoordde: 'Voorwaar, de geleerden weten hier niets van!'


Antwoord: Dat zou zo zijn geweest als de geleerden in bergspelonken leefden en niets van deze wereld af zouden weten!(?).


Vraag: Hij heeft ook gezegd dat de regering in het koninkrijk druk op de geleerden uitoefent, waardoor de geleerden genoodzaakt zijn om te zwijgen over de waarheid vrezende voor fietnah en corruptie. Wat is uw commentaar hierop?


Antwoord: Mijn commentaar hierop is dat hij een gemene leugenaar is! Ik weet niet dat de regering ooit één van de studenten van de kennis (geleerden) in het koninkrijk heeft gedwongen. Ik weet niet dat de regering mij ooit in mijn leven tot het onderwerp waar hij over spreekt heeft gedwongen, terwijl ik al meer dan veertig jaar justitieel werk verricht!(?). [Zie voor alle drie uitspraken de cassetteband: de weerlegging van Ahmed Salaam en zie ook het boek Tahdhier al-Anaam]


Shaych Mohammed as-Soebayyil hafidhehoellaah:


Vraag: Wat is uw weerlegging van degene die beweert dat het koninkrijk (Saoedi Arabië) niet de Sharie'ah (Islaamitische Wet) op alle gebieden van het leven toepast?


Antwoord: Dit is niet waar. Alhamdoelillaah is de (Islaamitische) Wet hier instand en zij allen weten dat. En niemand anders dan alleen een hooghartig persoon redetwist hierover, want wallillaahie al-Hamd zijn er in alle steden (streken in Saoedi Arabië) rechtbanken. Wat deze mensen hier zeggen dat klopt niet!


Vraag: Er is hier iemand die de hadieth van 'Obaadah ibn Saamit: '?Behalve als je open en duidelijke Koefr (ongeloof) ziet waar jullie bewijs voor hebben bij Allaah ?' interpreteert met dat (het woord) Koefr hier onbepaald is en dus algemeen is voor alle soorten Koefr of het nu kleine- of grote Koefr is. Wat inhoudt dat wanneer een (moslim) regeringsleider kleine Koefr begaat men verplicht tegen hem moet rebelleren, behalve dat hij (een voorwaarde stelt en dat is): beschikking over de mogelijkheid. Klopt dit?


Antwoord: Dit is niet waar. Wat betekent open en duidelijke Koefr? Er zijn hier een aantal condities: 'Koefr, open en duidelijk, bewijs voor hebben bij Allaah.' Wat betreft kleine koefr, dit is niet iets fataals, dit is een verlooching van de gunsten (koefr an-n'imah) en doet niet uit de Islaam treden. De Koefr die uit de Islaam doet treden is de 'duidelijke Koefr' waar er een 'duidelijk bewijs' voor is bij Allaah. Maar wat betreft de kleine (Koefr) en de kleine zedeloosheid (Fisq) dit verplicht het (rebelleren) hier niet. [Zie voor alle twee uitspraken de cassetteband: de weerlegging van Ahmed Salaam en zie ook het boek Tahdhier al-Anaam]


Shaych Ahmed an-Nedjmie hafidhehoellaah:


Vraag: Wat is uw commentaar op degene die het volgende zegt: (De geleerden in het koninkrijk -Saoedi Arabië- worden door de regering gedwongen, waardoor zij noodgedwongen moeten zwijgen over de waarheid om fietnah en corruptie te voorkomen.)


Antwoord: Ik zeg: dit is een leugen, dit is een leugen, samengevat, dit is een leugen. De geleerden zijn godsvrezender dan dat zij hunzelf ter dienste stellen voor de begeerten van een ander. En de staat (Saoedi) -moge Allaah haar succes doen toekomen en bijstaan- is een gelovige staat die Allaah één maken ( i.e. Tauwhied) en geloven in het Boek van Allaah. [Zie de cassetteband: de weerlegging van Ahmed Salaam en zie ook het boek Tahdhier al-Anaam]

----------------------------------------------------
Genomen van: http://www.dekoran.net/index.php?option=co...id=14&Itemid=35
 

Shishani

moderator
Staff member
Ash-Shaych 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdillaah ar-Raadjihie (hafiedehoellaahoe ta'aalaa):

"...Alle lof is aan Allaah, de Saoedische Staat is een Staat van Tauwhied, een Moslimstaat, alle lof is aan Allaah, ze regeert met de Wetten van Allaah, dus zij is een Staat van Tauwhied op dit moment, er is op de gehele wereld geen Staat van Tauwhied die regeert met de Islaamitische Wetgeving behalve deze Staat, op dit moment."

Bron: Uitleg van de Vier Principes - Advies aan de jongeren

Zie zijn officiele website www.sh-rajhi.com
 
Top