ISIS - dwalende groepering

Shishani

moderator
Staff member
BANNEROORDEELISISjpg.jpg

HET OORDEEL OVER HET RECENT
OPGERICHTE KHALIFAAT VAN ISIS IN IRAQ

Door de nobele geleerden:
shaykh Saalih as-Soehaymie (moge Allaah hem behouden)

Vraag: Moge Allaah goed voor u zijn. Misschien is het gepast om te spreken over het 'islamitische khalifaat' dat gister uitgeroepen is?

Antwoord: Mijn beste broeders- [Allaah zegt]: {Het verderf is op het land en de zee zichtbaar door wat de mensen hebben verricht..} [Soerah Ar-Roem:41] Dit verderf verschijnt aan de hand van overdrijving of nalatigheid. Nalatigheid van de atheïsten, de seculieren of de liberalen, en degenen die oproepen naar het kwaad.

De oproepers naar zedeloosheid, immoraliteit en theater/acteren. En de uitnodigers naar ‘taash-ma-taash’ (Saoedische soapserie). En wat doet jullie weten wat ‘taash-ma-taash’ is ?! Ze huilen omdat het niet meer uitgezonden wordt op de Saoedische televisie. Dat is het eerste deel.

Het tweede deel zijn degenen die naar overdrijving oproepen; van de handelingen van de khawaridj en degenen die zich op hun pad bevinden. Vandaag hebben deze dwazen de oprichting van het zogenaamde Islamitische Khalifaat uitgesproken. Dit is al 80 jaar lang een gewoonte - we kennen dit goed. Ze zweren de eed van trouw in het geheim aan een Khalief, die zich op hun corrupte methodologie bevindt. Zij hebben allemaal een geheime eed afgezworen aan een onbekend persoon. Vandaag verkondigen ze (deze khalief) en ze verkondigen altijd (iets nieuws)! Wanneer degene die aangekondigd is, wordt gedood of vertrekt, dan brengen zij een nieuwe khalief. Dit lijkt op de Mahdi van de Raafidha - we zoeken onze toevlucht bij Allaah.

Hierom is dit (zogenaamde) Khalifaat die aangekondigd werd als Khalifaat van alle moslims, (deze leider) werd aangekondigd als Khalief van de moslims nadat hij de broeders (moslims) in Iraq afslachtte en bij hen deed wat hij deed! Noch hij, noch zijn tegenstanders van de Raafidha zitten op enige vorm van goedheid. Geen van deze partijen wil het goede voor de Islamitische gemeenschap. Het is dus aan ons om op te passen voor de twee soorten, hij en zijn Raafidhi tegenstanders. Zij allen bevinden zich op een kwaad die wijdverspreid is, zij allen bevinden zich op dwaling, en zij allen zouden in het geheim overeen zijn gekomen om vijandschap voor Ahloe-Soennah wal-djamaa'a te hebben.

Wees gewaarschuwd voor deze zogenaamde bay'aat (trouw zweren), deze oplichter die zij de Khalief van de moslims van vandaag genoemd hebben. Deze dajjaal (leugenachtige oplichter), is een schaamteloze leugenaar vanonder degenen die oproepen tot valsheid. Hij slachtte de moslims in Shaam (Syrie) af en nu komt hij en slacht de moslims in Iraq af!

Hij werkte samen met de tiran van Shaam in het afslachten van de moslims, en hierom viel de tiran van Shaam hem niet volledig aan; hij bevecht hem niet omdat hij hem olie geeft. Maar nu werken alle kwade machten (met elkaar) samen en achter hen staat het Westen. Roepers naar het kwaad in hetgeen zij naar voren brengen; zoals het Khalifaat of de Raafidha staat. Zij maken allemaal hun vijandigheid ten opzichte van de Islaam en de moslims kenbaar.

We vragen Allaah -de Allerhoogste- dat Hij Zijn spraak (oproep naar de Islaam) verheft en dat Hij Zijn religie laat overwinnen. En de mensen van het kwaad onderdrukt, de mensen van innovatie en begeerten, en de vijanden van de religie, ongeacht of zij overdrijven of nalatig zijn. Zij zijn leugenachtige bedriegers. Wees gewaarschuwd voor een verbintenis met hen. Toen hun staat werd opgericht in een land beweerde één van zijn voorstanders dat hij de profeet -salallaahoe alaihi wa sallem- zag en dat hij -salallaahoe alaihi wa sallem- zei: Die en die zal jullie voorgaan in het gebed, ik zal (het gebed) niet voor jullie leiden! Die en die vanonder de mensen zal jullie voorgaan! Of dat jibriel - alaihi salaam- hen voorging in het gebed op dit en dat plein! Zie je de leugens en dwaling in hetgeen zij claimen?! -We vragen Allaah om ons veilig te houden- De moslims moeten oplettend zijn.

Zoals ik de broeders in Iraq gisteren adviseerde en zoals ik een tijd geleden adviseerde in andere landen: zij dienen thuis te blijven. Als ze lastiggevallen worden dan dienen ze zichzelf te verdedigen en wie gedood wordt om zijn geld, eer of zichzelf, dan is hij een martelaar.

In elk geval dienen zij niet te vechten met één van deze groepen, aangezien zij allen afgedwaald zijn. Zowel de Raafidha-staat als de staat van Sham en Iraq (ISIS), de zogenaamde Khalifaat-staat! Zij zijn allen tegen Ahloe-Soennah wal-djamaa'-ah. Dus we dienen ons niet bezig te houden met hen en we hebben niks te maken met hen. Maar we aanbidden Allaah, studeren en doen begrip over Allaah's religie op, totdat de rechtvaardigen rust vinden of worden ontdaan van (het kwaad) van een slechterik.
 
Top