KORAK NAPRIJED, DVA UNAZAD

Qasim_768

New Member
sunni bez maceva.jpg Njegovog miljenika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem.

Zaista jedna od najvećih smutnji u današnjem dobu jeste ukidanje

islamskog hilafeta, a samim tim i ukidanje islamskog zakona

(Šerijata).

Zamislite stado bez pastira, a u isto vrijeme vukovi vrebaju sa

svih strana. Mnogi dobri ljudi, koji su istinski ljubomorni prema

svojoj vjeri su, ili pojedinačno, ili u grupama, svako shodno svojoj

mogućnosti, krenuli da spase sebe i ummet od te smutnje (fitne) i

da povrate hilafet. Parolu “povrat hilafeta” stavili su ispred sebe

kao glavni cilj. Počeli su odmah nakon pada hilafeta, 1924. godine.

Međutim, niti ima pobjede, niti uspjeha. Razlog neuspjeha je u

njima samima. Allah, dželle šanuhu, je obećao, a Njegovo obećanje

je istina, kazavši u suri Er-Rum, 47.ajet:

''a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.''

Tako da čovjek kad ne dobije pomoć nakon uloženog truda,

nek’ razlog traži u samom sebi i nek’ se zapita: “Da li sam zaista

slijedio Šerijat kako treba, ili da li sam uistinu bio iskren?”

Kad napravimo jedan korak naprijed,

vratimo se dva unazad, zašto?

Nećemo sami sebe zavaravati, nego ćemo staviti stvarni razlog

na sto, staviti ruku na ranu, tamo gdje uistinu boli, i analizirati naše

greške kao pametni ljudi. Mnogi misle da su baš oni radnici za

islam, ali ustvari oni su zapreka napretku islama, čak ga vode ka

dekadenci. Nije mi namjera iznositi puke kritike, nego pomoći u

otklanjanju pogreški. Pokušat ću u kratkim crtama objasniti neke

greške i zapreke u radu na Allahovom putu.

1. Pogrešno ili nedovoljno shvatanje Poslanikove životne

biografije (sire), kao i biografije njegovih ashaba.

Ako se osvrnemo na život Poslanika, sallallahu alejhi ve

sellem, i njegovih ashaba, vidjet ćemo da su prošli kroz različite

etape. Zapazit ćemo doba kad su bili slabi, doba kad su tajno

pozivali u islam, doba kad su bili tlačeni, protjerani, doba kad su

htjeli da se bore, pa im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

rekao da još nema naredbe za borbu, pa poslije toga doba hidžre,

kad su napustili rodnu grudu, rodbinu, imetak, i to sve zbog islama,

pa poslije toga doba gradnje islamske države, pa doba borbi, pa

osvajanja, i itd.

Radnik, daija na Allahovom putu, koji ne poznaje etape kroz

koje su prolazili Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi,

napravit će promašaj i dosta grešaka u svome radu za islam.

Naprotiv, ako želi uspjeh u svome radu, treba dobro procijeniti u

kojoj fazi se nalazi njegova da’va i njegov rad za islam, te da ih

uporedi sa fazama Poslanikovog poziva, i da uzme pouke i poruke.

Činjenica je da ne možemo fazu u kojoj su muslimani, u

doba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bili u snazi, uzeti kao

vodilju za današnju fazu slabosti islamskog ummeta, ili obrnuto.

Analizirajući siru, vidjet ćemo da put da’ve i rada na Allahovom

putu nije udoban, niti ravan, nego je krivudav, težak i pun raznih

iskušenja.

Sjetimo se nakon koliko godina je Allah, dželle šanuhu,

počastio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pobjedom, koliko

je truda uložio, kroz koliko je poteškoća prošao, a on je Njegov

miljenik?

Šta onda očekujemo mi, obični smrtnici. Onaj ko nije naučio

da je ovaj put prekriven poteškoćama, i da na njemu treba dosta

strpljenja, neće moći nastaviti dalje kada naiđe na neku od tih

poteškoća, ali kada uporedi svoje sa stanjem kroz koje je prošao

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi, to će mu dati snagu

i smiraj, koji će mu pomoći da nastavi tim putem, jer to je Allahov

zakon koji važi za sva Njegova stvorenja. Kada vidi da dugo

vremena čini da’vu, a nema mnogo pristalica, neće se razočarati

i odustati, nego će se podsjetiti da su i Muhamed, sallallahu alejhi

ve sellem, a i drugi poslanici bili ustrajni u da’vi iako nisu u

početku, a neki ni na kraju, imali veliki broj pristalica. Nakon gore

navedenog znat će vrijednost poznavanja sire, u njoj će naći mnogo

odgovora i rješenja na putu da’ve na Allahovom putu.
 

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Esselam alejkum, veoma zanimljiv pristup!

očekujemo još dobrih postova, in ša Allah ;)
 
Top