Reden van straffen in Islaam (hoedoed)

Shishani

moderator
Staff member
Bismillaahi wassalaatoe wassalaamoe 'alaa Rasoelillaah. Wa ba'd.
(In de naam van Allaah en zegeningen en vrede zij met de Boodschapper van Allaah. En vervolgens.)


Straffen (algemeen)

Shaykh 'Alie Ibn Naasir al-Faqiehie (grootgeleerde van Madienah), moge Allaah de Verhevene hem behouden, heeft gezegd:

“Allaah - Gezegend en Verheven is Hij - maakte de Qisaas als leven en niet (enkel) voorkoming van het doden, Hij heeft gezegd: “En er is leven voor jullie in Al-Qisaas, O mensen van begrip.” (Al-Baqarah 2: 179)

“Mensen van begrip” zijn de mensen van verstand.
Het feit dat het leven bevat, betekent dat de doder die erover denkt, doordat deze persoon hem lastig valt, (hij zegt) ik zal wraak op hem nemen en hem doden. Als hij weet dat hij zelf gedood wordt, zal hij ervan afzien hem te doden, want hij weet dat indien hij hem doodt, zelf gedood wordt. Het bevat leven voor hem en voor de ander.

“En er is leven voor jullie in Al-Qisaas.” D.w.z. er wordt hieruit geleerd dat de doder als hij weet dat hij zelf gedood wordt, hij ervan zal afzien te doden.

Wat betreft als hij weet dat hij in de gevangenis komt, zoals bij de zelfgemaakte wetten gebeurt, dan is het een makkelijke zaak: hij zal een tijdje vast zitten en daarna zal hij uit de gevangenis komen. Zo ook de dief die zich met zijn wapens gereed maakt en tijdens helft van de nacht bij de eigenaar van het huis, tussen zijn gezin binnenloopt, en zijn vrouwen (van zijn gezin) in onbedekte toestand, en zijn kinderen de angst injaagt; en als de eigenaar van het huis tegen hem opkomt, zal hij hem doden. Dit is iets welbekend dat niemand ontkent. Hij loopt binnen, verricht deze handeling, neemt dit geld en vertrekt. Indien hij wordt gepakt, in plaats dat zijn bedriegelijke hand wordt afgehakt, wordt er gezegd: 'Waarom moet deze werkende hand afgehakt worden?'

En daarom horen wij de mensenrechtorganisaties en dergelijke - en zij kent geen rechten voor de mensheid - zij zegt: 'Waarom moet deze hand afgehakt worden? Dit hand is werkende, waarom zouden wij hem afhakken, totdat de maatschappij die de Hudoed uitvoert gehandicapt wordt?' D.w.z. de helft ervan zal zonder handen komen te zitten, de handen zijn afgehakt. Zo zeggen zij het.

Ze waarborgen de rechten van de crimineel; en wat betreft de zielige persoon wie onrecht is aangedaan tussen zijn kinderen en vrouwen, en zijn kinderen de angst zijn ingejaagd, en als hij tegen hem zou opkomen, gedood zou worden, deze heeft geen rechten. Zo zeggen zij het.

D.w.z. de zaken zijn omgekeerd; ze maken de waarheid valsheid, en de valsheid waarheid.
Deze zielige persoon, hij hoort de rechten te bezitten.

Bron: “Fat-h Al Madjied”, uitleg van de Woorden van Allaah de Verhevene: “Zeg: 'Kom, ik zal jullie reciteren wat jullie Heer jullie heeft verboden.'” (Al-An'aam 6: 151)

**********************

Al-'allaamah Moehammad Al-Amien Ash-Shanqietie (één van de grootste geleerden van onze tijd), moge Allaah hem genadig zijn, heeft gezegd:

“Tot de leiding van de Qoer-aan tot het meest juiste behoort de Qisaas. Want een persoon indien hij in boosheid verkeert en een andere persoon wil doden, en dan gedenkt dat indien hij hem doodt, omwille van hem zelf gedood zal worden, zal hij de straf vrezen en het doden laten. Degene die hij wilde doden zal hierdoor in leven worden gehouden en hij zal leven in leven worden gehouden, want hij doodde niet totdat hij met de Qisaas gedood zou worden.

Het doden van de moordenaar zal veel in leven houden, wiens hoeveelheid alleen Allaah kent. De Verhevene heeft gezegd: “En er is leven voor jullie in Al-Qisaas, O mensen van begrip, zodat jullie Godvrezenden mogen zijn.” (Al-Baqarah 2: 179)

En zonder twijfel dat dit tot het meest rechtvaardige en juiste wegen behoort. En daarom wordt er in de verschillende delen van de wereld- zowel in het verleden als in het heden -het feit aangeschouwd van de weinig aantal moorden die plaatsvinden in de landen die met het Boek van Allaah oordelen, want de Qisaas doet afschrikken van (het begaan) van de criminele handeling van moord, zoals Allaah het vermeldt heeft in het zonet vermeldde Vers.

En wat de vijanden van de Islaam beweren dat de Qisaas niet samengaat met de wijsheid, doordat het het aantal (mensen van) de samenleving vermindert, omdat een tweede persoon gedood wordt nadat de eerste was overleden; en dat hij met iets anders dan de doodstraf gestraft dient te worden, door hem gevangen te zetten, en hij misschien in de gevangenis een kind krijgt waardoor de samenleving gaat groeien.

Dit allemaal zijn zwakke uitspraken, zonder wijsheid, dat is omdat het gevangen zetten de mens niet van het moorden doet afschrikken; zolang de straf niet afschrikkend is, zullen de dwazen vele moorden begaan, waardoor de samenleving door de vele aantal moorden vele malen op een dalende wijze zal verdubbelen.”

Bron: “Adwaa Ul-Bayaan”, bij de Woorden van Allaah de Verhevene: “Voorzeker, deze Qoer-aan leidt naar het meest juiste.” (Al-Israa 17: 9)

------------------------------

Het Stenigen

Ash-Shanqietie, moge Allaah de Verhevene hem genadig zijn, heeft gezegd:

“In feite is het stenigen een hemelse (geopenbaarde) vergelding wiens betekenis voor het verstand vatbaar is. Dat is dat de overspelpleger, toen hij zijn geslachtsdeel op een bedriegelijke wijze in het geslachtsdeel van de vrouw stopte, (hierbij) de meest vernederende criminele handeling pleegde dat de mens kent met betrekking tot het overtreden van de eer, het vervuilen van de heiligdommen en in het verpesten van de afstamming van de menselijke samenleving; en de vrouw die zich hiervoor aan hem schikbaar stelde is gelijk aan hem.

En degene die zo is, is onrein en vuil en niet geschikt om te vergezellen, dus strafte Zijn Al-Wijze Al-Wetende Schepper hem met de dood om zijn kwade handeling - die zo viezig en vernederend is - en het kwade van zijn gelijken van de samenleving weg te dringen; en het zal hem zelf van de onreinheid van dit vuil dat hij verrichte reinigen. En Hij maakte zijn doodstraf de meest vreselijke doodstraf, want zijn criminele handeling is de meest vreselijke criminele handeling, en de vergelding is gelijk aan de handeling.”

Bron: “Adwaa Ul-Bayaan”, bij de Woorden van Allaah de Verhevene: “Voorzeker, deze Qoer-aan leidt naar het meest juiste.” (Al-Israa 17: 9)

**********************

Ibn Al-Qayyim, moge Allaah de Verhevene hem genadig zijn, heeft gezegd:

“De doodstraf voor de getrouwde overspelpleger door middel van stenen werd alleen voorgeschreven zodat de pijn zijn gehele lichaam zal bereiken, daar zo ook het genot door middel van het verbodene deze bereikte, en omdat deze doodstraf de meest schandelijke doodstraf is. En de uitnodiger naar het plegen van overspel is in de gevoelens een sterke uitnodiger, dus werd de hardheid van deze straf tegenover de sterkte van deze uitnodiger geplaatst; en omdat in deze straf een gedenking zit in de straf van Allaah op het volk van Lot, vanwege het verrichten van de immorele daad, door middel van het bestenigen met stenen.”

Bron: "Kitaab as-Salaah" p. 6

**********************

Het Permanente Comité voor Fatwa's [van Saudi-Arabië] zei: “De moslims zijn overeengestemd dat sodomie tot de grootste zonden behoort die Allaah de Verhevene in Zijn Boek verboden heeft.” (24/ 349)

En het Comité zei: “Sodomie behoort tot de grootste immorele daden; en zijn Wettige straf is de doodstraf. Degene bij wie het bevestigd is bij de gezaghebber, door bekentenis of door vier getuigen, wordt het verplicht om de straf op hem uit te voeren.” (22/ 11-12)

Ibn al-Qayyim - moge Allaah hem genadig zijn - zei: “De metgezellen zijn over het doden van de sodomiet overeengestemd, ze verschilden alleen omtrent de wijze waarop hij gedood wordt.” (Rawdat al-Moehibbien 267)

Het ontkennen van het verbod is ongeloof:

Al-'allaamah 'Abd Al-'Aziez Bin Baaz (één van de grootste geleerden van onze tijd), moge Allaah hem genadig zijn, zei: “En zo ook, indien hij zou zeggen dat hij Allaah Alleen aanbidt, zonder iemand anders, en in alle Boodschappers gelooft, met aan het hoofd van hen Moehammad (salla Allaahoe 'alaihi wasallam), behalve in het verbod op sodomie, en dat is het doen met mannen, dan is hij een kaafir, wiens bloed en rijkdom zijn toegestaan met de idjmaa' (consensus) van de moslims.” (2/ 18)
 
Top