Shiddah (hardheid) en Ghuloo (extremisme)

bilal 5

Junior Member
De 'Shiddah' (hardvochtigheid) en de 'Ghuloo' (extremisme) van sommigen,
die zich toeschrijven aan de Salafee Manhaj (Ahlus Sunnah).
Shaykh Rabee' ibn Haadee al Madkhalee
(bron: www.rabee.net)


De Shaykh noemde de Hadeeth van de Profeet )

"Voorwaar, Allaah is Zachtaardig en houdt van zachtaardigheid in alle zaken."

(Toen vervolgde hij): "Wat de Mutashaddidoon (degenen die hard en streng zijn) betreft, is het mogelijk dat hen deze kwaliteiten zijn ontnomen, of een aantal daarvan, en om deze reden zien wij problemen ontstaan en voortvloeien uit Shiddah (hardvochtigheid en strengheid), zoals:- Ghuloo (extremisme)
- Al Khurooj (rebelleren tegen de Moslimheersers)
- At Takfeer (het ongelovig verklaren van Moslims)
- At Tabdee' (het tot innoveerders (in de Religie) verklaren van Moslims) zonder enig bewijs.

Ook, het vertonen van oppositie tegen de 'Ulemaa, neen! Echter; het aanvallen en het maken van afschuwelijke opmerkingen naar hen, waarbij ze ernaar streven om 'hen onderuit te halen' (i.e. ten onder te doen gaan), zoals in het verleden is gebeurd en op dit moment gebeurd in de landen van de Moslims, en deze zaak is zo helder als het daglicht!

Ten vierde, ja, Ahlul Bid'ah beschrijven Ahlus Sunnah met (de eigenschap van) Shiddah, om de mensen bang te maken en hen bij de waarheid vandaan te jagen. Desondanks, zelfs met dit, zijn er degenen van onder de 'Ulemaa geweest, die zijn beschreven met (de eigenschap van) Shiddah, en degenen die hen als zodanig beschreven, waren van Ahlus Sunnah en niet van Ahlul Bid'ah. Echter, waren zij weinig in aantal, in vergelijking met de duizenden geleerden van onder de Imaams van Hadeeth en Fiqh, die zijn beschreven alszijnde rechtvaardig, gematigd, evenwichtig en zachtaardig, daarmee de weg van de Profeet volgend, aangezien hij vol genade en zachtaardigheid was, degene die zei:

"Voorwaar, Allaah is Zachtaardig en houdt van zachtaardigheid, en geeft via zachtaardigheid dat, wat Hij niet geeft via hardvochtigheid of iets anders."

En ook de uitspraak van de Profeet in de hadeeth van Aa'ishah:

"Voorwaar, zachtaardigheid wordt niet gebruikt in iets, behalve dat het het mooi maakt, en wordt nooit weggenomen van iets, behalve dat het het bederft."

Behalve dat de Shiddah die die geleerden hadden, niet het type Shiddah was, zoals de 'dwaze onwetenden' zich dat voorstellen, aangezien die geleerden werden beschouwd als 'Ulemaa die intelligentie bezaten, en een hoogstaand, feilloos karakter en moreel gedrag hadden, gebruikten zij Shiddah op de correcte manier en op de juiste plaats! Ook is het zo, dat de Shiddah die zij gebruikten, niet werd gebruikt als basis of fundament, waarop hun leven en Da'wah waren gevestigd, noch was hun Shiddah gericht tegen (en gebruikt tegen) Ahlus Sunnah, in tegenstelling tot wat sommige van de 'verdachtige onvolwassenen' vandaag de dag doen!..."

(Toen vervolgde Shaykh Rabee', door een aantal van de 'Ulemaa van de afgelopen tijd te noemen, die deze goede kwaliteiten hadden, die eerder zijn genoemd, zoals Shaykh Ibn Baaz, Shaykh 'Abdullaah Al Qar'aawee, en Shaykh Haafidh Al Hakamee, - moge Allaah hen allen genadig zijn. Toen beëindigde de Shaykh het artikel door te zeggen):

"...Voorwaar, de Shiddah die in deze tijd is ontstaan, is helemaal niet van As Salafiyyah, in welke vorm of opzicht dan ook! En het bewijs hiervoor is, dat het nu een pijl is geworden, wat gericht is naar de kelen van degenen die in waarheid oproepen tot de Sunnah. En degenen die deze Shiddah hebben, doen hun best om deze oproepers (naar de Sunnah) 'naar beneden te halen' (i.e. ten onder te doen gaan) en door hen te verhinderen van het 'Da'wah Veld', door te beweren dat zij 'Mumayyi'oon' zijn (degenen die een milde standpund innemen bij het implementeren van sommige van de fundumentele Usool van de Salaf), en het is een 'Onjuiste, Onrechtvaardige en Duivelse bewijs!' Waarmee zij de grootste helpers en ondersteuners zijn geworden van de Vijanden van de Sunnah en zijn mensen (en dus ook van As-Salafiyyah en zijn mensen)! Wees dus voorzichtig en pas op voor de 'listen en plannen', die de 'Vijanden van de Sunnah' gebruiken, vooral in deze tijden!"
 
Top