Tafsier (uitleg) Soerah Al-Fiel (De Olifant)

Shishani

moderator
Staff member
Bron: www.ahloelhadieth.com

Tafsier (uitleg) Soerah Al-Fiel (De Olifant)
Geschreven door Imaam Ibn Kathier

Soerah Al-Fiel -105- (De Olifant): (Dit hoofdstuk is Mekkaans)

In de Naam van Allaah de Barmhartigste de Genadevolste

1. Heb jij (O Moehammad) niet vernomen over wat jou Heer met de bezitters van de olifanten heeft gedaan? [Het leger van de olifanten dat vanuit Jemen onder leiding van Abrahah Al-Ashram naar Mekkah wilde komen om de Ka’bah te verwoesten]
2. Heeft Hij hun plan niet doen falen?
3. En Hij heeft over hen zwermen vogels gezonden.
4. Die stenen van Sidjiel (gebakken klei) op hen wierpen.
5. Waardoor Hij hen als (een leeg veld) tarwe maakte (waarvan de korrels zijn opgegeten door het vee).

Dit incident heeft (in het kort) plaatsgevonden in de tijd van het geboortejaar van de profeet (salallaahoe 'aleyhi wa sallam). Abrahah Al-Ashram was de gouverneur van Jemen onder gezag van de koning van Ethiopië (Jemen was indertijd een gedeelte van het Ethiopische koninkrijk). Abrahah dacht er aan om een huis in San'aa te bouwen (net zoals de Ka'bah in Makkah) en om daarheen de Hadj van de Arabieren te wenden, zodat alle handel en baten van Makkah naar Jemen zouden komen. Hij droeg zijn idee aan de koning van Ethiopië voor, en deze was het met zijn idee eens. Zo werd het huis (kerk) gebouwd en het werd Al-Qoellais genoemd, er was geen gelijksoortige kerk te vinden in die tijd. Alle Arabieren en in het speciaal de Qoeraish-stam waren hier verschrikkelijk kwaad over. Eén van hen ging naar Jemen en betrad Al-Qoellais in de nacht en deed daar zijn behoeften bekladde de muren ermee en ging weg.

Toen Abrahah dit zag, kon hij zijn kwaadheid niet bedwingen en bracht een leger op de been om Makkah binnen te vallen en de Ka'bah te vernietigen. Er waren in dat leger dertien olifanten waaronder een hele grote olifant genaamd Mahmoed. Het leger bewoog zich voort, en er was geen van de Arabische stammen die de strijd met hen aanging of dat ze verslagen en vermoord werden, totdat zij dichtbij Makkah kwamen. Daarna vonden er een aantal onderhandelingen plaats tussen Abrahah Al-Ashram en het hoofd van Makkah toentertijd ('Abdoel-Moettalib bin Haashim, de opa van de Profeet (sallallaahoe 'aleyhi wa sallam)). Waaruit voortvloeide dat Abrahah de ingenomen kamelen van 'Abdoel- Moettalib aan hem terug zou geven, en zelf zou beslissen over wat hij met de Ka'bah ging doen, omdat 'Abdoel-Moettalib niet de eigenaar van de Ka'bah is maar de Ka'bah zelf een eigenaar heeft (i.e. Allaah). 'Abdoel-Moettalib droeg de mannen op om de stad te evacueren en samen met hun vrouwen en kinderen de toppen van de bergen te beklimmen, omdat hij bang was dat het onderdrukkend leger hen zou deren.

Daarna bewoog het leger zich voort in de richting van Makkah, en toen zij in het midden van de Moehassir vallei (tussen Moezdallifah en Mina) aankwamen, kwamen er plotseling vanuit de richting van de zee zwermen vogels (vleermuizen of iets dergelijks) aanvliegen die het leger vanuit de lucht aanvielen door elk drie kleine steentjes vanuit hun klauwen en snavels op hen te laten vallen. Er viel geen steen vanuit de lucht op een soldaat of het deed zijn vlees smelten en liet hem in stukken uitbarsten. Zij waren werkelijk met een plotselinge nederlaag overrompeld. Abrahah Al-Ashram probeerde te vluchten (terug naar Jemen) maar Allaah liet hem een plotselinge ziekte overkomen die zijn lichaamsdelen stukje voor stukje van hem af deed vallen totdat hij er als een kaal geplukte kuiken uitzag, en overleed nadat zijn hart en borstkas uit elkaar spatte. Dit was de sublieme overwinning van Allaah (de Allerhoogste, de Meest Krachtige Heerser) voor de mensen van Makkah, en zo verdedigde Allaah Zijn Huis (de Ka'bah) tegen deze invasie.

Vanuit Tafsier Ibn Kathier, Soerah Al-Fiel
Het Verhaal van het Leger van de Olifanten (de Qor`aan 105: 1-5)
 

moslimmm

'Abdel'aziz
djzakalahoegairen agie,

mocht je meer tafsier artiekelen hebben, zou je die hier dan ook willen plaatsen,
ik vind ze namelijk heel goed en je hebt ze niet vaak in het nederlands.

gair incha allah.

djazakalah

waselemoe3aleikoem wr wb
 
Top