Tesavuf- sufizam u islamu

tarik-adilovi-263

New Member
Nakšibendije uglavnom praktikuju tajni (hafi) zikr. Namjera ovog tarikata je prije svega da oživi islam boreći se protiv zloupotrebe vjere i vjerskih osjećanja. Odigrao je krupnu ulogu u vezivanju turskog naroda za sunnijsku tradiciju. Čuveni sufijski pjesnik Džami je pripadao ovom tarikatu.

Nakšibendijski tarikat je osnovao Muhammed Beha’uddin Nakšibend El-Buhari poznatiji po imenu Šah-i Nakšibend. Potiče iz mjesta Kasr-i Arifan u blizini Buhare. Od djetinjstva se nalazio u tesavvufskom okruženju. Otac mu je bio murid Hadže Muhammed baba Semmasija, kadesallahu sirrehu, jednog od prvaka među velikim hadžegan šejhovima tog doba. Baba Semmasi je njegovu naobrazbu dao pod nadzor svog halife Emir Kulal, kadesallahu sirrehu. Tako je Beha’uddinov sohbet i iršad šejh bio šejh Emir Kulal, kadesallahi sirrehu, a uvejsi muršid Abdulhalik Godždevani, kadesallahu sirrehu. Iako je Gudždevani preselio mnogo prije Beha’uddin Nakšibenda između njih je postojala uvejskijska duhovna veza, budući da su bili sličnih mešreba. I Abdulhalik Gudždevani i Beha’uddin Nakšibend su preferirali hafi zikr u odnosu na džehri. Beha’uddin Nakšibend, kadesallahu sirrehu je tokom svog duhovnog usavršavanja bio i murid jesevijskim šejhovima šejh Kasimu i Halilu Ata’u.

U nakšibensijskom tarikatu postoji jedanaest postulata, tj. osnova i principa. Osam ih je postavio Abdulhalik Gudždevani, a tri Šah-i Nakšibend. ti postulati su sljedeći:

 1. Vukuf-i Zemani; činiti samokontrolu svakog trenutka i u svakom stanju
 2. Vukuf-i Adedi; pridržavati se konkretno određenog broja ponavljanja tokom činjenja zikra i biti usredsređen na njega.
 3. Vukuf-i Kalbi; dijeli se na dvoje: a )zakir je u svakom trenutku svjestan Allaha i misli na Njega, a u srcu ne ostavlja mjesto za bilo šta drugo osim Njega; b) zakir se u toku činjenja zikra okreće prema svome srcu, tačnije prema onom dijelu tijela koji se nalazi ispod lijeve strane njegovih grudi i tako spriječava taj dio tijela da vude u gafletu od zikra.
 4. Huš der dem; pri svakom udisaju čuvati svoj smiraj i truditi da se ne bude u gafletu od Allaha.
 5. Nazar ber kadem; Pogled oboriti ka vrhovima nožnih prstiju.
 6. Seher der vatan; putovanje od ljudi do Gospodara
 7. Halvet der endžumen; osama među narodom. Biti sa svijetom, ali sam, biti među stvorenjima ali sa Stvoriteljem.
 8. Jad kerd; činjenje zikra ujedno i srcem i jezikom.
 9. Baz gešt; udaljavanje ili odstranjivanje misli i ostalog što nas ometa u toku zikra
 10. Nigah dašt; čuvanje srca kao mjesta Božije manifestacije od svih stvari koje su strane i ne odgovaraju ovom uzvišenom mjestu
 11. Jad dašt; dublje značenje postulata Nigah dašt. Povratak Allahu i očuvanje tog stanja bez govora.
 

muslimhanif

Junior Member
U Bosni i Hercegovini rasprostranjena je pogubna praksa obilaženja i obožavanja pojedinih kaburova i turbeta, koja je karakteristična za ljude koji se nazivaju sufijama i koji smatraju da u njima leže Allahove evlije, ljudi koji su imali nadnaravne moći i tokom života, a i sada kada su mrtvi, te dolaze na ta mjesta i mole se tim umrlim da se oni zauzimaju kod Allaha za njih.

Kaže Imam Šafija: „Ako čovjek uđe u sufizam početkom dana, neće doći podne a postaće luđak. Neće se niko družiti sa sufijama četrdeset dana, a da će mu se pamet vratiti.“ (Telbis Iblis, Imam Ebul Feredž ibn Dževzij, 371)

Kaže Imam Ukajli: „Allah, Allah, čuvajte se slušanja njihova govora. Oni su heretici - otpadnici od vjere, koji sastaviše dronjke, vunu, bezumna i nevjernička djela. Jelo, piće, ples, pjesma i zapostavljanje šerijatskih propisa. Heretici se nisu usudili odbaciti Šerijat dok ne dodoše sufije.“ (Ibid, 374)

Osmanska država: bastion širka od osnivanja do pada
 
Last edited:

tarik-adilovi-263

New Member
U Bosni i Hercegovini rasprostranjena je pogubna praksa obilaženja i obožavanja pojedinih kaburova i turbeta, koja je karakteristična za ljude koji se nazivaju sufijama i koji smatraju da u njima leže Allahove evlije, ljudi koji su imali nadnaravne moći i tokom života, a i sada kada su mrtvi, te dolaze na ta mjesta i mole se tim umrlim da se oni zauzimaju kod Allaha za njih.

Kaže Imam Šafija: „Ako čovjek uđe u sufizam početkom dana, neće doći podne a postaće luđak. Neće se niko družiti sa sufijama četrdeset dana, a da će mu se pamet vratiti.“ (Telbis Iblis, Imam Ebul Feredž ibn Dževzij, 371)

Kaže Imam Ukajli: „Allah, Allah, čuvajte se slušanja njihova govora. Oni su heretici - otpadnici od vjere, koji sastaviše dronjke, vunu, bezumna i nevjernička djela. Jelo, piće, ples, pjesma i zapostavljanje šerijatskih propisa. Heretici se nisu usudili odbaciti Šerijat dok ne dodoše sufije.“ (Ibid, 374)

Osmanska država: bastion širka od osnivanja do pada
Kao prvo da razjasnimo ja nisam derviš, a kao drugo ne bi bilo tebe da nije bilo Osmanlija !
 

muslimhanif

Junior Member
Budistički filozofi kažu: "Naš um je Buda". Onda kažu: "Nije um, nije Buddha, nije stvar" (A nije A). U skladu toj logici, svako može reći: "Ja sam Sufij, iako nisam Sufij". (Pogledajte: Princip kontradikcije)
 
Last edited:

Konjanik

Hic Rhodus Hic Salta
Einstein kaže: "Dvije stvari su beskrajne: svemir i ljudska glupost. Iako nisam siguran za svemir."

A Krleža veli: "Tebi, o gluposti ljudska, udaram himnu o bubanj."

:SMILY105:
 
Top