Da li ste znali, da li je ispravno dizati ruke u namazu???

Discussion in 'Pravac, Metodologija' started by GAZIJA, Jun 26, 2009.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Dokazi ucenjaka koji smatraju da dizanje ruku nije sunnet

  1. Dzabir b. Semure prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao ashabima: "Sta vam je - vidim vas da dizete svoje ruke u namazu kao da su repovi uznemirenih konja ?! Budi smireni u namazu!'" (Muslim, Ebu - Avvane, Ibn Huzejme, Ibn-Hibban,Ebu-Jala, Taberani)
  Komentar: Pored svoje ispravnosti, citirani hadis nije validan argument na ovom mjestu. Imam Muslim je poslije ovog hadisa naveo drugo predanje koje ga pojasnjava. U toj verziji stoji da je Dzabir b. Semure rekao: "Klanjali smo za Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa kada smo predavali selam, pokazivali smo svojim rukama lijevo i desno.
  Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nam rece: 'Sta vam je pa pokazujete svojim rukama kao da su repovi jogunastih konja ?! Kada neko od vas preda selam neka se okrene ( glavom ) prema svome bratu i neka ne pokazuje rukama.'" ( Muslim, Ahmed, Ibn Hibban ) Iz ovih hadisa vidimo koliko je neophodno sakupljanje svih predaja koje govore o nekom pitanju, jer se samo tako moze razumjeti i shvatiti njihova poruka.

  Ako bismo to zanemarili, onda bi bili u pravu oni koji kazu da ne klanjanju zato sto je Allah u Kur'anu rekao: "Tesko se klanjacima," ( prijevod znacenja El-Ma'un, 4. ), jer zanemaruju sta uzviseni Allah kaze poslije toga, tj. kojoj kategoriji klanja se prijeti.

  Islamski ucenjaci zabranjuju...

  uzimanje za dokaz jednog ajeta ili hadisa bez uzimanja u obzir svega sto je receno o odredjenom serijatskom pitanju. Imam ehlus-sunneta Ahmed b. Hanbel kaze: "Ako se ne uzmu u obzir svi putevi jednog hadisa, isti se ne moze razumjeti." Jahja b. Mein tvrdi: "Ukoliko ne sakupimo jedan hadis sa stotinu puteva, necemo doci do istine." Imam Buhari kaze: "Onaj ko se posluzi ovim hadisom, uzimajuci ga za dokaz o nedizanju ruku u namazu, nema nikakve veze sa serijatskim znanjem. Poznato je da se to odnosi na tesehhud." ( tesehhud - sjedenje u namazu ) - Vidjeti: Rafeul-jedejni, str. 90/79. Ibn Huzejme u svom "Sahihu" na osnovu ovog hadisa naslovio je poglavlje: "Ukor onome ko pokazuje lijevo i desno dok predaje selam u namazu."

  ===================

  2. El-Berra b. Azib veli: "Vidio sam Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, da, kada je stupio u namazu, digao je svoje ruke u visini usiju, a potom ih nije dizao do kraja namaza." ( Darekutni, Ebu-Davud, Bejheki )

  Komentar: Imam Nevevi kaze: "Ovaj hadis je neispravan po misljenju svih hadiskih strucnjaka. ( Vidjeti El-medzmua, 3/371. ) Od njih su: Sufjan es-Sevri, imam Safija, Abdullah ibn Zubejr, Humejdi, imam Buhari, imam Ahmed, Jahja b. Mein, Darimi, Bezzar, Hattabi, Bejheki, Su'abe, Ibn Kajjim el-Dzevzi, Ibn Hadzer i drugi. Svi su slozni da je Jezid b. Ebi-Zijad u ovom hadisu dodao: "... a potom ih nije dizao do kraja namaza."

  ==================

  3. Alkame prenosi da je Abdullah ibn Mesud upitao: "Hocete li da vam klanjam kako je klanjao Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem ?" Zatim je klanjao i nije dizao ruke osim pri pocetnom tekbiru. ( Bejheki, Tirmizi, Ahmed, Ebu-Davud, Ibn-Ebi-Sejbe, Ebu-Jala. Imam Tirmizi ovaj hadis smatra dobrim, a Ibn Hazm, Ahmed Sakir i Albani vjerodostojnim ).

  Komentar: Vrhunski hadiski eksperti kao sto su: Imam Safija, Buhari, Ahmed, Abdullah b. Mubarek, Ebu-Hatim, Darimi, Ebu Davud, Jahja b. Adem ( ucitelj imama Ahmeda ), Bezzar, Ibn-Hibban, Darekutni, Bejheki, Ibn-Abdul-Berr, Nevevi, Ibn Dzevzi, Mubarekfuri i vecina ucenjaka prvih i potonjih generacija citirani hadis smatraju slabim. ( Vidjeti fethul bari, 6/331., od Ibn Redzeba. ) Ova predaja je ujedno i najjaci dokaz ucenjacima koji zastupaju ovo misljenje. Ibn Kajjim, nakon sto je nepobitno argumentirao slabost ovog hadisa, kaze: "...Zato je pravi promasaj i greska oslanjati se na ovu predaju i njome oponirati, po konsenzusu ucenjaka, vjerodostojnim hadisima, a koji potvrduju dizanje ruku u namazu."

  Kada bismo prihvatili autenticnost ovog hadisa, opet ne bi mogao posluziti kao argument, jer ako Ibn-Mesud nije prenio dizanje ruku, osim pri pocetnom tekbiru, prenijeli su drugi ashabi.

  ================

  4. U Drugoj verziji Ibn-Mesud kaze: "Klanjao sam za Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekrom, Omerom i nisu dizali svoje ruke psim pri pocetnom tekbiru." ( Darekutni, Ibn-Dzevzi u El-Mevduat )

  Komentar: Imam Zehebi ovu verziju smatra slabom, a Sevkani apokrifnom ( laznom ). U lancu prenosilaca ove predaje ima Muhammed b. Dzabir el-Jemami, koga nepouzdanim smatraju: Ebu-Zura, imam Buhari, Ahmed, Ibn-Mein, Nesai, Ebu-Davud, El-Idzli, Ibn Hibban i drugi.

  =================

  5. Prenosi se da je Alija b. Ebi-Talib klanjao i da nije dizao ruke osim pri pocetnom tekbiru. ( Buhari i Bejheki )

  Komentar: Ova predaja je slaba. Neispravnom su je ocijenili: Imam Buhari, Sufjan es-Sevri, Osman ed-Darimi, Safija i Nevevi. Pored toga, nije logicno da Alija prenosi vjerodostojan hadis o dizanju ruku ( Buhari, Ibn Madze, Darekutni. Imam Ahmed i Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom ) potom ostavi sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.

  =================

  6. Apokrifni hadis: "Ne vrijedi namaz onome ko dize ruke." ( Ibn Hibban ( muallekan ), Dzevzekani, Ibn Dzevzi ). Imama Dzevzekani, Ali Kari, Sevkani i sejh Albani ovu predaju smatraju apokrifnom, a Ibn-Dzevzi slabom. Hafiz u Et-telhisul-habiru, 1/365, kaze: "Biljezi ga Hakim u El-Medhlu i kaze da je apokrifan/lazan." )

  Komentar: Ovaj, lazni hadis, nije dozvoljeno ni spominjati, osim da se upozori na njega. Zabranjeno je posezati za lazima kada je rijec o materijalnim stvarima, kako da ne bude u vjeri koja se gradi na cvrstim i nepobitnim osnovama, postojecim do Sudnjeg dana ?!

  Misljenje o nedizanju ruku prenosi se od nekih ashaba i tabi'ina ( medjutim, prethodno smo spomenuli rijeci imama Buharije: "Nema nijedne ispravne predaje da je neko od njih ( tj. ashaba ) ostavio dizanje ruku u namazu." ), imama Malika, po slaboj verziji, i ucenjaka hanefijske pravne skole.

  Nakon iznesenih argumenata i komentara na dokaze druge skupine, mozemo uvidjeti njihovu slabost i neprihvatljivost.

  Ibn-Dzevzi kaze: "Sta ima neispravnije od dokazivanja ovim predajama ( o nedizanju ruku u namazu ) koje se jasno suprostavljaju vjerodostojnim hadisima."

  Imam Buhari tvrdi: "Hadiski strucnjaci iz Hidzaza i Iraka kao sto su: Abdullah b ez-Zubejr, Alij b. Abdullah b. Dzafer, Jahja b. Mein, Ahmed b. Hanbel, Ishak b. Rahevej, a bili su najuceniji u svoje vrijeme, smatrali su slabim sve hadise i predaje od ashaba koje govore o nedizanju ruku." Imam Buhari je napisao posebno djelo vezano za dizanje ruku u namazu. U njemu je sakupio sve predaje i nepobitno dokazao da je dizanje ruku u namazu bila praksa Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovih ashaba i ucenjaka nakon njih. Ovo svoje djelo zapoceo je rijecima: "Odgovor onima koji poricu dizanje ruku prilikom odlaska na ruku i vracanje sa njega..." Da imamo mogucnosti, naveli bismo sve predaje od Poslanika, s.a.v.s., ashaba i tabi'ina, o dizanju ruku u namazu. Medjutim, bilo bi to opsirno nego cijela ova studija. Ko zeli vise, neka pogleda djela kojima smo se sluzili, u prvom redu djelo: "Refeul-jedejni" od imama Buharije.

  Na kraju mozemo konstatovati da hadis koji govore o dizanju ruku potvrdjuju, a koji govore o nedizanju negiraju, pa se prednost treba dati potvrdi, jer za nju postoji dodatni argumenti i znanje, kako tvrde islamski ucenjaci. Imam Buhari kaze: "Ako jedan prenosilac potvrdjuje a drugi negira, prednost se daje onome ko potvrdjuje a ne onome koji negira."

  Napomena: Nepoznavanje ovog propisa izazvalo je izvjesne probleme u nekim podnebljima. Ovo nije samo slucaj u nasem vremenu vec su se sa slicnim problemima suocavali nasi prethodnici. Imam Ebu-Bekr Ibnul-Arebi el-Maliki spominje da je njegov ucitelj Ebu- Bekr et-Turtusi ( umro 530. god. po Hidzri ) usao u jednu dzamiju i klanjao dizuci ruke svoje kada bi cinio ruku' i vracao se sa njega. jedan od prisutni rece svojoj druzini: "Pogledajte ovog istocnjaka kako je usao u nasu dzamiju! Ustanite, ubijte ga i bacite u more da vas niko ne vidi!" Kada je te rijeci cuo njegov ucenik Ibnul-Arebi el-Maliki gotovo da mu se srce raspuklo od muke. Pokusavao je odvratiti ih od zle namjere, govoreci: "To je imam Et-Turtusi, najveci pravnik ovog vremena!" Oni mu odgovorise: " A zasto dize svoje ruke u namazu ?!"

  Mr. Safet Kuduzović

  amber.ba

Share This Page