IslaamQuiz

Discussion in 'Algemene discussies' started by Deen_Al_Islaam, Dec 19, 2008.

 1. Deen_Al_Islaam
  Offline

  Deen_Al_Islaam Junior Member

  Joined:
  Dec 4, 2008
  Messages:
  251
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe

  DjazaakAllahu khairan om dit te delen...
  Tijdje geleden hebben ik nog dingen gezien over de geleerden van de shia en vind het schandalig hoe ze zovele broeders en zusters kunnen misleiden...
  Je hoeft niet eens een geleerde te zijn om te weten dat die praktijken haram zijn om anderen buiten Allah soubhanahu wa ta3ala aan te roepen, al dan niet als bemiddelaar...

  Ameen Ya Rabb Al3Alamien !!

  Wa salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe
 2. Imad
  Offline

  Imad Junior Member

  Joined:
  Aug 9, 2006
  Messages:
  671
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  ASsalamoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh,

  Mabsoot :shake: imad

  Walaikoem esalaam warahmatullah
 3. Imad
  Offline

  Imad Junior Member

  Joined:
  Aug 9, 2006
  Messages:
  671
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Assalamoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh,

  Zeg dat wel Deen_Al_Islaam. De shia geleerden proberen de islaam van binnen kapot te maken.

  Assalamoelaikoem warahmatullahi wbarakatuh
 4. moslimmm
  Offline

  moslimmm 'Abdel'aziz

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  ik heb al wat antwoorden gezien op mn vraag mr ik heb nog niet het genoegen gehad het goede antwrd te zien:p.

  ik zal incha allah een tip geven >>>>>.TIP!!: GELEERDEN.......:)

  WASSELEMOE3ALEIKOEM WR WB
 5. nizar83
  Offline

  nizar83 Junior Member

  Joined:
  Jan 16, 2008
  Messages:
  575
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Occupation:
  student
  Location:
  netherlands
  Ratings Received:
  +0 / 0
  aselemu aleikum

  wat houdt aqeedah in?

  dat is dus myn quizvraag...
 6. Deen_Al_Islaam
  Offline

  Deen_Al_Islaam Junior Member

  Joined:
  Dec 4, 2008
  Messages:
  251
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +0 / 0
  walaykoum salaam wa rahmatullahi wa barakatoehoe
  De betekenis van `Aqiedah en de verduidelijking van het Belang ervan
  Geschreven door Shaych Saalih al-Fawzaan

  De betekenis van `Aqiedah en de verduidelijking van het belang ervan met betrekking tot het gegeven dat het de fundering is waarop de Dien is gebouwd.


  De taalkundige betekenis van `Aqiedah is afgeleid van ‘al-‘aqd’ wat beteken stevig gevestigd te zijn op iets. ‘A’taqadtu’dat of dat betekent mijn hart en geest zijn er stevig op gevestigd.


  `Aqiedah is datgene wat een persoon als zijn religie houdt. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: “Zijn `Aqiedah is goed”, wat betekent vrij van twijfel of speculatie. `Aqiedah is een handeling van het hart en het houdt dus in: een geloof en bevestiging van iets middels het hart.


  De betekenis van `Aqiedah in de Sharie’ah is het geloof in Allaah, Zijn Engelen, Boeken, Boodschappers, de Laatste Dag en het geloof in al-Qadr (Goddelijke Oordeel) het goede en slechte ervan. Deze worden ook wel de pijlers van Iemaan genoemd.


  De Sharie’ah wordt verdeeld in twee categorieën: Geloofspunten en Handelingen:


  Geloofspunten zijn die zaken welke niet verbonden zijn aan de manier waarop de handeling wordt uitgevoerd, zoals het geloof in de Roeboebiya (Heerschappij) van Allaah, de Almachtige en Majesteitelijke, de verplichting om Hem alleen te aanbidden en het geloof in de rest van de pijlers van Iemaan, zoals hierboven is vermeld. Deze worden ook wel de basisfundamenten genoemd. Handelingen zijn die zaken die verbonden zijn aan de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd zoals de Salaat (Gebed), Zakaat (verplichte aalmoezen), Vasten en alle andere handelingen die uitgevoerd worden. Deze worden ook wel de vertakkingen (Foeroe ’) genoemd, omdat ze gebaseerd zijn op correcte of verdorven geloofspunten.


  Dus de correcte `Aqiedah is het fundament waarop de Dien (religie) wordt gebouwd en waardoor de handelingen gered en gecorrigeerd worden, zoals Hij, de Allerhoogste, zegt:


  {Dus eenieder die hoopt op de Ontmoeting met Zijn Heer, laat hij goede werken verrichten en niets of niemand in de aanbidding van zijn Heer vereenzelvigen.}[1]


  En Hij zegt:


  {En voorzeker hebben wij aan jou geopenbaard (O Mohammed) zoals Wij geopenbaard hebben aan hen (de Boodschappers) vóór jou: “Als jij anderen vereenzelvigt in de aanbidding van Allaah, (dan) zullen (al) jou handelingen vergeefs zijn en zul jij zeker tot de verliezers behoren}[2]


  En Hij zegt:


  {Dus aanbidt Allaah (Alleen) door het doen van religieuze handelingen in oprechtheid voor de zaak van Allaah alleen (en niet uit vertoon, en schrijf Hem geen partners toe in aanbidding).}[3]


  Dus deze edele verzen en talrijke andere verzen bewijzen dat handelingen slechts geaccepteerd worden wanneer ze zuiver en vrij zijn van Shirk. Dit is waar de Boodschappers (‘alayhiem salaam), belang aan gaven door de `Aqiedah te corrigeren. Dus het eerste waartoe ze hun volkeren toe riepen was de aanbidding van Allaah alléén, en het vermijden van de aanbidding van iets buiten Hem. Zoals Hij, de Allerhoogste, zegt:


  {En voorwaar, Wij hebben onder elke Oemmah (gemeenschap, natie) een Boodschapper doen opstaan (zeggende): “Aanbidt Allaah (Alleen), en vermijdt (of blijf weg van) de Taaghoet (alle valse godheden, etc. i.e. aanbidt geen Taghoet buiten Allaah).”}[4]


  Het eerste waarmee elke Profeet zijn volk mee aansprak was:


  {O mijn volk! Aanbidt Allaah! Jullie hebben geen andere Ilaah (Godheid) dan Hem}[5]


  Zoals door Noeh, Hoed, Saalih, Shoe’aib, en alle andere Profeten tegen hun volkeren is gezegd. [Zie daarvoor Soerah Al-A’raaf onder meer Vers 65,73 en 85]


  De Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) verbleef 13 jaar lang in Mekkah, na zijn zending als Profeet en Boodschapper om de mensen uit te nodigen naar de Tawhied, en het corrigeren van de `Aqiedah omdat dat de fundering is waarop de Dien wordt gebouwd. De Selefie verkondigers hebben ten allen tijde het voorbeeld van de Profeten en Boodschappers overgenomen. Zij begonnen daarom ook met het uitnodigen van de mensen naar Tawhied en het corrigeren van de `Aqiedah. Hierna richtten zij zich op de overgebleven zaken van de Dien.

  Bron: 'Aqiedah at-tawhied

  [1] Soerah Al-Kahf (18), 110
  [2] Soerah Az-Zoemar (39), 65
  [3] Soerah Az-Zoemar (39), 2
  [4] Soerah An-Nahl (16), 36
  [5] Soerah Al-A’raaf (7), 59

  (bron: ontdekislam.nl)  @ Nizar barakAllahu fiek voor je vraag, maar Moslimmm moet nog een vervoledigd antwoord krijgen op de zijne inscha'Allah :)

  wa salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe
 7. moslimmm
  Offline

  moslimmm 'Abdel'aziz

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0

  haha, jaah! dat klopt mensen ik heb nog steeds g1 antwrd gehad op mijn vraag:p


  waselemoe3aleikoem wr wb
 8. Deen_Al_Islaam
  Offline

  Deen_Al_Islaam Junior Member

  Joined:
  Dec 4, 2008
  Messages:
  251
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta3ala wa barakatoehoe

  We gaan eens een makkelijke vraag nemen...

  Wie was de eerste man, en de eerste vrouw die zich bekeerden tot de Islaam??

  + GEEF ONS EXTRA INFORMATIE OVER DEZE 2 PERSONEN (zodat we insha Allaah er nog meer over kunnen leren :) )

  wa salamu alaykoum wa rahmatullahi ta3ala wa barakatoehoe
 9. moslimmm
  Offline

  moslimmm 'Abdel'aziz

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
 10. Deen_Al_Islaam
  Offline

  Deen_Al_Islaam Junior Member

  Joined:
  Dec 4, 2008
  Messages:
  251
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe

  Wie weet het anwtoord?
  Het is echt heeeeeeel simpel :)

  wa Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe
 11. Mabsoot
  sunnah
  Offline

  Mabsoot Amir Staff Member

  Joined:
  Jun 2, 2006
  Messages:
  6,500
  Likes Received:
  281
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Male
  Location:
  England / Jordan
  Home page:
  Ratings Received:
  +745 / 6
  Wa laaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh

  Abu Bakr Radhiyallahu anhu,

  And this was his kuniyah, Abu Bakr. The full name of Abu Bakr (radhiyallahu anhu) was ABDULLAH ibn Uthmaan ibn Amr al Qurashi. His father’s kunyah was Abu Quhaafah. Radhiyallahu anhu. Also, Abu Bakr was known as Abu Bakr as-Sideeq, this means, Abu Bakr the Truthful one.

  Khadijah Bint Khuwaylid, Radhiyallahu anha

  It was narrated that Ibn ‘Abbaas said: the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) drew four lines on the ground, then he said, “Do you know what this is?” We said, “Allaah and His Messenger know best.” The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “The best of the women of Paradise are Khadeejah bint Khuwaylid, Faatimah bint Muhammad, Aasiyah bint Mazaahim the wife of Pharaoh, and Maryam bint ‘Imraan – may Allaah be pleased with them.”

  (Narrated by Ahmad, 2663. Classed as saheeh by Imam al-Albaani Saheeh al-Jaami’, 1135)

  Abu Bakr and Khadijah was de eerste man and vrouw die zich bekeerden tot de Islaam


  mijn vraag !

  Wat zijn de zeven voorwaarden van de Kalimah, La Ilaha Ilallah?

  assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
 12. Deen_Al_Islaam
  Offline

  Deen_Al_Islaam Junior Member

  Joined:
  Dec 4, 2008
  Messages:
  251
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  26
  Gender:
  Female
  Ratings Received:
  +0 / 0
  walaykoum salaam wa rahmatullahi wa barakatoehoe

  Well done ! :D
  BarakAllaahu fiek for this complete answer u gave us :)

  This is my answer on your question... It's in dutch ...

  Een voorwaarde is een noodzakelijk vereiste voor iets om te zijn of om te gebeuren. De voorwaarden van Tawhied zijn van groot belang, het is verplicht voor elke moslim ze te weten en ze toe te passen in zijn dagelijkse leven. Dit omdat wanneer een persoon één van de voorwaarden breekt, zijn Islam wordt vernietigd. Als we bijvoorbeeld bij het gebed één van de voorwaarden breken, zoals bidden in een andere richting dan van de qibla, of dat niet de hele awra bedekt is, dan is het gehele gebed ongeldig.

  Er zijn zeven voorwaarden voor Tawheed:

  1. De eerste voorwaarde is Al-i’lm (kennis)

  Het is een verplichting voor een ieder die de Shahaada uitspreekt, dat diegene weet wat het betekent. Allah (s.w.t) zegt in de Qor’aan:

  19. Weet, dat er geen god is dan Allaah. (Mohammed).

  Als iemand dus negeert dat Allah (s.w.t) de Enige is Die het waard is aanbeden te worden, dan is zijn Islam tenietgedaan. Om deze reden is kennis een fundamentele voorwaarde voor de acceptatie van iemand’s Islaam.

  Othmaan (radiallaahoe anhoe) heeft overgeleverd dat de Profeet (sallallahoe aleihi wasallam) heeft gezegd: “ Degene die sterft en weet ‘Laa ilaaha illallaah’; dat er niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah, zal het Paradijs binnentreden.” (overgeleverd door Moeslim)
  Abdoer Rahmaan Bin Hasan Aal AsSheikh (moge Allah genade met hem hebben) zei:

  “De geleerden van Ahl Soennah Wal Djama’ah zijn het overeen gekomen toen zij discussieerden over de betekenis van ‘Laa ilaaha ilallaah’ en wat de voorwaarden ervan zijn, dat kennis met absoluut geloof verplicht gesteld zijn door Allah (s.w.t) voor iedereen, en dat dit hetgeen is wat de Shahaada bekrachtigd of ontkrachtigd.
  Al-Wazir (Aboel Moethafar) vermeldt in zijn boek Al ifsaah: Het getuigen dat er geen god is behalve Allah vereist dat degene die deze getuigenis aflegt, ook de volledige betekenis ervan moet kennen. Zoals de Almachtige zegt:

  19. Weet, dat er geen god is dan Allaah. (Mohammed).

  Aboel Moethafar vermeldt ook dat deze verklaring van geloof (Laa ilaaha illallaah) de verwerping van de Taghoet en het geloof in Allah omvat. Als iemand dus alle ilaah’s (afgoden, godheden enz) verwerpt behalve Allah (s.w.t) alleen, en dan bevestigt dat aanbidding alleen gericht moet zijn niets of niemand dan Allah (s.w.t), dan heeft deze persoon de Taghoet verworpen en gelooft hij in Allah (s.w.t) Alleen.
  Abdoellah Bin Abdoer-Rahmaan Aba Bittien (Moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

  Allah (s.w.t) zegt:
  52. Dit is een Verkondiging voor de mensen,opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de vermaningen ter harte zullen nemen. (Ibrahiem).

  Het is erg belangrijk te vermelden dat Allah (s.w.t) niet zei:” Opdat zij zeggen dat Hij Eén is”, Hij zei: “Opdat zij weten dat Hij Eén is.”

  Allah (s.w.t) zegt ook:

  86.Behalve, wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben. (Az-Zochrof).

  Dit is om te zeggen dat zij moeten weten in hun harten waar zij getuigenis over afleggen met hun tongen. De Boodschapper van Allah (sallallahoe ‘aleihi wasallam) heeft gezegd: Degene die sterft met de kennis dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah, zal het Paradijs binnentreden.” (Moeslim)

  De geleerden verwijzen naar de genoemde Aayah en andere, als bewijs dat de eerste verplichting van een persoon het kennen van Allah (s.w.t) is. Deze Aayah bewijst dat de belangrijkste verplichting kennis hebben van ‘laa ilaaha illallaah’ is, en dat de grootste vorm van onwetendheid het niet kennen van de betekenis van ‘laa ilaaha illallaah’. Opmerkelijk genoeg zijn er nog steeds mensen die, als zij iemand horen praten over de betekenis van ‘laa ilaaha ilallaah’ als verwerping en bevestiging, zij het daar niet mee eens zijn omdat zij denken dat het niet hun taak is om over mensen te oordelen.

  Wij antwoorden hen door te zeggen dat iedereen verplicht is om Tawhied te leren, de reden waarom Allah (s.w.t) de Djinn en de mens geschapen heeft, en al Zijn Profeten en Boodschappers hiernaar hebben uitgenodigd. Je bent verplicht te weten wat het tegenovergestelde is van Tawhied, namelijk Shirk, en dat Allah (s.w.t) dit niet vergeeft, noch excuseert uit onwetendheid, en het is ook verboden om blindelings iets te volgen, omdat dit de hoeksteen en de wortel is van iemand’s Islam. Dus iedereen die niet het slechte verbied en het goede beveelt is zeker ver afgedwaald, vooral omdat Tawhied het grootste goede is en het slechtste kwaad is Shirk.

  Abdoel Latief Bin Abdoer-Rahmaan Bin Hasan Aal Ashaikh (Moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

  Moehammad Bin Abdoel Wahhaab (moge Allah genade met hem hebben) zei:

  Eenieder die de Shahaada uitspreekt zonder de betekenis te kennen en zonder dat diegene zich overeenkomstig gedraagt of leeft, is geen moslim. In feite zou het zelfs tegen hem gebruikt worden, anders dan Al Karamiya die beweren dat imaan is volbracht door alleen maar kennis of Al Jahriyya die beweren dat imaan is behaald simpelweg door te geloven.”

  Allah (s.w.t) heeft de Moenaafiqien leugenaars genoemd nadat zij een valse getuigenis hadden afgelegd dat zij moslims waren. Zij hadden mondeling de Islaam geaccepteerd, maar Allah (s.w.t) ontmaskert hen als leugenaars toen Hij zei:

  1. Wanneer de huichelaars tot jou komen, dan zeggen zij: "Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allaah bent".En Allaah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent en Allaah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn (Al-Monaafiqoen).

  Hieruit kunnen we concluderen dat imaan is bereikt door geloof in theorie én prakrijk. Zoals degene die zegt ‘laa ilaaha illallaah’ en hierna anderen dan Allah (s.w.t) aanbid, zijn Shahaada is ongeldig, zelfs wanneer hij bidt, zakaat betaald, vast en andere Islamitische rituelen naleeft. Allah (s.w.t) zegt over hem in de Qor’aan:

  85.Geloven jullie in een gedeeltevan de Schrift en in een ander gedeelte niet? (Al-Baqarah). …

  (2) De tweede voorwaarde van Tawhied is Al-Yaqeen (Zekerheid):

  Wanneer een persoon over Tawhied geleerd heeft en de betekenis van ‘Laa ilaaha illallaah’ begrijpt, moet hij absolute zekerheid hebben over het feit dat alle aanbidding alleen aan Allah (s.w.t) gericht mag zijn en hij mag hierover niet twijfelen.

  Allah (s.w.t) zegt:

  15.Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allaah. Zij zijn de waarachtigen. (Al-Hodjoraat).

  In een hadith van de Profeet (sallaallahoe ‘aleihi wasallam) is overgeleverd dat hij heeft gezegd:

  “Ik getuig dat niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat ik de Boodschapper van Allah ben. Elke slaaf die zijn Heer ontmoet en geen twijfel heeft over deze twee verklaringen zal worden geplaatst in Djannah.”

  (3) De derde voorwaarde van ‘Laa ilaaha illallaah’ is Al-Qoebool (acceptatie):

  Wanneer een persoon heeft geleerd over Tawhied en de betekenis van ‘Laa ilaaha illallaah’ en Al-Yaqien heeft, moet hij vervolgens mondeling getuigen dat hij de Shahaada accepteert en dit om geen enkele reden ontkent, behalve onder Ikraah (dwang).

  Allah (s.w.t) zegt:
  35. Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: "er is geen god dan Allaah" Toen waren zij hoogmoedig. 36. En zij zeggen: Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter.(As-Saaffaat).

  (4) De vierde voorwaarde van Tawhied is Al-Inqiyaad (inschikkelijkheid):

  Nadat een persoon geleerd heeft wat Tawhied en ‘laa ilaaha illallaah’ betekent en Al-Yaqien heeft en voorbij Al-Qoebool is, dan moet hij streven om ‘laa ilaaha ilaallah’ overeenkomstig te maken met zijn daden en zich onderwerpen aan wat het vereist. Zij moeten alle valse goden verwerpen en alle vormen van aanbidding direct aan Allah (s.w.t) uiten. Allah (s.w.t) zegt:

  65. Bij jou Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden volledig. (An-Nisa).

  Let op het verschil tussen Al-Qobool en Al-Inqiyaad: Al-Qoebool is de mondelinge acceptatie van de Shahaada terwijl Al-Inqiyaad het ernaar handelen betekent.
  Abdoer-Rahmaan Bin Hasan Al Shaikh (moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

  “Het is niet genoeg te beweren een moeslim te zijn, of mondeling ‘Laa ilaaha ilallaah’ te verklaren. Wat Islaam echt betekent is het verklaren van Allah’s Eénheid en volledige onderwerping aan Hem als het gaat om Heerschappij en aanbidding theoretisch en in de praktijk. Allah (s.w.t) zegt:
  ِّ
  256…en hij die de Taghoet verwerpt en in Allaah gelooft; hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, (Al-Baqarah).

  En Hij (s.w.t) zegt:

  40. Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem; dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet" (Joesof).

  5) De vijfde voorwaarde van Tawhied is As-Sidq (oprechtheid):

  Wanneer een persoon de Tauwhied en de betekenis van ‘Laa ilaha illallaah’ begrijpt en dit met zekerheid accepteert en hiernaar leeft, zou hij oprecht moeten zijn in dit alles. De Profeet (sallallahoe aleihi wasallam) heeft gezegd: “Allah heeft het Vuur verboden gemaakt voor eenieder die oprecht getuigt van uit zijn hart dat er niets het waard is aanbeden te worden behalve Allah en dat Moehammad zijn dienaar en boodschapper is.”

  Hij (sallallahoe aleihi wasallam) heeft ook gezegd: “degene die ‘La ilaha ilallah’ oprecht getuigt zal het Paradijs binnengaan.”

  Degene die Tauwhied verklaartmet zijn tong en dan de betekenis verwerpt met zijn hart, zijn Tauwhied zal niet geaccepteerd worden en het zal hem niet redden, zoals Allah (s.w.t) duidelijk zegt over de Moenafiqien:

  1. Wanneer de huichelaars tot jou komen, dan zeggen zij: "Wij getuigen dat jij zeker de Boodschapper van Allaah bent".En Allaah weet dat jij zeker Zijn Boodschapper bent en Allaah getuigt dat de huichelaars zeker leugenaars zijn. (Al-Monaafiqoen).

  Allah (s.w.t) beantwoordt hen door te zeggen:

  8. En er zijn onder de mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, terwijl zij geen gelovigen zijn." (Al-baqarah).

  (6) De zesde voorwaarde van Tauwhied is Al-Ichlaas (eerlijkheid):

  Wanneer een persoon heeft geleerd wat Tauwhied en ‘Laa ilaaha illallaah’ betekent en hij heeft AlYaqien, Al-Qoeboel, Al-Inqiyaad en hij heeft dit gedaan met As-Sidq, hierna moet hij Al-Ichlaas hebben. Al-Ichlaas is het toekennen van alle aanbidding aan Allah (s.w.t) Alleen, niet voor iets of iemand anders. Allah (s.w.t) zegt:

  5. Zij werden niets anders bevolen dan Allaah met de zuivere aanbidding te bidden. (Al-Bajjinah).

  Al-Ichlaas betekent ook dat de persoon de islam niet uitspreekt met gewilligheid om iets of iemand anders dan Allah (s.w.t) te behagen. De Boodschapper van Allah (sallallahoe aleihi wasallam) heeft gezegd: “Allah heeft het Vuur verboden verklaard voor eenieder die ‘Laa ilaaha illallaah’ zegt op de Weg van Allah.” (Boechaari en Moeslim)

  Hij (sallallahoe aleihi wasallam) heeft ook gezegd: “De gelukkigste mensen met mijn voorspraak op de Dag des Oordeels zijn zij die ‘Laa ilaaha illallaah’ oprecht vanuit het hart zeggen (tegen Allah)” (Boechaari)

  (7) De zevende voorwaarde voor Tauwhied is Al-Mahabba (Liefde voor):

  Wanneer een persoon de betekenis van Tauwhied en ‘Laa ilaaha illallaah’ geleerd heeft en hij heeft Al-Yaqien, Al-Qoeboel, Al-Inqiyaad en hij heeft dit gedaan met As-Sidq en Al-Ichlaas, zou hij het feit dat niemand aanbeden dient te worden behalve Allah (s.w.t) moeten liefhebben en zijn liefde voor Allah (s.w.t) kenbaar moeten maken met zijn tong. Allah (s.w.t) zegt:

  165.En er zijn onder de mensen die naast Allaah afgoden nemen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allaah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allaah. (Al-Baqarah).

  Abdoer-Rahmaan Bin Hasan Aal Ashaikh (Moge Allah genade met hem hebben) heeft gezegd:

  “De meeste mensen negeren de betekenis van ‘laa ilaaha illallaah’. En ook verklaren zij dit met hun tong, toch hebben zij de betekenis ervan verloochend. Iedereen moet aandacht hebben voor deze zeven voorwaarden, want zonder hen is niemand vrij van Koefr (ongeloof) of Nifaaq (Huichelarij). Een persoon kan alleen een moeslim zijn als aan deze voorwaarden wordt voldaan en worden nagekomen, omdat het hart met de tong moet bevestigen in termen van theorie, kennis, daden, praktijk, geloof, acceptatie, liefde en inschikkelijkheid.
  Kennis is dus essentieel tegenover onwetendheid, oprechtheid tegenover Shirk en eerlijkheid tegenover leugens als de Moeshrikien en de hypocrieten. Zekerheid is ook essentieel tegenover twijfel, omdat iemand ‘laa ilaaha illallaah’ kan zeggen en toch kan twijfelen over de betekenis ervan en de vereisten. Liefde tegenover haat, acceptatie tegenover verwerping, omdat iemand de betekenis kan begrijpen, maar dit toch verwerpt, zoals het geval was met de Heidense (Moeshrikien) Arabieren.
  Inschikkelijkheid met ‘Laa ilaaha illallaah’ tegenover Shirk in de zin dat degene die zich niet ernaar gedraagt en daden verricht die overeen komen met de voorwaarden, voorzeker een Moeshrik is (Een persoon die partner neemt naast Allah s.w.t ) Degene die aan al deze voorwaarden voldoet heeft het licht verkregen waarmee hij Allah (s.w.t) aanbidt en hij is de ultieme volgeling van het juiste en rechte pad.

  Uit de boek: Miraathul Anbiyaa ; Erfenis der Profeten verzameld door Abu Omar

  wa salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatoehoe
 13. MashaAllah
  Offline

  MashaAllah Islam is mijn macht

  Joined:
  Sep 22, 2008
  Messages:
  183
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Female
  Location:
  Belgium
  Ratings Received:
  +0 / 0
  Salaam oealaikoem wa rahmatoelahoe wa barakatoeh

  Djazak allau Khairan zuster. MashaAllah *!*!*!

  w.Salaam
 14. moslimmm
  Offline

  moslimmm 'Abdel'aziz

  Joined:
  Aug 29, 2008
  Messages:
  118
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  Gender:
  Male
  Ratings Received:
  +0 / 0
  barakallahoefeek , oegtie.
 15. Mabsoot
  sunnah
  Offline

  Mabsoot Amir Staff Member

  Joined:
  Jun 2, 2006
  Messages:
  6,500
  Likes Received:
  281
  Trophy Points:
  93
  Gender:
  Male
  Location:
  England / Jordan
  Home page:
  Ratings Received:
  +745 / 6
  assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

  mashaAllah,

  Al-ilmoe, wal Yaqeenoe, wal Ikhlaasoe, wal Tasdiqoe, wal Muhabbah, Wal Inqiyadoe, wal Qubuloe.


  Het is belangrijk te onthouden dat, inshaAllah, en de bewijzen van ayah van Qur'aan ook.

  and ..je hebt antwoord gegeven, maar je vergat de vraag

  assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Share This Page