Ljubomora i stid

Farshi_turaab

New Member
Ljubomora i stid


Od odlika ove vjere je velika briga o moralu. Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.: «Poslan sam da upotpunim plemenite ćudi.»(Ahmed)

Kada je došao Poslanik s.a.w.s. od predislamskog morala je odobrio pozitivne stvari, a zabranio ono loše i negativno, te upotpunio što se trebalo upotpuniti.

Jedna od tih pozitivnosti u džahilijetu (predislamskom dobu) bila je ljubomora čovjeka prema bližnjima od ženskog roda. Nekada je to prelazilo granicu pa bi čovjek, bojeći se da ga njegova kćer ne osramoti, istu zakopao živu u zemlju!? Po dolasku Islama pitanje ljubomore se upotpunjava. Zabranjuje se ukopavanje žive ženske djece, a samo svojstvo ljubomore postaje dio imana. Rekao je Poslanik s.a.w.s svojoj hutbi prilikom pomračenja Sunca.

«O ummete Muhammedov,niko nije ljubomorniji od Allaha(Buhari i Ahmed)

Takođe je Poslanik s.a.w.s. rekao:

«Allah je ljubomoran, a i vjernik je ljubomoran, a Allah biva ljubomornim prema vjerniku kada čini ono što mu je On zabranio.» (Buhari, Muslim i Ahmed)

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.:

« Ljubomora sadrži ono što Allah voli.»(Ahmed, Nesai i Ebu Davud)

«Kada je Sa'd bin Ubade r.a. rekao: Kada bih vidio čovjeka sa mojom ženom udario bih ga sabljom. Poslanik s.a.w.s. je tada rekao: Zar se čudite Sa'dovoj ljubomori? Ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene.»

(Buhari i Muslim)

Ashabi Allahova Poslanika s.a.w.s. sprovedoše u praksu ovaj sunnet pa nije bilo nikakvo čudo da neko od njih ubije ili bude ubijen radi očuvanja ove stvari!

Za života Allahova Poslanika s.a.w.s. jedna muslimanka je otišla na pijacu židovskog plemena Benu-Kajnuka (pleme koje je živilo sa muslimanima u Medini) da proda neku robu. Neki židovi zatražiše od nje da otkrije lice što ona odbi. Potom joj jedan on njih priveza kraj njene odjeće za njena leđa, a da ona to i ne osjeti. Kada je ustala odjeća joj se zadigla i otkrio se stidni dio njenog tjela na što ona povika. U blizini se zadesio jedan od muslimana koji priskoči te ubi pseto židovsko. Vidjevši to, židovi nasrnuše na njega i ubiše ga. Allahov Poslanik s.a.w.s., čuvši šta se dogodilo, podiže vojsku, opkoli to pleme i tako ih drža u okruženju sve dok se ne predadoše, pa ih istjera iz Medine, sallallahu alejhi we sellem!

Na ovom putu su bili ispravni prethodnici (selef), i muslimani nisu zapostavljali ovu stvar čak i u periodima slabosti ovoga ummeta. Pojedine islamske države su bile pod nevjerničkom okupacijom stotinama godina, ali su uvijek bili gledani okom prezira. Dok u isto vrijeme kod nevjernika je bilo sasvim normalno da čovjek ostavi svoju suprugu da sama ”na miru” promuhabeti sa nekim svojim prijeteljem!

Primjeri manjkavosti ljubomore
Da čovjek dozvoli svojoj ženi da se vozi sama sa vozačem ili taksistom, ili da sama ulazi kod doktora, ili trgovinu osamljujući se sa trgovcima i sl. bez ikakve nužde! Rekao je Poslanik s.a.w.s.:

« Kada se čovjek osami sa ženom šejtan je treći među njima.»

Da čovjek dozvoli svojoj ženi da putuje sama bez nekoga od bliže muške rodbine. Rekao je Poslanik s.a.w.s.:

«... i neka ne putuje žena osim sa mahremom! »

«Jedan od ashaba r.a. je krenuo u džihad, a ženu je poslao da obavi hadždž, pa je upitao Poslanika s.a.w.s. o tom postupku, a on mu reče: Idi obavi hadždž sa svojom ženom.»

(Buhari i Muslim)

Iz ovog hadisa uočavamo bitnost ovog pitanja jer Poslanik s.a.w.s. vraća mudžahida iz džihada kako bi pratio svoju ženu na putovanju, bez obzira što je krenula na odabrano putovanje i bila u društvu najodabranije skupine i generacije.

Stid

Stid je dio imana, kako nam to objašnjava Poslanik s.a.w.s., pa kome opadne stid smanji mu se i iman. U dva sahiha (Buhari i Muslim) zabilježen je hadis u kojem Poslanik s.a.w.s. kaže:

« Stid dolazi samo sa dobrom (hajrom) »

dok u Muslimovom sahihu stoji predaja:

« U stidu je svako dobro

Rekao je Selman El-Farisi r.a.:

« Kada Allah poželi svome robu propast oduzme mu stid, pa kada ga izgubi srešćeš ga samo mrskog i odvratnog. »


Razlozi manjkavosti stida kod žena

1. Nemarnost pri njihovom odgoju, kako kaže poslovica:

Ko se na nešto nauči u djetinjstvu ostaje mu navika i kada ostari.

2. Bespotrebno miješanje i kontaktiranje između ljudi i žena.

3. Druženje sa bestidnim osobama, kao i gledanje tv emisija u kojima stid ne nalazi sebi mjesta.

4. Od najvećih razloga su i česti izlasci iz kuće, a znamo da je čak namaz žene bolji u njenoj kući nego da ga obavi u mesdžidu, kako bi se u potpunosti zatvorila vrata smutnji, sačuvala čast muslimanke i pokazalo da je njeno primarno mjesto u kući (uz svoju djecu), pa kada je ovakav stav Islama prema ženinom izlasku iz kuće radi namaza u mesdžidu šta onda reći za izlaske žena radi šetnje, još u uskoj odjeći i našminkana lica!?

GOSPODARU NAŠ, TEBE MOLIMO DA POPRAVIŠ STANJE ISLAMSKOG UMMETA - Amin!!!
 
Top