Tefsir sure El-Me'aridž

Discussion in 'Ispravno Vjerovanje' started by GAZIJA, Apr 4, 2010.

 1. GAZIJA
  Offline

  GAZIJA Well-Known Member Staff Member

  Joined:
  Dec 4, 2007
  Messages:
  1,403
  Likes Received:
  4
  Trophy Points:
  48
  Gender:
  Male
  Occupation:
  social work
  Location:
  chicago
  Ratings Received:
  +6 / 1
  Priredio: Emir Demir

  1. ''Neko je zatražio da se kazna izvrši'' – ovo znači: Neko je zamolio da se nad njim izvrši kazna. Rečeno je da je to bio En-Nadr b. El-Haris kada je rekao: ''Allahu, ako je ovo istina od Tebe, Ti nas obaspi kišom kamenja sa neba ili nam donesi bolnu kaznu.''
  2. ''nad nevjernicima'' – tj. koja će se dogoditi nevjernicima. ''...niko to ne može spriječiti'' – tj. niko ne može spriječiti izvršenje nastupajuće kazne.
  3. ''da to Allah, Gospodar uzvišenosti i stepeni, ne učini'' – tj. On je posjednik stepena na koje se uzdižu meleki. Neki su rekli da ovi stepeni označavaju veličinu i uzvišenost.
  4. ''Njemu se penju meleki i Džibril'' – tj. penju se ka Allahu po tim stepenima koje im je Allah načinio. Riječ ''er-ruh'' u originalnom tekstu označava Džibrila, alejhis-selam. ''...u danu koji pedeset hiljada godina traje'' – misli se na Sudnji dan. Sve ovo vrijeme ljudi će stajati radi obračuna, a zatim će se stanovnici Dženneta konačno nastaniti u Džennetu, a stanovnici Vatre u Vatri.
  5. ''Ti se strpi strpljenjem lijepim'' – tj. bez očaja i pritužbi drugima mimo Allahu.
  6. ''Oni misle da se dogoditi neće'' – misle da je to daleko i nemoguće.
  8. ''A onoga dana kada nebo bude kao talog od zejtina'' – ''el-muhl'' u originalnom tekstu je rastopljeni bakar, olovo ili srebro. Neki su rekli da je to talog ulja.
  9. ''a brda kao vuna raščupana'' – tj. kao vuna koja u boju bude zamočena.
  10. ''kada bližnji neće bližnjega ništa pitati'' – tj. kada srodnici u tom danu neće jedni druge pitati zbog žestokih strahota toga dana.
  11. – 12. ''iako će jedni druge vidjeti'' – tj. svaki čovjek će vidjeti svoga bližnjega kojeg je poštovao, pa će ga prepoznati. Niko nikome neće biti skriven, ali se i međusobno neće raspitivati niti jedni s drugima govoriti, jer će svako biti zaokupiran vlastitom brigom. ''...zlikovac bi jedva dočekao'' – tj. svaki onaj koji je činio grijeh zbog kojeg zaslužuje Vatru. ''...da se od patnje toga dana iskupi'' – tj. na Sudnjem danu snaći će ga patnja. ''...sinovima svojim'', ''i ženom svojom'' – tj. suprugom, ''i bratom svojim'' – to su ljudi koji najviše zaslužuju poštovanje i koji su najčasniji kod njega, pa kada bi se od njega primio iskup, iskupio bi se putem njih i spasio se od patnje koja mu je došla.
  13. ''i porodicom svojom koja ga štiti'' – tj. najbližim srodnicima koji ga stavljaju u svoje rodoslovlje, pa prilikom nedaća nalazi utočišta kod njih.
  14. ''i svima ostalima na Zemlji'' – tj. voljet će zlikovac kada bi se mogao iskupiti svima koji su na Zemlji, od džinna, ljudi i drugih stvorenja. ''...samo da se izbavi'' – tim iskupljenjem od patnje u Džehennemu.
  15. ''Nikada! Ona će buktinja sama biti'' – ''leza'' u originalnom tekstu je jedno od imena Džehennema, a izvedenica je od riječi ''lezza'' koja označava gorenje i spaljivanje.
  16. ''koja će udove čupati'' – neki su rekli da je ''ševa'' koža na glavi.
  17. ''zvat će onoga ko je glavu okretao'' – tj. Džehennem će zvati one koji su se okrenuli od istine na dunjaluku. ''...i izbjegavao'' – tj. udaljavao se od istine.
  18. ''i zgrtao i skrivao'' – tj. sabirao imetak i skrivao ga u vreću ne dijeleći ga na Allahovom putu.
  19. ''Čovjek je, uistinu, stvoren lakouman'' – lakoumnost ovdje označava veliko nastojanje i najružniji oblik očaja i najteži oblik želje da se zadobije dunjaluk.
  20. – 21. ''kada ga nevolja snađe – očajan je, a kada ga zadesi dobro, onda uskraćuje'' – tj. kada ga snađe siromaštvo, potreba, bolest i sl., onda on mnogo očajava, a kada ga snađe dobro u vidu bogatstva, uroda plodova, obilja i sl., on mnogo uskraćuje i škrtari.
  22. ''osim klanjača'' – tj. onih koji obavljaju namaz, jer oni nemaju te osobine lakoumnosti, očaja i uskraćivanja.
  23. ''koji su u svojim namazima ustrajni'' – tj. ne može ih ništa zaokupirati, jer obavljaju propisane namaze u njihovim vremenima.
  24. ''i oni u čijim imecima bude određeni dio'' – ovdje se misli na propisani zekat, a neki su rekli na održavanje rodbinskih veza.
  25. ''za onoga koji prosi i za mahruma-onoga koji ne prosi'' – el-mahrum koji se spominje u ajetu, označava onu osobu kojoj se milostinja ne udjeljuje, jer zbog čestitosti i skromnosti ne traži od drugih.
  26. ''i oni koji budu u Sudnji dan vjerovali'' – to je Dan obračuna u koji neće sumnjati niti ga poricati.
  27. ''i oni koji od kazne Allahove budu strahovali'' – tj. koji se plaše i pribojavaju, iako kod sebe imaju djela pokornosti.
  28. ''a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran'' – tj. niko ne treba da bude siguran od kazne i svako je dužan da je se pribojava.
  32. ''i oni koji povjerene im emanete budu čuvali'' – tj. oni ne iznevjeravaju povjerene stvari koje im se dadnu na čuvanje, niti prekidaju ugovore kojima se obavežu.
  33. ''i oni koji svjedočenja svoja budu izvršavali'' – tj. svjedoče onako kako je bilo, svejedno radilo se o bližnjem srodniku, ili nesrodniku, uglednom ili neuglednom. Oni svjedočenje ne sakrivaju niti ga mijenjaju.
  34. ''i oni koji namaze svoje budu revnosno obavljali'' – tj. ne zaokupiraju ih neke druge stvari u odnosu na namaz, niti čine ono što poništava nagradu za njih.
  35. ''oni će u džennetskim baščama biti počašćeni'' – tj. u njima će se nastaniti i biti počašćeni raznim vrstama počasti.
  36. ''Šta je onima oko tebe koji ne vjeruju, pa žure'' – tj. oko tebe žure da poreknu istinu i ismijavaju se s tobom. Neki su rekli da originalna riječi ''muhti'in'' znači: protežu svoje vratove s dugim pogledima u tebe.
  37. ''zdesna i slijeva u gomilama'' – tj. zdesna i slijeva Vjerovjesnika, s.a.v.s., u različitim skupinama.
  39. ''Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju'' – tj. od prljave sperme koju znaju. Zato nije potrebno da se ohole. Ahmed, Ibn Madže, Ibn S'ad od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prenose da je proučio ajete ''šta je s onima oko tebe pa žure'' do ''Nikada, Mi ih stvaramo od čega – oni znaju'', pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pljucnuo u svoju šaku i na nju stavio svoj prst rekavši: ''Allah kaže: 'Čovječe, kako ćeš Mi umaći, a Ja sam te stvorio od nečega poput ovoga.'''
  40. ''Ja se kunem'' – tj. zaklinjem se; ''...Gospodarom istoka i zapada'' – ovo znači mjestima izlaska i zalaska sunca svakog dana tokom godine. ''...da ih možemo...''
  41. ''...boljim od njih zamijeniti'' – tj. pokornijima Allahu od onih koji su Mu nepokorni, tako što ćemo prethodne uništiti. ''...i niko Nas u tome ne može spriječiti'' – tj. niko Nas ne može savladati i obuzdati ukoliko to Mi želimo učiniti.
  42. ''I zato ih ostavi neka se oni u besposlice udubljuju'' – tj. u svoje neistine. ''...i zabavljaju'' – na svome dunjaluku, a ti se okupiraj onim što ti je naređeno i neka ti teško ne pada ono što oni čine. Na tebi je samo da dostaviš istinu. ''...dok Dan koji im se obećava ne dočekaju'' – to je Sudnji dan.
  43. ''Dan u kome će izaći iz grobova'' – tj. iz svojih kabura. ''...žurno'' – tj. ubrzano; ''...kao da kumirima'' – neki su rekli da ''nusub'' u originalnom tekstu znači postavljeni znak ili zastava. ''...hrle'' – tj. požuruju takmičeći se.
  44. ''oborenih pogleda'' – tj. s poniženjem, ne dižući poglede i u iščekivanju patnje. ''...i poniženjem ophrvani'' – tj. prekrit će ih strašno poniženje.

  minber.ba
  • Ma sha Allah! Ma sha Allah! x 1

Share This Page