Veza između akide i imana

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Allah, s.w.t., u Svojoj Knjizi pohvalno govori o imanu i vjernicima: „Ono što žele – vjernici će postići,“ (El- Mu'minun, 1)
O njima također kaže: „Njima će Gospodar njihov na Pravi rut ukazati i oni će ono što žele ostvariti.“ (El-Bekare, 5)
Obećao im je i Džennet: „Oni su dostojni nasljednici, koji ć eDžennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.“ (EL-Mu'minun, 10-11)


Iman, čije nosioce je pohvalio Allah, dž.š., nije samo puko vjerovanje nego akida koja predstavlja osnovu i temelj imana. Iman je akida koja se učvrsti u srcu neraskidivom vezom, ne napuštajući ga. Čovjek koji ima čvrstu akidu pokazuje to svojim srcem, i svoje vjerovanje potvrđuje riječima i djelima tako što radi ono što mu to vjerovanje nalaže.
Akida koja se učvrsti u srcu bez ikakvog pokazatelja u vanjštini je puka hladna akida, i ne zaslužuje da se nazove akidom. Vidimo mnoge ljude koji spoznaju bit istine ali joj se ne pokoravaju, niti žive u skladu sa njom, već se čak bune i bore protiv istine kada je saznaju. Iblis je znao istinu, znao je za Allaha, s.w.t., znao je za istinitost poslanika i knjiga, ali se zavjetovao da će se boriti protiv istine koju je spoznao.

Faraon je znao da su mudžize sa kojim je dolazio Musa, a.s., istina od Allaha, ali ih je porekao i zanijekao iz oholosti i zanesenosti. Allah, s.w.t., o njemu i njegovim sljedbenicima kaže: „I oni ih, nepravedni i oholi, porekoše, ali u sebi su vjerovali da su istina.“ (En-Neml, 14)
Musa je opominjao Faraona: „Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao očigledna znamenja.“ (El-Isra, 102)
Sljadbenici Knjige znaju da je Muhamed, s.a.v.s., poslan od Allaha, s.w.t.: „...znaju Poslanika kao što sinove svoje znaju...“ (El-Bekare, 146) ali ne žele da to priznaju.
Pogledaj šta Ebu Talib govori Poslaniku, s.a.v.s., pravdajući se za nevjerovanje: „Znam da je vjera Muhamedova najbolja između svih vjera. Da nije pokudnih riječi i straha od psovke vidio bi me smirenog kako to priznajem.“


Znači, iman nije samo hladna spoznaja Allaha, dž.š., niti spoznaja koju nije dužan priznati onaj koji ju je dokučio ili odbijanje da joj se pokori. Iman predstavlja akidu kojom je čovjekovo srce zadovoljno, koju očituje svojim jezikom, i biva zadovoljan programom kojeg mu je Allah dao, a koji je povezan sa njom.
Zato su govorili pravovjeni prethodnici: „Iman je vjerovanje srcem, govor jezikom i potvrđivanje djelima.“
Sulejman Omer el-Eškar
 
Top