DE CORRECTE HIDJAAB! (voorwaarden vd hidjâb)

Mabsoot

Amir
Staff member
De correcte Hijaab


Shaikh Zayd bin Muhammad al-Madkhalee
(Uit zijn werk "Wujoob Sitr-il-Wajhi wal-Kafayn")
[Noot van de vertaler: Er bestaat onder de geleerden een meningsverschil over, of de handen en het gezicht ook vallen onder de verplichte Hijaab of niet. Verschillende geleerden, waaronder Sheikh ibn Uthaymeen en Sheikh ibn Baaz (rahimahoemoellaah) zijn van mening dat de handen en het gezicht daar wel onder vallen. Daarentegen is bijvoorbeeld Sheikh Muhammad Naasiruddin al-Albaani (rahimahoellaah) van mening, dat de handen en het gezicht daar niet onder vallen, lees bijv: "Jilbaab al-Mar'ah al-Muslimah" (klik hier voor een stuk in het engels)]
Ten tweede: Een uitleg van de voorwaarden die vereist zijn voor de Hijaab, opdat het zijn religieuze doel vervuld. Hieronder is een opsomming van de benodigde voorwaarden van de Hijaab.

1. De Hijaab dient het lichaam van de vrouw volledig te bedekken, gebasseerd op de uitspraak van Allaah: "O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (jalaabeeb) over zich (dus, hun lichamen) heen laten hangen." [Soerah al Ahzaab (33):59] Je bent al te weten gekomen, van wat we hiervoor hadden verteld, dat de jilbaab een lange kledingstuk is, wat wijd genoeg is om het hele lichaam te bedekken, en dat de betekenis van het woord idnaa "laten zakken" en "laten hangen" is, zoals eerder was aangegeven.

2. Het kledingstuk dient dik te zijn, niet dun en transparant. Dit, aangezien het doel van de Hijaab, wat het bedekken van het hele lichaam van de vrouw en haar verborgen en zichtbare sieraden is, niet bereikt kan worden met een dun kledingstuk. Daarom, wordt hetgeen vele bedekte vrouwen vandaag de dag dragen, wat ze de 'abaa'ah (overkleed) of de malaa'ah (mantel) noemen, maar die transparant zijn en de huid accentueren, zodanig, dat de omstander kan zien wat er onder het kledingstuk schuilt, niet beschouwd als een correcte (legitieme) Hijaab. Dit, aangezien het haar vermogen tot het verleiden (van mannen), met haar aantrekkelijke, aanlokkelijke eigenschappen alleen bevorderd. En ze dragen het alleen, opdat er zou kunnen worden gezegd: "Zij dragen de Hijaab". Wij zoeken onze toevlucht bij Allaah tegen misleiding, waarvan de schade alleen degenen treft, die daarvan houden.

3. De Hijaab mag geen versiering opzich zijn, op de manier dat het kleurig en opvallend is, wat ervoor zorgt dat (de) ogen zich ernaar wenden en (de) harten ziek worden (tgv verlangens). We hadden eerder de betekenis van de uitspraak van Allaah uitgelegd: "En zeg tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is." [Soerah An-Noer (24):31] Aangezien dit het geval is, is het zo dat de Hijaab die de vertoning van de sieraad niet verbergt bij vreemde mannen (de niet-mahram), geen geldige Hijaab is.

4. Het dient wijd en los te zijn, aangezien een strakke kledingstuk het lichaam accentueert en (het lichaam) beschrijft aan vreemde mannen. Dus is het in strijd met het beoogde doel van de verplichting van de Hijaab. Van de verschillende soorten strakke kleding, zijn er verder de broeken, aangezien deze niet op de correcte manier bedekken. Daarbovenop is het zo, dat het het lichaam beschrijft en accentueert, en lijkt het op de kleding van mannen. De Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) vervloekte: "De man die vrouwenkleding draagt en de vrouw die mannenkleding draagt." [Overgeleverd door Abu Dawood en An-Nasaa'ee]

5. Het is ook vereist, dat de Hijaab niet wordt geparfumeerd, aangezien geurtjes ervoor zorgen, dat er verlangens bij de man worden opgewekt en ze worden verleid, zonder dat ze dat willen. Een vrouw die dat dus doet, draagt de zonde van haar daad en de zonde van degenen die haar actieve roep naar dit type ontucht beantwoorden. Het is overgeleverd in een hadeeth, verzameld door de Sunan verzamelaars en anderen, dat de Profeet (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) heeft gezegd: "Voorwaar, wanneer een vrouw zichzelf parfumeert en dan langs een menigte gaat, dan is ze zus en zo" - doelend op een ontuchtige (Zaaniyah). En in een andere overlevering, heeft hij (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) gezegd: "Voorwaar, wanneer een vrouw zichzelf parfumeert en dan langs een groep mensen gaat, zo, dat ze haar geur kunnen ruiken, dan is ze een ontuchtige (Zaaniyah)."

Dit, O Moslim broeders en zusters, zijn de voorwaarden, die vereist zijn voor de Hijaab, opdat het zijn beoogde doel bereikt. We dienen Allaah dus te vrezen en plichtsgetrouw te zijn tegenover Hem, door te gehoorzamen wat Hij heeft bevolen en af te houden van hetgeen Hij heeft verboden, en door Zijn Boodschapper (sallAllaahu 'alayhi wa sallam) te volgen. Want voorwaar, dit brengt het succes in dit leven en de volgende.
 

MashaAllah

Islam is mijn macht
Salaam oealaikoem wa rahmatoelahoe wa barakatoeh

Djazak allahoe gairan om dit met ons te delen.

InshaAllah dat Alle moslimvrouwen dit lezen en de correct Hijaab zullen dragen.

w.salaam
 
Top