Mudrost propisivanja hidžaba

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
Tekst koji slijedi dio je odgovora uvaženog šejha Selmana bin Fahda El-Aude na pitanje koje mu je postavila jedna 15-godišnja muslimanka, koja živi na zapadu, sa ciljem da joj objasni mudrosti pokrivanja žene u Islamu.

Autor teksta šejh Selman bin Fahd El-Auda

Hidžab je način života žene muslimanke u njenom odnosu sa strancima (muškarcima pred kojima nije dozvoljeno ženi da se otkriva). Hidžab je u isto vrijeme način na koji se muslimanka odnosi prema njoj samoj, tj. prema njenoj duši i tijelu.

Ova odjeća, koja je karakteristična za ženu muslimanku, je njena vanjština koja joj je propisana. Hidžab je velika istina koju mora osjetiti žena u odnosu prema svome tijelu, čuvajući ga na taj način, održavajući ga i štiteći, osjećajući se tako počašćena i daleko od osjećanja da ona na taj način prezire i ponižava svoje tijelo.

U hidžabu žena osjeća dostojanstvo i Allah dž.š ju je njime učinio od Njegovih časnih robova jer se njime ona pokorava Njegovim naredbama. Hidžabom se žena ne spušta na nivou životinje, jer svoj život nije ograničila samo na ovosvjetska uživanja i strasti.

Dakle, hidžab je sveobuhvatni program života jedne muslimanke, koji upravlja svim ostalim njenim pokretima, i nije samo prekrivač kojim ona prekriva svoje tijelo iako je i to jedan dio značenja hidžaba.

Islam preventivno djeluje na probleme. Jedan od osnovnih ciljeva Islama jeste da sačuva i zaštiti društvo i zajednicu, a ono što mi danas vidimo na zapadu od nemorala i zločina nesumnjivo vodi ka degradaciji društva.

Evo nekoliko načina na koje Islam djeluje preventivno, i tako štiti društvo od raznih poroka i nemoralnosti:

1. Zabrana bluda;
2. zabrana braka sa nemoralnom bludnicom;
3. zabrana nemoralnog govora;
4. zabrana potvore vjernika i vjernica da su počinili blud;
5. zabrana širenja nemoralnih glasina;
6. zabrana mužu da odsustvuje od svoje žene jedan dug period;
7. jedna od najvećih preventivnih mjera: obaveza pokrivanja žene;
8. zabrana ukrašavanja i pokazivanja ukrasa kako bi se privukla pažnja muškaraca;
9. naredba obaranja pogleda;
10. zabrana dodira žene strankinje;
11. zabrana osamljivanja sa ženom strankinjom;
12. zabrana putovanja ženi bez mahrema (osobe pred kojom može biti otkrivena i koja joj ni u kom slučaju ne može biti muž).Sve nabrojane preventivne mjere prije nego što zaštite društvo, štite samu ženu.

Prema tome možemo reći da je hidžab jedna cjelina koja obuhvata i vanjski izgled i ponašanje, tako da hidžab u isto vrijeme označava prekrivač, čistoću, nevinost i iman. A od osobina svih vjerovjesnika jeste da su voljeli pokrivanje.

Svako ko posjeduje neku stvar, bila ona skupa ili jeftina, od njegovog prava jeste da je koristi samo on ili onaj ko ima pravo da je koristi, i to je pravo lične slobode koje mu ne može niko oduzeti.

Žena posjeduje svoju ljepotu. Ona je rob samo Allahu dž.š., rob koji izvršava Njegova naređenja, i niko nema pravo da uživa u njenoj ljepoti, čak ni jednim jedinim pogledom, osim onaj kome je to Allah dž.š dozvolio, kao što je muž.

Hidžab odražava slobodu žene, i on "daje do znanja" svakome da žena nije potrošna roba dostupna svakome.

Žena koja nosi hidžab je ona koja zna da cijeni samu sebe, a to nije ni u kom slučaju ona žena koja sama sebe nudi kao jeftinu robu koja nema nikakvu cijenu.Prijevod i obrada redakcija El-Ihlas.com
 
Top