Posebna pažnja prema ženama

GAZIJA

Well-Known Member
Staff member
ruza.jpg
Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem,preporučio je da sa ženama čini dobro i da se prema njima blago postupa,zbog njihove slabost i ovisnosti o onima koji vode brigu o njima.

Uzviseni kaže:"I vi se prema njima lijepo ophodite".(En-Nisa,19)

Ovo lijepo ophodjenje prema ženama podrazumjeva da im se,muškarci koji vode brigu o njima, obraćaju biranim riječima, da na najbolji način postupaju prema njima i da vode računa o svom izgledu,naravno, shodno svojim mogućnostima.
Naravno,isto kao što i muškarci vole da im se žene uljepšavaju, isto tako se oni trebaju odnositi prema ženama.

Uzvišeni nas Zaštitnik obavještava muškarce da neće moći podjednako postupati prema svim ženama u svim aspektima, jer ukoliko se dogovori i formalna podjela i preraspodjela noći boravka kod žena, neminovno mora doći do različitosti u ljubavi, strasti i spolnom odnosu.Stoga, Uzvišeni sugerira muškarcima da,kada budu naklonjeni jednoj od svojih žena, ne pretjeruju u toj naklonosti,pa da druga žena ostane u neizvjesnosti,tako da niti ima muža,niti je neudata.

Allah najbolje zna.

Od Ebu Hurejre,radijallahu anhu,prenosi se da je rekao :"Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu alejihi we sellem;'Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi,budući da je žena stvorena od krivog rebra čiji je vrh najiskrivljeniji.Ako ga pokuša ispraviti -slomit ćes ga,a ako ga ne budeš ispravljao -osta će savijeno.Stoga, budite pažljivi prema ženama !"(Muttefekun alejhi)

U predaji Muslima stoji ;"Žena je stvorena od rebra i nikada neće moći da se pridržava pravca koji ti tražiš.Ako je prihvatiš takvu,živjet ćeš sa njom, a ona će ostati takva(kriva),a ako je pokušaš ispraviti,slomit ćeš je, ato lomljenje je razvod braka sa njom".

Neophodno je znati da su se komentatori Ku'rana i tumači hadisa usaglasili da je Hava stvorena od Ademovog,alejhi-selam,lijevog rebra.

Ovo je mišljenje Ibbn Abbasa,radijallahu anhu ,i ne znamo da mu se iko od ashaba u tome suprostavio.

Učenjaci su Abbasovo mišljenje argumentirali ovim hadisom i riječima Uzvišenog ;" O ljudi bojte se svog Gospodara koji vas je stvorio od jedne duše i od nje stvorio njenu drugu ".(Enn-Nisa 1)
Onaj ko tvrdi da je govor u ovom hadisu izrečen u kontekstu poredjenja i navodjenja primjera,oponira mišljenju vrhunskih učenjaka.

Zato nam je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, naredi da kod ehlul-kitabija potvrdjujemo samo ono što je potvrdjeno kao ispravno u našem šerijatu.

dokumentacija hadisa iz knjige "Radost pogleda" Selim B 'Ide el-Hilali
 
Top